System magazynowy dla e-commerce

System magazynowy dla e-commerce

Jednymi z najważniejszych czynników wpływających na ocenę sklepu internetowego przez klientów są czas i jakość dostaw. Realizacja szybkich, a do tego bezbłędnych przesyłek jest jednak sporym wyzwaniem. Zwłaszcza w sytuacji, gdy oferowane produkty cechują się znacznymi, sezonowymi skokami popytu. Narzędziami ułatwiającymi mierzenie się z wymaganiami współczesnego e-commerce, są odpowiednio dostosowane informatyczne systemy magazynowe WMS (Warehouse Management System).

Jakie typowe dla e-commerce procesy powinien wspierać system WMS?

Obsługa Multipicking

Proces zbiórki w formule multpicking polega na tym, że jednocześnie następuje zbiórka artykułów przeznaczonych dla wielu zamówień. Multipicking jest tak ważny w e-commerce, ponieważ zazwyczaj dominują w nim zamówienia jedno i kilkuelementowe. Łączenie zamówień podczas kompletacji pozwala wyeliminować puste przebiegi operatorów, podnosząc efektywność pracy i skracając czas realizacji

W systemie WMS, multpicking może przebiegać na dwa sposoby:

W pierwszym przypadku pracownik dobiera sam kolejne zlecenia z generowanej przez system kolejki. W systemie zdefiniowane są pewne ograniczenia, takie jak np. maksymalna ilość zbiórek realizowanych równocześnie czy ich łączna waga. W ramach tych założeń pracownik magazynowy sam dobiera sobie żądaną liczbę zleceń mając na bieżąco podgląd łącznej ich liczby, wagi i objętości. 

W drugim przypadku system WMS generuje paczki multpickingowe. Najpierw definiowane są kryteria paczek poleceń zbiórki (liczba pozycji, liczba zbiórek, waga zbiórki, waga paczki, objętość itp.). Następnie system w określonych interwałach czasu generuje paczki multpickingowe. Wielkość paczki uzależniona jest od typu wózka, którym dany pracownik dysponuje.

System WMS powinien również przewidywać równoległą realizację zbiórki typu multipicking, obydwoma opisanymi powyżej sposobami.

Podział zleceń wydania, kompletacji i wysyłek na różne typy

System WMS dla e-commerce powinien umożliwiać podział zleceń wydania, kompletacji i wysyłek na różne typy, w zależności od ich specyfiki. Przykładowo, inny proces obsługi zlecenia wydania będzie miał miejsce dla zleceń detalicznych B2C, inny dla detalicznych B2B a jeszcze inny dla zleceń hurtowych B2B. System WMS w takiej sytuacji powinien mieć zdefiniowane co najmniej trzy typy zleceń wydania, a także odpowiadające im trzy typy wysyłek i trzy typ kompletacji.

System magazynowy dla e-commerce – definicja stref zbiórki

Podział całego obszaru zbiórki na strefy umożliwia składowanie artykułów w odpowiednim obszarze ze względu na specyfikę i wymagania danego artykułu (np. temperaturowe). Podział obszaru zbiórki pozwala też efektywnie rozdysponować pracę. Personel magazynu nie musi wówczas przemieszczać się po całym magazynie, co skraca pokonywane trasy.

Podział wysyłek na tradycyjne i obsługiwane kompletacją falową

System WMS dla e-commerce powinien umożliwiać podział wysyłek na te realizowane falowo i na te klasycznie.. Jeśli mamy do czynienia z wysyłkami, w których regularnie powtarza się niewielka liczba tych samych towarów, wygodniej jest zastosować kompletację falową. Jeśli różnorodność towarów w zamówieniach jest duża, lepszym rozwiązaniem będzie rozwiązanie klasyczne, gdzie pracownik w odpowiedniej kolejności odwiedza wszystkie miejsca zbiórki.

Dobór typu nośnika w zależności od rozmiaru wysyłki

W systemie WMS podział towaru na nośniki przy planowaniu wysyłki odbywa się automatycznie. W praktyce oznacza to, że dzięki oprogramowaniu od razu dokładnie wiemy jak będą wyglądały poszczególne nośniki. System WMS powinien zoptymalizować dobór typu nośnika, np. na jeden z następujących sposobów:

·       Poprzez podanie możliwych nośników w typie kompletacji – polega to na wybraniu z listy wszystkich możliwych typów nośników magazynowych, tych używanych w wysyłce, a następnie przypisaniu ich do definicji typu kompletacji. System sam bierze pod uwagę ich rozmiary, dobierając rodzaj i liczbę nośników na podstawie wagi i objętości wysyłki.

