Supply Chain Designer

Supply Chain Designer

W tym roku podczas Gali Logistyki i Transportu oprócz statuetek i wyróżnień XI edycji Programu Badawczego „Operator Logistyczny Roku 2012”, po raz pierwszy wręczono nagrody Supply Chain Designer. Celem tego badania jest wyłonienie liderów outsourcingu w przemyśle i handlu...

Realizowany od kilkunastu lat przez Wydawnictwo Eurologistics i firmę Data Group Consulting przy udziale czołowych firm logistycznych program badawczy Operator Logistyczny Roku ma za zadanie promowanie najlepszych praktyk w branży. Obecnie nadszedł czas, aby lepiej wyeksponować rolę zleceniodawców w organizacji łańcuchów dostaw. W tym celu za pomocą rozszerzonego kwestionariusza badania Operator Logistyczny Roku 2012 zebrano materiał na temat zasad współpracy uczestników rynku. Następnie, spośród ponad tysiąca zleceniodawców wyselekcjonowano kilkudziesięciu, których współpraca z operatorami jest najbardziej zaawansowana. Z tymi właśnie klientami przeprowadzono pogłębione wywiady na temat współpracy z menedżerami firm logistycznych, bezpośrednio odpowiadających za dany projekt. Dzięki temu udało się wybrać przedsiębiorstwa przodujące w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw, które w szerokim zakresie stosują outsourcing logistyczny.

W badaniu koncertowano się na następujących zagadnieniach, które firmy kupują na zewnątrz usługi logistyczne stosując outsourcing (przekazanie strategicznemu partnerowi zarządzania łańcuchem dostaw, w odróżnieniu od zlecania poszczególnych usług); stawiają na zewnętrzną obsługę logistyczną ograniczając wewnętrzne koszty logistyki; współpracują z operatorami logistycznymi w optymalizacji kosztów logistyki, nawiązują partnerską współpracę z operatorami, kupują usługi logistyczne od cenionych operatorów, stale rozszerzają zakres outsourcingu, umiejętnie zarządzają outsourcingiem wyznaczając lidera odpowiadającego za strategię operacji logistycznych. Na podstawie tej analizy wyselekcjonowano grupę kilkudziesięciu firm najbardziej zaawansowanych w zakresie outsourcingu.

Następnie zwrócono się do menedżerów firm logistycznych o opinię na temat współpracy z tymi wyselekcjonowanymi firmami – ich klientami. W trakcie pogłębionych wywiadów koncentrowano się na: innowacyjność w podejściu do organizacji łańcucha dostaw, unikatowości organizacji łańcucha dostaw, praktycznych umiejętnościach współpracy nad usprawnieniami procesów logistycznych, świadomości kosztowej usług wykonywanych przez operatora, zrozumieniu ograniczeń jakościowych w łańcuchu dostaw i rzetelności biznesowej. Na tej podstawie wyłoniono liderów outsourcingu logistycznego, osobno w przemyśle i w handlu.

NAGRODY W KATEGORII PRZEMYSŁ

Nagrod główna w kategorii przemysł

Huhtamaki Foodservice Poland

Z wielkim sukcesem przeniósł wypracowane w innych branżach najlepsze rozwiązania organizacji łańcucha dostaw na rynek produkcji opakowań.

Druga nagroda w kategorii przemysł

Sonoco Poland-Packaging Services

Globalny dostawca opakowań konsumpcyjnych i przemysłowych, specjalista w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

Trzecia nagroda w kategorii przemysł

General Motors Manufacturing Poland

Koncern doskonale potrafi budować swoje łańcuchy dostaw zarówno w oparciu o strategie 3PL, jak i 4PL.

NAGRODY W KATEGORII HANDEL

Nagroda główna w kategorii handel

Auchan Polska

Łańcuch dostaw doskonale organizowany na zewnątrz firmy.

Druga nagroda w kategorii handel

Groupe SEB Polska

Ponad 2/3 produktów sprzedawanych na świecie jest produkowanych w jej własnych fabrykach.

Trzecia nagroda w kategorii handel

Centrala Negocjacji Handlowych Scawar/grupa E. Leclerc/

Skuteczne łączenie funkcji dystrybutora i operatora logistycznego.

Poleć ten artykuł:

Polecamy