System magazynowy dla operatora logistycznego

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza zaangażowanie środków w aktywa trwałe, a także pozwala skorzystać z wiedzy, doświadczenia i standardów, wypracowanych przez te firmy podczas pracy dla licznych klientów.

Świadczenie usług składowania wymaga od operatorów logistycznych umiejętności szybkiego reagowania na zmiany, wysokiej elastyczności oraz bardzo dobrej organizacji pracy magazynu. Wysoko postawiane wymagania sprawiają, że organizacja obiegu informacji w oparciu o papierową dokumentację czy arkusze kalkulacyjne jest niewystarczające i nieodzownym etapem w rozwoju każdego operatora staje się wybór wyspecjalizowanego systemu zarządzania magazynem WMS (Warehouse Management System). Właściwie wybrany i wdrożony system informatyczny powinien w relatywnie krótkim czasie podnieść sprawność wszystkich procesów w magazynie.
Zanim operator logistyczny zdecyduje się na konkretny system WMS, powinien odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które pomogą mu sformułować wymagania dla dostawcy programu.

Zakres świadczonych usług

Obecnie magazynowanie to nie tylko przyjęcie towaru, składowanie i kompletacja. Klienci od swoich operatorów logistycznychcoraz częściej wymagają kompleksowej obsługi zwrotówi reklamacji, pakowania i przepakowywania produktów (co‑packing), czy organizacji przepływu towaru w formacie cross‑docking.

Funkcje WMS wspierające co-packing obejmują między innymi:

  • wskazanie artykułów do pakowania/przepakowania,
  • wskazanie miejsca pobrania i odłożenia artykułów,
  • cechy fizyczne nośników (wymiary, waga) źródłowych i docelowych,
  • generowanie zleceń zasilających strefy co-packingu w potrzebne towary i komponenty.
  • Klienci zgłaszają również zapotrzebowanie na drobny montaż, łączenie produktów w zestawy (konfekcjonowanie) albo odbiór opakowań i surowców wtórnych. Jeżeli operator oferuje albo zamierza zaoferować takie usługi powinien upewnić się czy brane pod uwagę oprogramowanie WMS zapewni mu należyte wsparcie w tym zakresie.
Stopień automatyzacji magazynu

Tylko niektóre z dostępnych na rynku systemów WMS oferują wsparcie dla automatyki magazynowej. Wybierając nowy system informatyczny, należy sprawdzić czy będzie on zdolny do współpracy ze znajdującymi się w magazynie urządzeniami. Za komunikację pomiędzy system WMS, a komponentami zaawansowanej automatyki magazynowej odpowiadają moduły MFC (Material Flow Control). Jeśli magazyn nie jest zautomatyzowany, warto zastanowić się czy w niedalekiej przyszłości sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Rosnące koszty pracy i brak siły roboczej powodują, że ten kierunek rozwoju wydaje się coraz bardziej racjonalny. Nie można też zapomnieć, że dysponowanie magazynem automatycznym jest dla części zleceniodawców warunkiem rozpoczęcia współpracy z operatorem logistycznym. Tylko automatyka może bowiem sprostać najwyższym wymogom poprawności zbiórki i czasu realizacji zlecenia.

Liczba i profil klientów

Przymierzając się do wyboru systemu magazynowego, warto przyjrzeć się profilowi działalności swoich obecnych i potencjalnych klientów. Specyficznymi wymaganiami w zakresie składowania cechują się między innymi firmy z branży spożywczej, farmaceutycznej czy realizujące sprzedaż e-commerce. Obsługując firmy spożywcze, należy przygotować się na szybkie rotowanie produktów, czy ścisłe przestrzeganie reguły FEFO (first expired / first out). E-commerce to zazwyczaj bardzo duża liczba wysyłek o niewielkiej liczbie pozycji, a także wysoka liczba zwrotów.
Obsługa większej liczby klientów, odbiegających dodatkowo od siebie profilem, wymusza na operatorze logistycznym równoczesne stosowanie odmiennych modeli zarządzania przepływem towarów, czy przyjmowanie różnych strategii zbiórki. System WMS powinien w takiej sytuacji umożliwić łatwe i elastyczne dostosowanie parametrów pracy do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Przykładem obrazującym elastyczne dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb jest problem wyboru pomiędzy kompletacją jedno- a wielozamówieniową. Jeżeli większość zleceń realizowanych dla danego klienta składa się z wielu pozycji, odległości pokonywane pomiędzy kolejnymi towarami są zazwyczaj niewielkie. Naturalnym wyborem staje się wtedy kompletacja jednozamówieniowa. Odwrotnie dzieje się, gdy zamówienie składa się z małej liczby pozycji. W takiej sytuacji, aby zaoszczędzić czas, korzystne może okazać się łączenie większej liczby zamówień w ramach jednej kompletacji. System WMS umożliwia analizę zależności występujących pomiędzy wolumenem zamówienia, a długością pokonywanej podczas zbiórki trasy. Na podstawie analiz system może automatycznie określać optymalny w danej sytuacji model zbiórki.
Gdy operator logistyczny obsługuje duży i zróżnicowany wolumen artykułów, istotnym usprawnieniem może być wykorzystanie kompletacji falowej. Jej idea sprowadza się w grupowaniu zleceń kompletacji w okna czasowe. Miejsca zbiórki są w ramach każdego okna czasowego zasilane taką ilością towaru, aby zaspokoić potrzeby danej grupy zleceń. Za koordynację całego procesu i generowanie wszystkich potrzebnych operacji magazynowych odpowiada system WMS.

