Technologiczne przyśpieszenie

Technologiczne przyśpieszenie

Trendownia 2023 startuje już w środę, a nowoczesne technologie od zawsze były tematem bardzo chętnie prezentowanym ze sceny tego wydarzenia. Tuż przed rozpoczęciem konferencji publikujemy na łamach Log24.pl wnioski z najświeższego raportu Delloite, poświęconego trendom technologicznym w biznesie. Z ciekawością będziemy przyglądać się temu, czy hasła, jakie będę przewijać się podczas licznych prelekcji i debat Trendowni, będą pokrywać się z obserwacjami renomowanej, globalnej firmy doradczej. O dodatkowe komentarze poprosiliśmy zaś Partnerów Trendowni, z którymi w Toruniu będzie można osobiście porozmawiać o zmianach w logistyce

Wybuch popularności sztucznej inteligencji, obserwowany po premierze Chat GTP pokazał, iż rozwój obszaru nowoczesnych technologii następuje wykładniczo, a jego efekty zaczynają zmieniać zasady biznesowej gry. Jak wskazuje czternasta edycja raportu Deloitte Tech Trends, wzrost zaufania do sztucznej inteligencji oraz wykorzystywanie metaverse w biznesie istotnymi trendami na rynku technologicznym. Czy jesteśmy gotowi na te zmiany?

Tech Trends 2023

Wdrażanie lub zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wymaga coraz częściej przeniesienia procesów biznesowych do świata wirtualnego. Warunkiem efektywnej transformacji jest jednak powszechne zrozumienie i akceptacja technologii takich jak sztuczna inteligencja czy metawersum, wynika z raportu Tech Trends 2023, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Jednocześnie rosnąca popularność usług chmurowych skłania część firm do podjęcia prac nad narzędziami umożliwiającymi skuteczne zarządzanie zdecentralizowanymi usługami.

Autorzy czternastej edycji raportu Deloitte Tech Trends 2023 wskazują na kwestie łatwości interakcji ze sprzętem, tempa przepływu informacji oraz szybkości przetwarzania danych, jako elementy od lat determinujące kierunki rozwoju sektora IT. Symbolem tego, w jakim momencie znajduje się branża technologii informatycznych, jest rozszerzona rzeczywistość, która coraz częściej towarzyszy ludziom nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym.

– Dążenie do upraszczania możliwości korzystania z coraz bardziej zaawansowanych technologii rewolucjonizuje charakterystykę cyfrowych narzędzi. Metawersum, chmura obliczeniowa czy sztuczna inteligencja do niedawna stanowiły głównie tematy dyskusji futurystów, a od kilku lat coraz śmielej wkraczają w nasze codzienne życie. W najbliższej przyszłości to zdolność do implementacji nowoczesnych rozwiązań, jak i otwartość kadry pracowniczej na zmiany może decydować o tym, czy dany podmiot uzyska przewagę konkurencyjną w coraz dynamiczniej zmieniającym się świecie – mówi Daniel Martyniuk, partner, lider Doradztwa Technologicznego, Deloitte.

Przyszłość firm leży w metawersum

Jednym z szybciej rozwijających się trendów przedstawionych w raporcie Deloitte jest metaverse. O rosnącym znaczeniu tej technologii świadczą także prognozy analityków wskazujące, że do 2024 roku wartość tego rynku będzie sięgać 800 mld dolarów. Nie bez znaczenia są również potencjalne korzyści z wdrożenia rozwiązań „wirtualnego świata”, w postaci redukcji kosztów prac projektowych czy zwiększenia zaangażowania konsumentów. Autorzy raportu „Tech Trends 2023” podkreślają jednak, że metawersum nie powinno być postrzegane jako alternatywa dla osobistych doświadczeń konsumenckich, tylko bardziej zaawansowany od np. mailingu kanał dotarcia do potencjalnego klienta.

