Technologiczne zmiany w łańcuchu dostaw

Technologiczne zmiany w łańcuchu dostaw

Trendownia 2022 to okazja do tego, aby zaryzykować postawienie prognoz, dotyczących zmian, jakie będą kształtować łańcuchy dostaw w perspektywie średnioterminowej. W ogromnie nieprzewidywalnym otoczeniu biznesowym, jakie obserwujemy od kilkunastu miesięcy, wygłaszanie jakichkolwiek przewidywań wydaje się być karkołomnym zadaniem. Jednak jedno wydaje się być pewne: niezależnie od rozwoju sytuacji, nowoczesne technologie i ich ewolucja będą miały kluczowy wpływ na rozwój sektora TSL.

Do spotkania w Jachrance zostało już tylko kilka dni. Aby przygotować, się do konferencji traktującej w znaczącym stopniu o trendach, przedstawiamy na Log24.pl spojrzenie renomowanego Gartnera na to, jak będzie wyglądać przyszłość łańcuchów dostaw opartych na zaawansowanych technologiach. O dodatkowe komentarze poprosiliśmy zaś Partnerów Trendowni, z którymi już za tydzień będzie można osobiście porozmawiać o zmianach w logistyce.

Przyszłość technologii dla łańcuch dostaw wg. Gartnera

Technologia pozostaje strategicznym imperatywem dla organizacji łańcucha dostaw. W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez firmę Gartner 61% respondentów stwierdziło, że technologia jest źródłem przewagi konkurencyjnej. Wielu z nich określa również kilka nowych technologii jako krytyczne obszary inwestycyjne, a 20% inwestuje w robotykę.

– Są pewne zjawiska, które skłaniają do dalszych inwestycji w technologię, przede wszystkim ograniczenia w dostępie do siły roboczej i potrzeba większej wydajności – mówi Dwight Klappich, wiceprezes ds. analiz w firmie Gartner. – Biorąc pod uwagę dzisiejsze zmienne i zakłócenia wpływające na biznes, łańcuch dostaw musi stać się bardziej elastyczny, a rozwiązaniem tego problemu jest cyfryzacja.

W ciągu najbliższych trzech do pięciu lat będziemy świadkami szerszego wdrażania cyfrowych technologii łańcucha dostaw, a także technologii usprawniających podejmowanie decyzji przez człowieka.

4 prognozy Garnera dotyczące łańcucha dostaw na rok 2022 i kolejne lata

1. Do 2026 roku 75% dużych przedsiębiorstw zastosuje jakąś formę inteligentnych robotów intralogistycznych w swoich operacjach magazynowych.

Oprócz ograniczeń związanych z dostępnością siły roboczej, szybko rosnące stawki robocizny i skutki Covid-19 zmuszą większość firm do zwiększenia inwestycji w systemy cyberfizyczne – zwłaszcza w inteligentne roboty intralogistyczne, które można wdrożyć w magazynach i centrach dystrybucji.

Roboty te zaspokajają potrzebę automatyzacji pewnych procesów w celu uzupełnienia siły roboczej. Ich wdrożenie jest szybsze i mniej kosztowne niż w przypadku bardziej tradycyjnych środków automatyzacji, takich jak sortowanie za pomocą przenośników lub zautomatyzowane pojazdy.

Do 2026 r. ponad 75% dostawców komercyjnych aplikacji do zarządzania łańcuchem dostaw będzie oferować wbudowaną zaawansowaną analitykę (AA), sztuczną inteligencję (AI) i naukę o danych. Usprawnione podejmowanie decyzji dzięki wykorzystaniu AA i AI jest priorytetem dla łańcucha dostaw na wszystkich rynkach i we wszystkich branżach. Dostawcy rozwiązań dla łańcucha dostaw zauważyli już ten fakt i odpowiednio na niego reagują.

Wielu dostawców rozwiązań oferuje obecnie funkcje AA i AI wbudowane w swoje aplikacje i nadal rozszerza te obszary. Duzi integratorzy i dostawcy rozwiązań dla łańcucha dostaw mają przewagę ze względu na swoją wielkość, która pozwala na większe inwestycje, ale mniejsi dostawcy nadrabiają zaległości.

2. Do 2026 r. 25% dostawców rozwiązań do zarządzania przepływami w łańcuchu dostaw oprze swoją ofertę na architekturze mikrousług, ale tylko 5% organizacji łańcucha dostaw dostosuje się do prawdziwej złożoności.