Droga otrzymywania zamówień

Wraz z rosnącą liczbą klientów komplikuje się sprawa odbioru napływających od nich zleceń. Klasycznie formy składania zamówień, takie jak połączenia telefonicznie czy wysyłanie e-maili, zostały już dawno niemal całkowicie zaniechane, ponieważ pochłaniały zbyt wiele czasu i groziły błędami.
Źródłem importu zamówień stały się inne systemy informatyczne, takie jak ERP w przypadku klientów biznesowych, czy formularze internetowe w e-commerce. W praktyce oznacza to potrzebę zbudowania interfejsów pomiędzy systemem WMS, a często wieloma różnymi aplikacjami, przez które klienci będą mogli zamawiać produkty. Decydując o wyborze programu magazynowego, warto zweryfikować doświadczenie dostawcy w budowaniu komunikacji z różnymi zewnętrznymi systemami informatycznymi. Wśród obszarów współpracy WMS z innymi aplikacjami można wymienić:

  • ERP (Enterprise Resource Planning) – tworzenie operacji magazynowych na podstawie napływających zleceń, kontrola stanów;
  • MES (Manufacturing Execution System) – logistyka wewnętrzna, zasilanie stanowisk produkcyjnych w materiały i podzespoły, zwrot niewykorzystanych komponentów do magazynu produkcyjnego;
  • TMS (Transport Management System) – koordynacja operacji przyjęcia i wydania towaru z transportem zewnętrznym;
  • DC (Dock Scheduling) – harmonogramowanie pracy w dokach magazynowych.

CASE STUDY

Firma: Frigo Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, należy do czołówki krajowych operatorów logistycznych produktów mrożonych. Posiada własne magazyny wysokiego składowania w temperaturze -23/-24°C w Żninie i Radomsku.
Wdrożony system: Qguar WMS Pro, Qguar Voice Picking Manager
Praca magazynu:
Organizacja pracy we Frigo Logistics pozwala na działalność przez siedem dni w tygodniu, w trybie do trzech zmian dziennie, co oznacza ponad 95 000 dostaw do klientów rocznie.

Charakterystyka branży/wyzwania

Logistyka produktów mrożonych jest jednym z trudniejszych zagadnień. Niezbędnym okazuje się posiadanie ogromnej wiedzy, doświadczenia oraz odpowiednio przystosowanej infrastruktury, aby móc sprawnie funkcjonować w trudnych warunkach niskiej temperatury. Praca w mroźni stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla pracowników firmy, jak i urządzeń elektronicznych. Wszechobecna wilgoć, ujemna temperatura, wykluczają możliwość korzystania z wielu tradycyjnych sposobów kompletacji. Obsługa procesów magazynowania wymaga przestrzegania wysokich standardów dotyczących odpowiedniego przechowywania towarów. Niedotrzymanie wymogów temperaturowych oraz utrudnienia w czynnościach kompletacji mogą narażać firmę na duże starty.

Wybrane rozwiązanie

Uruchomienie projektu Łączącego Qguar WMS Pro z technologią Voice Picking w spółce Frigo Logistics miało na celu ułatwienie i przyspieszenie kompletacji w trudnych warunkach magazynowania w niskich temperaturach. Nawiązanie współpracy między Frigo Logistics a Quantum software rozpoczęło się od wdrożenia systemu Qguar WMS Pro zapewniającego obsługę wszystkich typowych procesów magazynowych. Jako uzupełnienie istniejących już w systemie funkcji, Quantum wdrożyło dodatkowy moduł – Qguar Voice Picking Manager. Implementacja rozwiązania miała miejsce w 2011 r., w dwóch magazynach wysokiego składowania w Radomsku oraz Żninie. Nowy system wzbogacił pracę systemu WMS o najnowocześniejszą technologię Voice Picking, która wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie magazynier podczas kompletacji zamówienia musi pracować w rękawicach ochronnych.

Korzyści

Zalety, widoczne tuż po uruchomieniu systemu, to poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy operatorów kompletujących. System Qguar Voice Picking Manager nie wymaga zaangażowania rąk operatora, a wszystkie czynności wykonywane są przy pomocy trzech zmysłów tj. wzroku, słuchu i mowy. Dzięki uwolnieniu rąk pickera, skróceniu uległ czas realizacji zamówień. Po przejściu na komunikację głosową poprawie uległa wydajność pracy. Firma odnotowała znaczący wzrost wydajności sięgający rzędu kilkunastu procent.
Od momentu uruchomienia głosowego systemu kompletacji niemal w pełni wyeliminowano błędy przy realizacji procesu.Pracownik jest bardziej precyzyjny, skupia się na poleceniach i jest kontrolowany, gdyż system przekazuje operatorowi dokładny adres lokacji magazynowej oraz podaje dokładną liczbę opakowań do pobrania. Mniej błędów oznacza mniej zwrotów, lepszą jakość obsługi klienta i niższe koszty.

Poleć ten artykuł:

Polecamy