– Obecnie metawersum znajduje zastosowanie przede wszystkim w dziedzinach związanych z szeroko pojętą rozrywką. W bliskiej przyszłości wykorzystanie technologii VR w codziennej działalności przedsiębiorstw stanie się dużo bardziej popularne. Już teraz część firm przeprowadza symulacje inwestycji za pośrednictwem takich platform, co pozwala im na zwiększenie efektywności procesów. Jednocześnie należy podkreślić, że znajdujemy się na początku drogi do upowszechnienia wirtualnej rzeczywistości, dlatego inwestorzy upatrują w tym obszarze okazję do zaangażowania kapitałowego – mówi Wiesław Kotecki, partner, lider Customer, Strategy & Design, Deloitte.

Zaufanie do AI kluczem rozwoju technologii

Sztuczna inteligencja i wyzwania związane z jej dynamicznym rozwojem są kolejnym z trendów wskazanych przez autorów raportu Deloitte. Podczas gdy korzyści wynikające z wykorzystania AI są powszechnie znane i co do zasady akceptowane, problemem staje się kwestia zaufania. W miarę wzrostu poziomu skomplikowania wykonywanych przez nie zadań, czego przejawem mogą być np. generowane doskonałej jakości obrazy czy rozpoznawanie mowy, wielu pracowników i konsumentów może mieć kłopot z pojmowaniem i akceptowaniem roli sztucznej inteligencji w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Jednym z rozwiązań, pozwalających ograniczyć poczucie niepokoju wśród kadry pracowniczej jest przyjęcie efektywnej strategii wdrożenia AI i jej odpowiednia komunikacja. Powszechna akceptacja i rozumienie jej roli pozwala bowiem zwiększyć zaufanie do nowych narzędzi odgrywających coraz bardziej znaczącą rolę w procesach firmy – 73 proc. przedsiębiorców biorących udział w trzeciej edycji badania Deloitte „State of AI in the Enterprise” stwierdziło, że zastosowanie AI stanowi kluczowy element sukcesu ich przedsiębiorstwa.

– W czasach rynku pracownika poczucie komfortu w miejscu pracy staje się absolutnym priorytetem. Właściwa komunikacja roli sztucznej inteligencji w działalności firmy może się więc okazać kluczowa dla utrzymania efektywności pracy zespołów. Z czasem pozwoli to na zwiększenie zaufania kadry pracowniczej do AI, co stanowi podstawę do wspólnego i zarazem skutecznego funkcjonowania w ramach jednej organizacji – mówi Marcin Kruczyk, dyrektor, Artificial Intelligence & Data, Deloitte.

Metacloud sposobem na zarządzanie zdalnym środowiskiem

Rozwiązania chmurowe (cloud computing) stały się nieodłącznym elementem działalności dzisiejszych firm, m.in. na skutek upowszechnienia pracy zdalnej. Według autorów raportu, blisko co dziewiąte przedsiębiorstwo korzysta z przynajmniej dwóch takich platform, a co czwarte z minimum pięciu. Jednym z największych wyzwań staje się konieczność koordynacji stosowanych rozwiązań chmurowych, pochodzących od różnych dostawców. Pozyskanie wszystkich potrzebnych narzędzi u jednego twórcy oprogramowania nie zawsze jest możliwe, natomiast kilka środowisk chmurowych może stwarzać ryzyko powstania luk w systemach bezpieczeństwa lub doprowadzać do rozmieszczenia danych w różnych repozytoriach. Powoduje to spore wzywania w obszarze efektywnego zarządzania wirtualną siecią usług, co skłania część firm do podjęcia prac nad strategią metacloud. Rozwiązanie to polega na opracowaniu głównej chmury, pozwalającej na dostęp do usług takich jak przechowywanie danych, uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja.

Główną zaletą tej technologii jest ograniczenie konieczności specjalizowania się przez administratorów w różnego rodzaju środowiskach typu cloud. Unifikacja systemów bezpieczeństwa eliminuje z kolei ryzyko powstania luk w zabezpieczeniach, natomiast optymalizacja wykorzystywanych narzędzi umożliwia redukcję kosztów oraz zmniejszenie ewentualnego poczucia chaosu w zespołach. Z drugiej strony, wyzwaniem dla rozwoju metacloud może okazać się rynek, a dokładniej niechęć dostawców usług typu cloud do tworzenia rozwiązań mogących ograniczyć ich potencjalne zyski. Brak zainteresowania branży może spowodować, że przedsiębiorcy myślący o optymalizacji usług chmurowych będą musieli samodzielnie stworzyć tego typu rozwiązania.