Wraz ze wzrostem złożoności i zmienności łańcucha dostaw, organizacje łańcucha dostaw muszą stać się bardziej zwinne. Oznacza to, że tradycyjne aplikacje, zbudowane w oparciu o starzejące się architektury, nie nadają się już do pracy. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie bazy technologicznej łańcucha dostaw na przyszłość jest przejście na oparte na mikrousługach i kompozytowe architektury aplikacji.

Jednak dla większości organizacji modernizacja lub wdrożenie nowej aplikacji SCE jest procesem kosztownym i czasochłonnym. Większość liderów łańcucha dostaw nieustannie balansuje między ryzykiem związanym z brakiem aktualizacji a chęcią minimalizacji kosztów. Z pewnością nastąpi wczesne przyjęcie modułowych, złożonych usług w łańcuchu dostaw – zwłaszcza w przypadku aplikacji skoncentrowanych na procesach, które może być zarządzane wewnątrz przedsiębiorstwa. Na poziomie wielu firm współpracujących z różnymi partnerami biznesowymi i systemami nadal istnieją wyzwania związane z przyjęciem takiego podejścia na dużą skalę.

Do 2025 r. 25% decyzji dotyczących łańcucha dostaw będzie podejmowanych w inteligentnych ekosystemach brzegowych.

Elementy brzegowe to fizyczne lokalizacje, w których łączą się rzeczy, ludzie i dane – takie jak operatorzy, maszyny, czujniki i urządzenia znajdujące się w całej sieci łańcucha dostaw. Ekosystemy brzegowe umożliwiają podejmowanie decyzji w pobliżu pierwotnego źródła informacji.

Ekosystemy brzegowe zapewniają infrastrukturę dla zautomatyzowanych narzędzi sieciowych, urządzeń i aplikacji, które mogą ze sobą współpracować – niezależnie od tego, czy są to drony, roboty czy połączone pojazdy. Postępy w dziedzinie usług transmisji danych, takich jak Wi-Fi, Bluetooth i 5G, będą dalej wspierać ekosystemy brzegowe i uzupełniać tradycyjne scentralizowane rozwiązania w łańcuchu dostaw. W wielu łańcuchach dostaw już teraz podejmowane są decyzje w oparciu o obliczenia brzegowe (edge computing), a w ciągu najbliższych trzech lat należy skupić się na identyfikacji kolejnych przypadków użycia, w których możliwe będzie uruchomienie połączonych, zautomatyzowanych i autonomicznych sieci decyzji brzegowych.

Do 2026 roku 80% firm poniesie znaczące straty z powodu braku połączenia inicjatyw w zakresie cyfrowego bliźniaka łańcucha dostaw i wieży kontrolnej.

Zarówno cyfrowe bliźniaki łańcucha dostaw, jak i wieże kontrolne pomagają odblokować wysokiej jakości wgląd w procesy logistyczne, który jest niezbędny w przypadku inwestycji technologicznych. Mimo, że są wciąż stosunkowo mało znane, te dwie inicjatywy są ze sobą ściśle powiązane i powinny zostać połączone. Jeśli wdrożenia tych technologii te będą prowadzone oddzielnie, należy przygotować się na znaczną utratę wartości wynikającą z gorszych wyników i niewykorzystanych możliwości.

Cyfrowe bliźniaki w łańcuchu dostaw rozwiązują ten problem, umożliwiając podejmowanie decyzji od początku do końca. Wieże kontrolne poprawiają widoczność realizacji zamówień i odpowiadają na pytania typu: “Co powinienem zrobić teraz, gdy widzę, że ta dostawa jest opóźniona?”.

Oddzielne wykorzystywanie tych technologii nie będzie działać z najwyższą wydajnością. Cyfrowy bliźniak łańcucha dostaw jest zbyt odległy (szerokość, ale nie głębokość), co skutkuje niższą jakością optymalizacji całego łańcucha dostaw. Dla porównania, wieże kontrolne są zbyt szczegółowe i brakuje im szerszego obrazu sytuacji (szerokość). Skupiają się wtedy na rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem decyzji o niższej jakości. Rezultatem jest niska wydajność i niewykorzystane szanse.


