Szczegóły programu konferencji Advanced Supply Chain

Szczegóły programu konferencji Advanced Supply Chain

Od konferencji Advanced Supply Chain (21 września, Warszawa) dzielą nas już tylko dni. Z przyjemnością przedstawiamy więc szczegóły programu tego międzynarodowego wydarzenia, poświęconego zaawansowanym procesom zarządzania oraz technologiom w systemach zaopatrzenia i dystrybucji.

Konferencję rozpocznie wystąpienie Gościa Specjalnego – profesora Thomasa Wimmera z BVL Interantional. Podsumuje on wyniki badania na temat podstawowych trendy rozwoju w sferach “zarządzanie łańcuchami dostaw” oraz “logistyka”. Wskazują one między innymi, że choć dla branży TSL cyfryzacja będzie najważniejszym trendem, to dla połowy ankietowanych menedżerów dostępne rozwiązania są zbyt niedojrzałe do wdrożenia.

 

Profesor Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podejmie niezwykle nośny temat – ciężarowych pojazdów autonomicznych. Autonomiczne samochody ciężarowe mogą pojawić się szybciej niż samochody osobowe. Ułatwienie w transporcie ładunków wynika z powtarzalności przewozów, których część odbywa się w najważniejszych korytarzach transportowych. Czy i dla kogo zapowiadana innowacja stanowi wyzwanie?

 

Inwentaryzacja to dla wszystkich menedżerów logistyki koszmar. O tym, jak się go pozbyć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, opowie Patrick Bellart z FM Logistic. Innowacyjna platforma Inventory Viewer, stworzona wspólnie przez FM Logistic i Hub One, pozwala na zautomatyzowanie przeprowadzenie inwentaryzacji za pomocą platformy mocowanej na standardowym wózku typu reach.

 

Ostatnią prelekcję w pierwszym bloku wystąpień wygłosi Rolf-Dieter Lafrenz, założyciel i CEO Cargonexxu. Ujawni on tajniki uczenia maszynowego, które jest jedną z najszybciej rozwijających się technologii naszych czasów. Prelegent wyjaśni jak samouczące się algorytmy stały się bazą nowego modelu biznesowego, funkcjonującego pod nazwą “one-click-trucking”.

 

Alessandro Poma z firmy Data Interchange wznowi obrady, omawiając temat EDI dla współpracy łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej. Przedstawione zostanie wdrożenie EDI, które pozwoliło klientowi zautomatyzować procesy biznesowe w różnych obszarach łańcucha dostaw, doprowadzając do istotnego skrócenia cyklu zamówienie-sprzedaż-fakturowanie-dostawa-zapłata oraz uzyskania znacznych oszczędności.

 

Bardzo ciekawe studium przypadku zaprezentuje Anna Galas z ROHLIG SUUS. Opis tajników współpracy lidera branży oświetleniowej z operatorem logistycznym w procesie VMI będzie stanowić przykład innowacyjnego podejścia do kontraktacji w łańcuchu dostaw. Pani Anna opisze również interesujący model logistyczny dla przepływów komponentów spoza Europy i nie tylko.

 

Big Data to kolejne słowo-klucz, które przykuwa uwagę menedżerów logistyki. Jacek Tarkowski z firmy TRANSPOREON będzie starał się udowodnić podczas swojego wystąpienia, że zdolność gromadzenia, analizy, interpretacji i udostępniania informacji wszystkim podmiotom objętym łańcuchem dostaw stała się kryterium przesądzającym o sukcesie w każdej branży.

 

Czy automatyzacja w łańcuchach dostaw ma sens? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał będzie Bartosz Jankowski z SSI SCHÄFER. Zastanowi się też nad tym, co można, a co warto automatyzować, oraz czy automatyzacja w magazynie wymaga podobnych procesów u dostawców i klientów.

 

Ostatni blok wystąpień otworzą reprezentanci dwóch firm transportowych – Maciej Śledziński (VIVE Transport) i Joanna Niemiec (Omega Pilzno). Przedsiębiorstwa, które w teorii powinny ze sobą konkurować, pokażą, jak partnerski model współpracy pomaga im odnosić obopólne korzyści.

 

Wystąpienie Marcina Smoły z ID Logistics i Kordiana Leniarskiego z Auchan Retail Polska zapowiada się jako jedno z najciekawszych w programie konferencji. Przejęcie przez Auchan sieci Real stworzyło konieczność całkowitej przebudowy logistyki lidera handlu detalicznego. Prelekcja ujawni szczegóły tego procesu i zasady, jakimi kierowano się podczas tworzenia łańcucha dostaw na nowo.

 

Projekt fascynującego obiektu – Intermodalnego Logistycznego Centrum Badawczo – Rozwojowego Ritex – będzie można poznać podczas wystąpienie Arkadiusza Żurka. Planowany przez firmę Ritex wysoce zaawansowany obiekt będzie sterowany własnym systemem inteligentnego zarządzania, obejmującym cztery zintegrowane systemy składowe.

 

Konferencję zamkniemy wystąpieniem poświęconym tematyce e-commerce. Dr Aneta Pluta-Zaremba ze Szkoły Głównej-Handlowej w Warszawie poszuka odpowiedzi na pytania jak sprostać wyzwaniom dostaw tego samego dnia, wdrażaniu usługi Click & Collect, budowaniu systemu zwrotów czy obsługi handlu transgranicznego.

 

Jak więc widać, uczestników konferencji czeka fascynujący dzień. Nie warto zatem czekać ze zgłoszeniem na ostatnią chwilę, Zapraszamy na stronę asc.eurologistics.pl, gdzie można już znaleźć szczegółowy harmonogram imprezy oraz szersze informacje na temat prelegentów i ich wystąpień.

Poleć ten artykuł:

Polecamy