– Przykład metacloud pokazuje często występującą sprzeczność interesów sprzedawcy i konsumenta. Jednocześnie wielu użytkowników rozwiązań IT ceni sobie zwinność, której przejawem jest korzystanie z usług różnych dostawców, w zależności od potrzeby chwili. Może to oznaczać, że w przyszłości popularnym konceptem okaże się być taktyczna metachmura, która z jednej strony będzie centralizować cloud computing, a z drugiej pozostawi użytkownikom wolność doboru narzędzia, zależnie od specyfiki danego zadania – mówi Marcin Ziółkowski, partner associate, Cloud Engineering, Deloitte.


Komentarze


Magdalena Kostjan, Regional Leasing Director 7R

Technologie stosowane w nowoczesnych magazynach rozwijają się niezwykle szybko. Najlepsi deweloperzy obserwują te trendy i z projektu na projekt wprowadzają je w nowych budynkach. Możemy tu wyróżnić kilka aspektów takiego rozwoju.

Pierwszy dotyczy samego budynku i rozwiązań technicznych stosowanych podczas projektowania i realizacji budowy. Mamy tu całą gamę rozwiązań, które mogą zostać zastosowane: począwszy od wirtualnego projektowania inwestycji przez wybór rozwiązań związanych z oświetleniem, szczelnością i izolacyjnością budynku czy system BMS, przez zastosowanie zaawansowanych technologicznie systemów ogrzewania i wentylacji hal, aż po rozwiązania dążące do samowystarczalności energetycznej budynku takie, jak: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii. W każdym z tych obszarów widzimy szybki postęp technologiczny.

Drugim, niezwykle ważnym aspektem jest to, co znajdzie się w samej hali magazynowej. Jeśli potraktujemy magazyn jako pewnego rodzaju skorupę to jego wnętrze może całkowicie zmienić jego oblicze. Wielu najemców decyduje się bowiem na niezwykle wyrafinowane rozwiązania: w pełni zautomatyzowane linie technologiczne, sortownie, coraz bardziej popularne antresole czy systemy IT do zarządzania przepływami magazynowymi. Największym wyzwaniem z naszego punktu widzenia jest umiejętność wbudowania tych rozwiązań w magazyn. Jest to możliwe tylko przy ścisłej współpracy z otwartymi i kompetentnymi pracownikami dewelopera. Bardzo ważna jest też ścisła współpraca z najemcą na wczesnym etapie projektu.

Wzrost popularności sztucznej inteligencji, praca zdalna w chmurze przekładają się również na wzrost zainteresowania obiektami magazynowymi posiadającymi wyższy standard powierzchni biurowo-socjalnych. Miejsce pracy musi dawać pełne poczucie komfortu i elastyczności w zakresie wykonywanych zadań. Wokół magazynów coraz częściej pojawiają się strefy poprawiające komfort pracy pracowników. Jednocześnie wraz z coraz większym naciskiem na ESG zyskiwać na znaczeniu będzie szczegółowa analityka funkcjonowania magazynu. W tym aspekcie widzimy również pole do zastosowania sztucznej inteligencji, która znacznie ułatwi analizowanie danych.


Marta Frok, Consulting Manager w Comarch

Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania powodują, że adaptacja do zmian to dziś często „być albo nie być” dla firmy. Covid-19, wojna na Ukrainie, dekarbonizacja to tylko niektóre z wyzwań, z którymi mierzyły i mierzą się przedsiębiorstwa, i które niewątpliwie wpływają na decyzje podejmowane w zakresie korzystania przez te firmy z nowoczesnych technologii.

Z punktu widzenia dostawcy usług IT zaawansowane technologie są niewątpliwie pożądane, są motorem napędzającym rozwój. Obecnie digitalizacja, automatyzacja, robotyzacja, rozwiązania „chmurowe” to pojęcia, które w biznesie są odmieniane przez wszystkie przypadki. Jednak należy pamiętać, że o korzystaniu z zawansowanych technologii nie można mówić w oderwaniu od konkretnego rynku, stopnia informatyzacji firm, dostępu do usług IT, budżetów, dostępności zasobów projektowych czy nastawienia samej kadry.

