Szybko zwracająca się inwestycja w IT

Szybko zwracająca się inwestycja w IT

W związku z rosnącymi potrzebami w zakresie automatyzowania procesów zachodzących wewnątrz organizacji, jak i pomiędzy współpracującymi podmiotami oraz brakiem jednego systemu, który byłby w stanie na odpowiednim poziomie zarządzać wszystkimi obszarami działalności firmy, coraz...

Interfejs to spolszczenie angielskiego słowa interface, co oznacza w bezpośrednim tłumaczeniu przejściówkę. W praktyce to obszar systemu informatycznego odpowiedzialny za komunikację z otoczeniem.

Graficzne i tekstowe

W zakresie wymiany informacji z użytkownikiem dzielimy interfejsy na graficzne (komunikujące stan programu w postaci graficznej, wykorzystujące jako urządzenie wskazujące np. klawiaturę, myszkę, touchpad itp.) i tekstowe (komunikujące stan aplikacji w postaci znaków, wykorzystujące jako urządzenie wskazujące tylko klawiaturę)*. Współcześnie z interfejsami tekstowymi mamy do czynienia dość rzadko, gdyż należą one do starszych rozwiązań technologicznych (jako przykład można wskazać aplikacje DOS).

Jeśli chodzi o komunikowanie się ze sobą dwóch systemów, to interfejs oznacza możliwość łączenia, współpracy i wymiany komunikatów zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną, tzw. API (specyfikacja procedur i funkcji umożliwiających komunikację z systemem informatycznym).*

Wewnątrz i na zewnątrz firmy

W tym miejscu można się pokusić o dodatkowy podział interfejsów ze względu na obszar ich wykorzystania, tj:

  • wewnątrz firmy – interfejsy pomiędzy programami wykorzystywanymi przez dany podmiot, np. systemem operacyjnym i finansowo–księgowym, kadrowym czy rozwiązaniem telematycznym i mapowym,
  • na zewnątrz firmy – interfejsy pomiędzy programami dwóch różnych podmiotów – tu najczęściej komunikują się ze sobą dwa systemy operacyjne np. WMS z TMS lub ERP z TMS lub WMS.

Reasumując, interfejs oznacza mechanizm komunikowania się danego systemu informatycznego z jego użytkownikami i innymi programami będącymi odbiorcami lub nadawcami komunikatów. Pozwala on na inteligentny dialog, szybką i sprawną wymianę informacji, a przede wszystkim automatyzację pracy powodującą wymierne korzyści, takie jak: minimalizacja błędów wynikających z ręcznej pracy człowieka, krótki czas realizacji, niskie koszty bieżącego wykorzystania.

Prezentacja, import i eksport danych

Od strony użytkownika interfejs wykorzystywany jest w następujących obszarach:

  • prezentacji danych na ekranie, gdzie kluczowy jest szybki i przejrzysty dostęp do informacji (w tym grupowanie, sortowanie, filtrowanie danych, możliwość konfiguracji ekranu)
  • eksportu i importu danych. Eksport odbywa się najczęściej do plików, np. xls (Excel), celem przygotowania zestawienia czy raportu, przy czym producent oprogramowania przygotowuje mechanizmy oraz obszary danych, jakie można eksportować.

Nieco trudniej wygląda temat po stronie importu danych. Tu pomocny okazuje się mechanizm schematu importu danych (SID), który umożliwia właściwą interpretację danych przychodzących z zewnętrznej aplikacji.

Plikowe i bazodanowe

Po stronie bezpośredniej komunikacji systemów dużą rolę odgrywa technologia, gdyż w praktyce udział człowieka w ich działaniu ogranicza się do minimum. Mamy w tym przypadku do dyspozycji interfejsy plikowe i bazodanowe. Komunikacja pomiędzy programami z wykorzystaniem wymiany plikowej odbywa się w następujący sposób: jeden z systemów na podstawie określonych kryteriów (np. status towaru) tworzy plik z danymi i zapisuje go na dysku (dostępnym w sieci firmowej lub na zewnątrz – FTP).

Zadaniem drugiej aplikacji jest okresowe sprawdzanie w uzgodnionej lokalizacji i zaczytywanie nowych plików. Bardzo podobnie wygląda sytuacja komunikacji pomiędzy systemami na poziomie bazy danych, przy czym tu nośnikiem informacji nie są pliki a tabele bazy. Interfejsy bazodanowe, ze względu na ruch jaki generują w sieci, wykorzystuje się częściej w ramach komunikacji w obrębie jednej firmy. Główną korzyścią, jaką niesie ich zastosowanie, jest możliwość szybkiego i elastycznego raportowania ewentualnych problemów, czy zidentyfikowanie przyczyn niepowodzenia którejś z operacji, co w przypadku interfejsu plikowego jest znacznie bardziej skomplikowane. Wymiana danych może odbywać się w pełni automatycznie, poprzez zastosowanie mechanizmów, które odpowiadają za częstotliwość i logikę komunikacji lub półautomatycznie, gdzie człowiek jest odpowiedzialny za komendę eksportu/importu danych. Dobre interfejsy wspomagają użytkowników poprzez identyfikowanie i komunikowanie o pojawiających się błędach, np. poprzez wiadomości systemowe czy komunikaty SMS lub maile wysyłane do osób odpowiedzialnych.

Odpowiedzialność i koszty

Przy okazji omawiania tematu interfejsów istotne jest poruszenie jeszcze dwóch zagadnień. Pierwsze to kwestia odpowiedzialności za poprawne działanie interfejsu. W związku z tym, że wymiana danych zachodzi na pograniczu systemów dostarczanych przez dwóch różnych dostawców, to w przypadku wystąpienia problemów trzeba na bieżąco ustalać, kto jest stroną odpowiedzialną. Dlatego też na etapie wdrożenia warto dopilnować, aby interfejs posiadał mechanizm lokalizacji i definiowania problemu poprzez system logowania zachodzących transakcji. Kolejne zagadnienie dotyczy stosunkowo wysokich kosztów stworzenia i uruchomienia interfejsu. Wynikają one głównie z faktu braku na rynku standardów lub niepełnej dokumentacji technicznej, jak i samej pracochłonności ich przygotowania i testowania.

Poleć ten artykuł:

Polecamy