System odpraw granicznych i kary za uchylanie się od płacenia cła w Wielkiej Brytanii

System odpraw granicznych i kary za uchylanie się od płacenia cła w Wielkiej Brytanii

Celem rządu brytyjskiego jest ograniczanie zakłóceń w łańcuchach dostaw i sprawna kontrola na granicach. Jedną z odpowiedzi jest program cyfryzacji granicy co dodatkowo ma pomóc w ograniczaniu kosztów przedsiębiorstw i samych konsumentów wynikające z kontroli celnych i granicznych. Na przełomie III I IV kwartału 2022 roku ma zostać opublikowany model operacyjny, który określi nowy system granicznych kontroli importowych.  Od 2023 r. ma z kolei funkcjonować tzw. Pojedyncze Okno do kontaktu administracji z biznesem oraz zostanie utworzony ekosystem zaufania między rządem a biznesem. Kluczem w usprawnieniu kontroli na granicy ma być zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych opartych na zarządzaniu i analizie ryzyka kontroli. Dotychczas wprowadzone zasady kontroli granicznych pozostają nadal w mocy. 

Towary wprowadzane na obszar celny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z terytorium Unii Europejskiej (UE) lub wyprowadzane z obszaru Zjednoczonego Królestwa na obszar celny Unii Europejskiej podlegają dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej zgodnie m.in. z unijnym kodeksem celnym.  

Od 1 maja 2021 r. w pełnym zakresie jest stosowana umowa o handlu i współpracy między UE i UK. Wszyscy którzy prowadzą wymianę handlową z Wielką Brytanią zobowiązani są dokonywać zgłoszeń celnych w oparciu o wymogi formalno-prawne. Z tego względu firmy, które handlują towarami z Wielką Brytanią, muszą mieć na względzie formalności celne związane z przywozem lub wywozem towarów do/z państwa trzeciego w tym również rejestrację w usłudze Krajowej Administracji Skarbowej „e–Klient”, uzyskanie tzw. numeru Economic Operators’ Registration and Identification – EORI, czy składania deklaracji celnych oraz regulowanie należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

Oprócz zgłoszeń celnych przedsiębiorcy muszą deklarować dane z zakresu ochrony i bezpieczeństwa w ramach przywozowych deklaracji skróconych tzw. entry summary declaration. Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony są wymagane podczas importu do oraz eksportu z Wielkiej Brytanii.  

Ciągłe zdobywanie wiedzy i doszkalanie to warunek konieczny aby sprawnie poruszać się po  prawnych uwarunkowaniach wymagań celno-podatkowych i nie narazić siebie i swojej firmy na niepotrzebne problemy i koszta mówi Pani Anna Matelska, Szefowa Kancelarii AM International Solicitors. Brak wiedzy w tym zakresie nie zwalnia nas z obowiązku ich przestrzegania a łamanie nieuchronnie prowadzi do kar finansowych bądź pozbawienia wolności. Dlatego jednym z rozwiązań jest współpraca z doświadczonym prawnikiem, który rozumie wszelakie zawiłości prawno-proceduralne z tym związane. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy pamiętać, że osoba składająca zgłoszenie celne jest odpowiedzialna za: 

– prawidłowość i kompletność informacji podanych w zgłoszeniu; 

– autentyczność, prawidłowość, i ważność dokumentu załączanego do zgłoszenia celnego; 

– zgodność z uwarunkowaniami prawno-proceduralnymi na dzień składania zgłoszenia. 

Uchylanie się od cła w Wielkiej Brytanii ma miejsce wtedy, gdy osoba lub grupa osób nie płaci określonych przepisami podatków przy wwożeniu importowanego towaru do Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii istnieją różne przykłady uchylania się od obowiązku płacenia cła, a kary za sprawy zależą od surowości zarzutów. Mecenas Matelska wskazuje kilka przykładów, w jaki sposób osoby mogą zostać oskarżone o to przestępstwo: 

– przemyt (tj. nielegalny wwóz) importowanych towarów do Wielkiej Brytanii za pomocą fałszywej dokumentacji lub poprzez ukrycie w pojeździe 

– nabycie określonych towarów (które podlegają opodatkowaniu) po stwierdzeniu, że cło za te towary nie zostało uiszczone 

– świadome przenoszenie, deponowanie, usuwanie, przechowywanie, ukrywanie lub przechowywanie jakichkolwiek towarów podlegających opłacie celnej z zamiarem oszukania straży granicznej i urzędu podatkowego w kwestii należnego cła 

– przejęcie w posiadanie towarów podlegających ocleniu, o których było wiadomo, że zostały bezprawnie wywiezione z magazynu  

– wejście w posiadanie towarów eksportowanych lub importowanych, które są objęte ograniczeniami lub zakazami (np. broń palna lub narkotyki) 

– próba uniknięcia płacenia cła za towary podlegające ocleniu lub wejście w posiadanie towarów zabronionych lub objętych ograniczeniami 

Dlatego też wykwalifikowany i doświadczony prawnik w tej dziedzinie może lepiej wyjaśnić, jakie przestępstwa są uważane za uchylanie się od obowiązków i co może nam przysporzyć ewentualnych problemów na granicy. 

Potencjalne kary za popełnione przestępstwo mogą się różnić w zależności od wagi przestępstw związanych z uchylaniem się od cła w prawie brytyjskim – mówi Pani Anna Matelska, Dyrektor AM International Solicitors.  

Sprawy można podzielić na dwie kategorie:  

sprawa skazania w trybie uproszczonym w sadzie magistrackim (summary conviction) i sprawa która jest kierowana do sądu Koronnego ze wgledu do jurysdykcje (Crown Court). Pierwsza jest mniej dotkliwsza niż druga. W pierwszym przypadku kary mogą opiewać na grzywnę w wysokości nawet 100% zasądzonej akcyzy od ilości niezgłoszonych towarów, niemniej bez kary więzienia. Z kolei w sądzie Koronnym można zostać skazanym nawet na wiele lat pozbawienia wolności, dochodzą do tego w niektórych przypadkach wielkie kary finansowe a nawet konfiskata majątku – kontynuuje Mecenas Matelska. 

W niektórych przypadkach klient był nieświadomy, że popełniał przestępstwo poprzez uchylanie się od obowiązków celno-podatkowych. W związku z tym w stosunku do takiej osoby może zostać wszczętą procedura sprawdzenia czy faktycznie uchyla się od płacenia należnego cła. Wielokrotnie bez odpowiedniej reprezentacji prawnej Klient nie jest w stanie na własna rękę przedstawić odpowiednich dowodów swojej niewinności czy uzyskać pozytywny wynik z takiego sprawdzania. 

Kary za uchylanie się od obowiązków w prawie brytyjskim mogą być surowe. Prawnicy AM International Solicitors znający reali kraju mogą opracować strategię obrony Ciebie, Twój firmy czy pracowników aby pomóc w zmniejszeniu opłat i kar w Twojej sprawie bądź ich całkowite anulowanie jeśli zasądzone niewłaściwie. 

Poleć ten artykuł:

Polecamy