Trend, który obserwujemy jako dostawca IT, jednoznacznie wskazuje, że firmy są otwarte na korzystanie z platform współdzielonych dostarczanych w chmurze. Za taką otwartością na rozwiązania chmurowe podążają oczywiście zdefiniowane przez klientów wysokie parametry warunków bezpieczeństwa, których spełnienie jest wymagane od oferenta.

Obserwując na przestrzeni lat zachowanie i podejście klientów do nowoczesnych usług IT, można wysnuć wniosek, że w tych obszarach, gdzie zaawansowane technologie przynoszą namacalne korzyści, będą one stopniowo implementowane. Natomiast tam gdzie stanowią tzw. „przydaś” ich zastosowanie będzie pod znakiem zapytania. Zaufanie firm do sztucznej inteligencji będzie ewoluowało wraz z rachunkiem zysków i strat, i innymi wydarzeniami, których prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie do końca dziś przewidzieć.


Guilhem Vicaire, Central Europe Business Solutions Director, FM Logistic

Technologie oparte na sztucznej inteligencji na coraz większą skalę wkraczają do wszystkich sektorów gospodarki, w tym również do logistyki. Ich celem jest poprawa wydajności i efektywności procesów. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w branży logistycznej w różnych obszarach, m.in. do prognozowania popytu, optymalizacji tras, zarządzania stockiem, automatyzacji magazynu i wielu innych. To już się dzieje i oznacza ułatwienie i przyspieszenie pracy ludzi, eliminację błędów i lepszy nadzór nad procesami. Korzyści wydają się więc bezdyskusyjne, ale wdrożenie SI w logistyce wiąże się także z wieloma wyzwaniami.

Wśród nich warto wymienić brak zrozumienia technologii i jej potencjalnych zalet, potrzebę znacznych inwestycji w infrastrukturę, szkolenia pracowników oraz obawy związane z zatrudnieniem. Ponadto mogą pojawić się kwestie braku zaufania do technologii SI, zwłaszcza w odniesieniu do mechanizmu podejmowania decyzji. Systemy sztucznej inteligencji mogą bowiem podejmować niezależne, samodzielne i autonomiczne decyzje, a zrozumienie przesłanek stojących za ich działaniami oraz zapewnienie, że są one zgodne z normami etycznymi i prawnymi, może okazać się trudne.

Rozwiązaniem tych problemów jest przemyślany dobór odpowiednich i przejrzystych systemów, umożliwiających wgląd w procesy decyzyjne SI. Operatorzy logistyczni muszą również zaangażować swoich pracowników w proces wdrażania sztucznej inteligencji, zapewnić im szkolenia i wsparcie, aby pomóc im zrozumieć technologię i dostosować się do zmieniającego się środowiska pracy.

Brak zaufania zarówno kadry zarządzającej, jak i zespołów operacyjnych może być poważną przeszkodą do wdrożenia SI, ale jest to technologia na tyle obiecująca i już obecna w branży logistycznej, że chcąc utrzymać konkurencyjność firmy i zapewnić najlepsze usługi klientom nie można z niej zrezygnować. Tym bardziej warto zadbać o odpowiednie wdrożenie i właściwe przygotowanie personelu.


Jarosław Bicki, Project Manager Prologis

Nowoczesne obiekty magazynowe i produkcyjne są ważnym ogniwem technologicznego przyśpieszenia jakie obserwujemy w całym łańcuchu dostaw. Aby zachować konkurencyjność i efektywność w działaniu wprowadzane są rozwiązania cyfrowe, takie jak np. automatyzacja procesów magazynowych, systemy tagowania produktów, sortowanie, przenośniki, taśmociągi oraz roboty pobierające produkty z półek. Wykorzystywane są także kody kreskowe i skanery ułatwiające identyfikację i lokalizację towarów czy autonomiczne wózki widłowe. Wózki poruszają się bez operatora, po precyzyjnym torze jazdy, co pozwala zmniejszyć alejki pomiędzy regałami, a w konsekwencji przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni magazynowych. Podstawowym wymogiem dla takiego systemu jest dostosowanie posadzki pod wózki indukcyjne. Ich uzupełnieniem są automatyczne sortowniki czy przenośniki. Wymaga to wdrożenia całej infrastruktury z okablowaniem i przyłączami, odpowiednim oprogramowaniem czy systemem znaków.

