Symulator procesów technologicznych

Symulator procesów technologicznych

Plant Simulation dostarcza firmie Paulaner podstawowego narzędzia planistycznego dla nowego browaru.Jest wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu nowego browaru, m.in. popyt sezonowy, obrót, elastyczność w wypuszczaniu nowych...

Jest wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu nowego browaru, m.in. popyt sezonowy, obrót, elastyczność w wypuszczaniu nowych produktów, wielkość oferty, jakość oraz świeżość. Efektywne zarządzanie tymi wszystkimi czynnikami wymaga zastosowania wysoce zautomatyzowanych i zaawansowanych technologii oraz drogiego wyposażenia. Dlatego też należy upewnić się, że procesy technologiczne sprostają obecnym i przyszłym wymogom. Powyższe problemy pozwala osiągnąć narzędzie, które umożliwia przeprowadzenie symulacji procesów technologicznych. Dzięki niemu w pełni zwalidowane i sprawdzone procesy będzie można wdrożyć „za pierwszym razem”. Przy pomocy symulacji właściciel browaru może wybrać najbardziej ekonomiczne i rozwojowe rozwiązania. Porównanie alternatywnych scenariuszy pomoże wybrać złoty środek między wydajnością, elastycznością a kosztem. Korzystając z symulacji można w prosty sposób zidentyfikować wąskie gardła oraz zaplanować najlepszą strategię osiągnięcia zysku i zaspokojenia potrzeb klientów.

Optymalizacja systemów i procesów

Pierwsza oficjalna wzmianka o Browarze Paulaner dotyczyła założenia browaru w dniu 24 lutego 1634. Od tego czasu Paulaner jest niezmiennie częścią kultury, tradycji i historii Monachium. Popularność piwa Paulaner od zawsze wykraczała poza granice Monachium. Dotyczy to zwłaszcza Paulaner Hefeweißbier, które jest obecnie jednym z najpopularniejszych piw na świecie. Co roku browar opuszcza ponad dwa miliony hektolitrów tego napoju, trafiając do ponad 70 krajów świata.

W skomplikowanych systemach z wieloma międzyzależnościami, jakie występują w zakładach produkcji piwa, prawie niemożliwe jest ręczne oszacowanie przyszłej wydajności układu

Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego – z powodu braku miejsca – jest niemożliwa, Gdyby jednak w jakiś sposób udało się rozwinąć zakład produkcyjny, wydajność istniejących połączeń transportowych jest niewystarczająca do obsłużenia zwiększonych ilości produktu. By kontynuować rozwój, Paulaner rozpoczął więc prace planistyczne nad zlokalizowaniem nowego browaru na obrzeżach Monachium.

W celu ułatwienia budowy nowego browaru, wiodący dostawca usług symulacyjnych firma iSILOG dostarczył rozwiązanie przeznaczone dla przemysłu piwowarskiego, wykorzystujące rozwiązanie Plant Simulation z portfela Tecnomatix® Oprogramowania Siemens PLM. Rozwiązanie to obejmuje obiekty specyficzne dla przemysłu piwowarskiego, jak np. warzelnia, kadzie fermentacyjne, filtry, tanki pośredniczące (BBT), linie napełniania i składowanie. Użycie tych obiektów ułatwia analizę procesu produkcyjnego i dokonanie oceny różnych strategii planowania oraz scenariuszy.

Ocena wydajności

Dane wejściowe modelu symulacji definiowane są w arkuszu kalkulacyjnym. Podzielone na różne rejestry, dostępne są wejścia dla popytu konsumenckiego oraz właściwości poszczególnych etapów procesu (warzelnia, fermentacja, filtracja, BBT, napełnianie, magazyn). Korzystając z dodatkowych rejestrów, można określić pojemności kadzi (liczba, rozmiar), dostępność linii napełniania oraz harmonogramy zmianowe dla różnych etapów procesu.

Korzystając z dodatkowych rejestrów, można określić pojemności kadzi (liczba, rozmiar), dostępność linii napełniania oraz harmonogramy zmianowe dla różnych etapów procesu

Paulaner może korzystać z tej aplikacji bez szczegółowej znajomości zasad tworzenia modelu symulacji; wymagane jest jedynie zdefiniowanie danych wejściowych w arkuszach kalkulacyjnych. Po zaimportowaniu danych do Plant Simulation, składowe modelu są generowane i konfigurowane automatycznie w zależności od rodzaju danych wejściowych. To sprawia, że rozwiązanie to jest łatwe w użytkowaniu i umożliwia skuteczne przeanalizowanie wielu różnych scenariuszy w krótkim czasie. Dostępnych jest wiele kluczowych wskaźników sprawności, pozwalających ocenić wydajność browaru.

Korzystając z tego rozwiązania firma jest w stanie ocenić wpływ zachowania procesu stochastycznego (popyt konsumencki, awarie, itp.) oraz potwierdzić zasadność inwestycji w kadzie i wyposażenie.

Sprostanie głównym wyzwaniom

Celem spółki Paulaner było dalsze podnoszenie kluczowych wskaźników sprawności, w tym wymogów dotyczących ciepła, zużycia energii, zużycia wody i strat ekstraktu; wdrożenie przyjaznych środowisku koncepcji energetycznych; oraz upewnienie się, że procesy, przepływ pracy oraz wydajność są zbilansowane i zoptymalizowane.

Za pomocą nowego systemu browar osiągnął pełną kontrolę nad szeroką gamą kluczowych kwestii. Wśród nich jest określenie istniejących zatorów; rozwinięcie najlepszych strategii w zakresie czyszczenia, przełączeń, wielkości partii, planowania i kontroli produkcji w celu sprostania popytowi konsumenckiemu; zrozumienie ograniczeń nowego browaru w zakresie

oczekiwanych produktów oraz popytu; określenie najlepszego sposobu harmonizacji popytu konsumenckiego, dostaw surowców, wielkości partii oraz linii pakowania; oraz zrozumienie efektywności różnych strategii sekwencjonowania jako funkcji asortymentu produktowego i ilości.

W skomplikowanych systemach z wieloma międzyzależnościami, jakie występują w zakładach produkcji piwa, prawie niemożliwe jest ręczne oszacowanie przyszłej wydajności układu. Technologia Plant Simulation umożliwia efektywne zarządzanie takimi międzyzależnościami. Paulaner uważa Plant Simulation za niezbędne narzędzie planistyczne przyczyniające się do obecnego i przyszłego sukcesu spółki.

Poleć ten artykuł:

Polecamy