·       Algorytm kompletacji kartonowej – jest to algorytm używany w przypadku stosowania dużej liczby kartonów o różnorodnych rozmiarach. System dobierze optymalny karton uwzględniając wagę i rozmiar artykułów, rozmiary i limity wagowe kartonów, a także parametry dodatkowe, takie jak na przykład tolerancja zapakowania kartonu.

Dodatkowe informacje w trakcie zbiórki

System WMS powinien pozwolić, za pomocą terminalu radiowego, na przekazanie w trakcie zbiórki dodatkowych informacji pracownikowi. Może to być np. fotografia artykułu czy informacja tekstowa, zawierająca dodatkowe uwagi czy ostrzeżenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku towarów wrażliwych na uszkodzenia bądź niebezpiecznych.

Funkcja przekazywania dodatkowych informacji podczas zbiórki jest też niezwykle przydatna w ramach usług VAS (Value Added Service). Można bowiem zakomunikować pracownikowi potrzebę przewiązania artykułu wstążką, dodania artykułu gratisowego czy ulotki marketingowej.

Istotną zaletą takiej ścieżki komunikacji również jest to, jak bardzo ułatwia ona wykonywanie zadań nowym, niedoświadczonym pracownikom.

Konsolidacja i pakowanie

W magazynie obsługującym handel elektroniczny, wąskim gardłem często jest moment pakowania i przepakowywania towarów. System WMS dla e-commerce powinien obsługiwać operacje wspomagające ostateczne spakowanie wysyłki. Wsparcie powinno być zapewnione zarówno z poziomu komputera, jak i terminala radiowego.

Dzięki konsolidacji przesyłek można natomiast znacząco zmniejszyć koszty transportu towarów o charakterze drobnicowym. Pozwala ona dzielić koszty przewozu z innymi przedsiębiorstwami. Konsolidacja przesyłek jest również nieodzownym elementem przy pracy w modelu cross-docking.

Wsparcie automatyki magazynowej

Dla przedsiębiorstw o rozległej skali działalności, oferujących towar drobnicowy, automatyzacja magazynu staje się niezbędnym warunkiem sprawnego funkcjonowania. Tylko systemy automatyki są często w stanie zapewnić realizację wysyłek w akceptowalnym przez klientów czasie.

System WMS może komunikować się z wieloma elementami automatyki magazynowej. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem modułu MFC (Material Flow Control). Moduł ten zarządza przepływem materiałów w czasie rzeczywistym, synchronizując pracę wielu urządzeń jednocześnie.

System magazynowy dla e-commerce – interfejsy do firm kurierskich

Sprawna realizacja dostaw w e-commerce wymaga dobrej współpracy magazynu i firm kurierskich. Taka dobra współpraca nie jest możliwa bez płynnej wymiany informacji. Z tego względu system WMS dla handlu elektronicznego powinien zapewniać komunikację on-line z systemami firm kurierskich. Wybierając program dla magazynu, warto zweryfikować jego możliwości współpracy z tymi podmiotami.

Jak może przebiegać taka wymiana informacji na linii system WMS – system firmy kurierskiej? Przykładowo, po otrzymaniu zlecenia program WMS wysyła komunikat do firmy kurierskiej określający szacowaną liczbę kartonów w wysyłce i adres odbiorcy. System kuriera odpowiada nadając przesyłce identyfikator. W magazynie odbywa się proces kompletacji i pakowania. Po spakowaniu każdego kartonu do firmy kurierskiej trafia komunikat z prośbą o etykietę. W odpowiedzi system firmy kurierskiej odsyła etykietę w postaci pliku binarnego. Plik binarny zapisywany jest w bazie systemu WMS, a następnie automatycznie kierowany na drukarkę. Wydrukowana na końcu etykieta jest naklejana na karton wysyłkowy.

Prawidłowo dobrany i wdrożony system magazynowy WMS pomoże w pełni rozwinąć potencjał handlu elektronicznego. Osiągnięta przy jego pomocy szybkość i niezawodność dostaw, pozytywnie przełoży się na odbiór firmy i lojalność klientów. To w dobie e-commerce stanowi kluczowe składniki budowania przewagi konkurencyjnej.

Poleć ten artykuł:

Polecamy