Wprowadzenie tych technologii pozwala na zwiększenie precyzji i szybkości działań oraz minimalizację błędów ludzkich. W rezultacie obiekty dystrybucyjne mogą być bardziej wydajne, a ich obsługa wymaga mniejszej liczby pracowników. Cyfryzacja wpływa również na wzrost bezpieczeństwa i poprawę jakości pracy w obiektach magazynowych i produkcyjnych. Na przykład systemy monitoringu temperatury czy czujniki pozwalają na szybkie wykrycie awarii lub niedociągnięć, co z kolei przekłada się na lepszą ochronę towarów oraz zwiększenie zaufania klientów.

Ponadto, wprowadzane są także rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania energią, takie jak smart metering, czy system do automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych, który usprawniania operacje realizowane w parku logistycznym.

Nowe kierunki w cyfryzacji obiektów magazynowych wyznaczają nasze zespoły Prologis Labs, to nasze centrum innowacji w Stanach Zjednoczonych oraz Prologis Ventures, fundusz inwestujący w nowe technologie. Dzięki współpracy z różnymi start-upami testujemy nowe rozwiązania, jak wózki widłowe, którymi kieruje… sztuczna inteligencja.


Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Industrial Services Hub Poland, Savills

Sektor nieruchomości magazynowych coraz chętniej korzysta z nowinek technologicznych. Standard techniczny nowych budynków jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb najemców, a jedną z kluczowych jest automatyzacja procesów. Zarządzanie obiektem usprawniają z kolei narzędzia proptech. Wśród nich są takie rozwiązania jak m.in.:

  1. Systemy zarządzania magazynem (WMS) – to oprogramowanie, które umożliwia automatyzację procesów w magazynie, takich jak przepływ towarów, zarządzanie zapasami, zbieranie zamówień i wysyłka.
  2. Systemy odczytu tablic rejestracyjnych przy wjeździe do parków magazynowych.
  3. Inteligentne systemy oświetlenia – te systemy wykorzystują czujniki ruchu i światła do sterowania oświetleniem w magazynie. Dzięki temu można zaoszczędzić energię, nieświadomie wyłączając lub zmniejszając moc oświetlenia w niezajętych obszarach.
  4. Systemy automatycznego prowadzenia wózków – te systemy umożliwiają automatyzację procesu przemieszczania towarów w magazynie. Wózki z napędem elektrycznym i czujnikami bezpieczeństwa poruszają się po specjalnie zaprojektowanych szlakach, aby przesunąć produkty tam, gdzie są potrzebne.
  5. Systemy monitorowania i kontroli temperatury – te systemy wykorzystują sensory, aby monitorować temperaturę w magazynie. Dzięki temu można kontrolować warunki przechowywania wrażliwych na temperaturę produktów, takich jak żywność czy leki.
  6. Wirtualne wizualizacje magazynów – te narzędzia umożliwiają wirtualną prezentację magazynu, co pozwala na dokładne planowanie i projektowanie przestrzeni magazynowej. Dzięki temu można w łatwy sposób zmieniać rozkład magazynu i eksperymentować z różnymi układami, zanim faktycznie zacznie się fizyczna budowa obiektu.

Nowe technologie nie tylko usprawniają pracę i bezpieczeństwo w obiekcie, ale także pozwalają ograniczać koszty eksploatacyjne, co w dzisiejszych czasach jest priorytetem dla wielu najemców. Z perspektywy doradcy podpowiadamy także naszym klientom rozwiązania związane z założeniami ESG, które zmniejszają zużycie wody i energii, emisję CO2 i zapewniają ochronę bioróżnorodności.

Poleć ten artykuł:

Polecamy