Synthos i inni inwestują w KPT

Synthos i inni inwestują w KPT

Krakowski Park Technologiczny wydał pięć kolejnych decyzji o wsparciu inwestycji w ramach PSI. Wśród firm które zdecydowały się na rozwój działalności prym wiedzie Synthos. Spółka z branży chemicznej wyda w Oświęcimiu ponad 100 mln zł.

Największe nakłady inwestycyjne zaplanowała firma Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp.j., która zwiększy zdolności produkcyjne zakładu w Oświęcimiu. Co najmniej 130 000 000 zł zainwestuje w budowę nowej linii produkcyjnej, modernizację już istniejącej, budowę infrastruktury do rozładunku, magazynowania i dozowania recyklatów oraz zakup oprogramowania. Jest to kolejna współpraca firmy Synthos z Krakowskim Parkiem Technologicznym.

Druga co do wielkości inwestycja – 27 595 000,00 zł – zostanie zrealizowana przez Krakodlew Spółka Akcyjna, która również planuje rozbudowę zakładu i modernizację linii produkcyjnych. Modernizacja odlewni przyczyni się do zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu o min. 10%.

Krakodlew SA jest jedną z największych w środkowo-wschodniej części Europy odlewnią wyróżnioną tytułem Odlewnia Kwalifikowana przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich i Odlewniczą Izbę Gospodarczą. Wyróżnienie przyznawane jest odlewniom, które stosują najwyższe standardy techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe.

Krakodlew SA specjalizuje się w produkcji odlewów z żeliwa szarego, wermikularnego i sferoidalnego. Spółka jest największym producentem odlewów na rynku polskim i jedną z największych i najnowocześniejszych odlewni w środkowo – wschodniej części Europy. Do standardowej oferty należy osprzęt hutniczy oraz przeciwwagi do dźwigów, których odbiorcami w chwili obecnej jest ponad 120 hut i stalowni na całym świecie oraz ponad 15 światowych koncernów produkujących dźwigi, koparki i wózki widłowe.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat dokonano znaczących innowacji: zmieniono technologię formowania, unowocześniono procesy krystalizacji i stygnięcia odlewów, opracowano innowacyjną technologię wytwarzania kadzi i płyt podwlewnicowych. W celu uzyskania najwyższych parametrów produktów firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz współpracę z uczelniami.

Firma Brandbox ze Skawiny natomiast, dzięki uldze podatkowej planuje wprowadzić do swojej oferty nowe produkty. Zamierza rozpocząć produkcję: palet, produktów drewnianych i opakowań transportowych, wyrobów z tektury i papieru wraz z usługami druku i usługami introligatorskimi, urządzeń wspomagających produkcję i magazynowanie oraz elementów maszyn i części akcesoriów do maszyn. Ponadto przedsiębiorca zamierza zacząć świadczyć usługi z zakresu obróbki metali, wycinania precyzyjnych elementów metalowych, naprawy maszyn i urządzeń, obróbki i suszenia drewna, a także świadczyć kompleksowe usługi logistyczne. Planowane nakłady inwestycyjne to 27 184 400,00 zł.

Kolejna decyzja o wsparciu trafia do P.P.U.H. „STESER” S.C. Serafin Piotr, Sternal Robert. Dzięki wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji w zakładzie powstaną nowe instalacje, infrastruktura IT i oprogramowanie. To pomoże w utrzymaniu zwiększonej przepustowości na wszystkich stanowiskach linii produkcyjnej. Firma zainwestuje 4000 złotych.

I wreszcie Kubicz spółka jawna, mikroprzedsiębiorca z Ryglic (Bistuszowa) zainwestuje w zmianę procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych technologii w ramach parku maszynowego, usprawnienie infrastruktury technicznej i transportu wewnętrznego. Planowana inwestycja wyniesie ok. 1 900 000 zł.

Poleć ten artykuł:

Polecamy