Paweł Michalak Central Europe Solution Design And Project Management Director, FM Logistic

Trudny rynek pracy i wciąż rosnąca skala operacji dla kanału e-commerce sprawiają, że cyfryzacja i automatyzacja w logistyce stają się koniecznością. Zadaniem nowych technologii jest przede wszystkim wesprzeć i usprawnić zadania wykonywane przez pracowników, poprawić bezpieczeństwo, ergonomię i warunki pracy. Rozwiązania te wspierają też produktywność, umożliwiają eliminację lub ograniczenie błędów ludzkich, a także pozwalają dedykować  pracowników do zadań bardziej kreatywnych uwalniając ich od nudnych, powtarzalnych czynności nie wnoszących żadnej wartości dodanej, a tym samym wypełnić lukę na rynku pracy. Takie zadania w magazynach FM Logistic spełnia np. automatyzacja procesów biznesowych przez RPA czy roboty typu MIR, które transportują słupki pustych palet lub pojemniki z odpadami do kontenera.

Zastosowanie technologii determinuje też dynamiczny rozwój e-commerce. Duże rozdrobnienie zamówień, rosnąca konkurencja dotycząca skrócenia czasu realizacji i dostawy wymusza wręcz zastosowanie automatyki wspierającej. Dostępnych jest już wiele rozwiązań z tego zakresu zarówno usprawniających proces kompletacji, jak i umożliwiających znaczne zagęszczenie strefy składowania. FM Logistic planuje duże inwestycje w tym zakresie biorąc pod uwagę takie rozwiązania jak AutoStore, roboty asystujące, automatyczne i półautomatyczne linie pakujące. Warto też właśnie zwrócić uwagę na aspekt pakowania. W dobie zrównoważonego rozwoju coraz większe znaczenie zyskują rozwiązania typu packaging on demand, czyli jak najlepsze dopasowanie wielkości opakowania do towaru, a tym samym ograniczenie odpadów i kosztów. Takie technologie też są już dostępne i stosowane w naszych magazynach.


Piotr Dejtrowski, Branch Manager oddziału Mainfreight Air & Ocean w Warszawie

Logistyka łańcucha dostaw jest obecnie w bezprecedensowym czasie. Jednak jego przyszłość oraz dalsze perspektywy rozwoju są bardzo świetlane. Opierając się na innowacjach w postaci wdrażania nowoczesnych technologii, cała branża stawi czoła wyzwaniom nadchodzących czasów oraz pomoże swoim Klientom działać bardziej efektywnie. Obecnie coraz więcej firm chce proaktywnie przewidywać potencjalne problemy, zamiast po prostu na nie reagować, co uczyni je bardziej odpornymi na nieprzewidziane zdarzenia. Zmiana jest zawsze konieczna i nieunikniona, aby nadążyć za duchem czasu i wyprzedzić konkurencję. Przyjrzyjmy się zatem bliżej nadchodzącym trendom rozwoju technologi, które będą w sposób znaczący kształtować transformację łancucha dostaw w najbliższej przyszłości.

Obecna globalizacja łańcuchów transportowych sprawiła, że ​​międzynarodowi dostawcy usług logistycznych są niezbędnym ogniwem pomiędzy producentem a odbiorcą. Jest to niezwykle ważny element sieci dostawczej, który zapewnia Klientom i właścicielom firm terminowy odbiór towarów.   Popularność tego typu usługi związana jest z rozwojem branży e-commerce. Jednak, aby skutecznie zarządzać dostawami do klientów, konieczne jest wykorzystanie znacznych zasobów logistycznych do monitorowania realizacji zamówień w godzinach szczytu.

Istnieje również rosnąca tendencja wśród firm z różnych branż do promowania łańcucha dostaw jako modelu biznesowego usług. Odpowiednie narzędzia mają kluczowe znaczenie dla sprawnej i spójnej logistyki biznesowej. Obejmują one na przykład monitorowanie usług wsparcia łańcucha dostaw, takich jak RTI Management, w celu zminimalizowania zakłóceń w łańcuchu dostaw.

W przeciwieństwie do robotów produkcyjnych z przeszłości, dzisiejsze roboty w łańcuchu dostaw są zautomatyzowane, uczą  się od swojego otoczenia i prawie nie wymagają interwencji człowieka. Komponenty i czujniki Smart mogą naprawić błędy przed wystąpieniem, a inteligentne algorytmy mogą kształtować najlepsze ceny produktów przy użyciu wielu czynników .

Zapewnia śledzenie w czasie rzeczywistym udostępnionych danych w całym łańcuchu dostaw wysyłek, pozwoleń, dokumentów wysyłkowych, a nawet danych z czujników kontenera, takich jak temperatura i waga.

Posiada nieograniczone mozliwosci do zastosowań w łańcuchu dostaw. Przykładem oraz kierunkiem będzie wprowadzenie do uzytku inteligentnych statków, które mogą ograniczyć błędy ludzkie, wydajności tras żeglugowych, optymalizować koszty eksploatacyjne, pilotować różne systemy statków w jednej chwili oraz wspierać decyzje kapitanów.

Kolejnym krokiem beda operacje zdalne pojazdów bez kierowców. Dzięki zaawansowaniu technicznym czujników, robotyki i kamer o wysokiej rozdzielczości, systemy pozwolą w pełni zarządzać niebezpiecznymi operacjami łańcucha dostaw w sposób przewidywalny z bezpiecznej lokalizacji.

Kolejnym kierunkiem w rozwoju łańcuchów dostaw przyszłości, będą działania ograniczające negatywny wpływ systemu logistycznego na środowisko, w którym funkcjonujemy i żyjemy. Przykładem jest m.in. Truck Platooning, czyli zintegrowane konwoje zrobotyzowanych ciężarówek. Dzięki wzajemnemu połączeniu i specjalnym czujnikom, które sterują poczynaniami lidera na czole konwoju, pozostałe ciężarówki będą automatycznie reagować na jego działania. Dzięki automatyzacji uda się znacznie zmniejszyć zużycie paliwa, zmniejszyć ilość emitowanych zanieczyszczeń a takze zwiększyć poziom bezpieczeństwa podczas jazdy.

Stworzenie zielonego korytarza transportowego zakładajacego optymalne połączenie głównych węzłów sieci transportowej między środkami transportu lądowego, kolejowego, lotniczego, drogowego i morskiego. Ta koncepcja ma na celu powstania przyjaznych dla środowiska szlaków transportowych, dzięki którym znacznie zmniejszymy liczbę zanieczyszczeń, a  także koszty i czas transportu.

Konsekwentne wdrożenie koncepcji ‘’zero waste’’ w kontekście przemysłowym, oznacza metodę produkcj i pozwala na odzysk i recykling produktów, ich opakowań oraz materiałów użytych do ich produkcji. Takie podejście jest również znane jako gospodarka o obiegu zamkniętym, wykorzystująca wszystkie istniejące zasoby zamiast generowania nowych odpadów.W kontekście osobistym oznacza to, że styl życia zmniejsza ilość wytwarzanych odpadów, głównie poprzez świadome decyzje zakupowe.

Jedną z prognoz dla łańcucha dostaw przyszłości jest łańcuch autonomiczny. Odległa przyszłość? Nie koniecznie. Samojezdne samochody, roboty kompletujące i co-boty (urządzenia, które współpracują z pracownikami magazynu i wykonują z nimi kompletację), a także dostawy dronami są testowane na porządku dziennym, a nawet wdrażane na większą skalę. Model biznesowy inteligentnego łańcucha dostaw, oparty na syntezie atrybutów technologii cyfrowej, jest w stanie zapewnić wyższą wartość niż w  porównaniu z tradycyjnym systemem łańcucha dostaw. Inteligentny łańcuch dostaw zapewnia możliwość budowania stabilnych rozwiązań dzięki elastyczności, zdolnościom adaptacyjnym i odporności na szybkie zmiany w środowisku w bliskiej oraz dalekiej perspektywie.

Eko-efektywność połączy główne cele firm, gdzie zysk i opłacalność produkcji, z podejściem proekologicznym, dzięki któremu osoby podejmujące najważniejsze decyzje w firmie otrzymają możliwość stworzenia innowacyjnych produktów spełniających wymagania oraz kryteria środowiskowe.

Podsumowujac, usługi zorientowane na klienta przyniosą znaczną wartość dodaną w 2022r. oraz w kolejnych latach. Pełny wgląd w zamówienia, rentowność lub pomoc w skoncentrowaniu się na własnym biznesie ma kluczowe znaczenie dla firm. Pełne wsparcie dla klientów, aby mogli efektywnie prowadzić swoją działalność, jest obecnie głównym celem dostawców, producentów, kierowców i członków zespołu. Rzeczywiście, szeroka gama usług dostępnych dla firm od operatorów logistycznych m.in takich jak Mainfreight, pozwala na lepsze świadczenie usług od początku do końca. Wymagania klientów zmieniają się wraz z porami roku i wymagają, aby zarządzanie łańcuchem dostaw było adaptacyjne i łatwe do osiągnięcia.


Marek Jędra – wiceprezes zarządu Quantum Software

Technologie to w dużym uproszczeniu narzędzia, które towarzyszą człowiekowi niemal od początków istnienia. Dzięki ich niezliczonym i ciągłym udoskonaleniom, stworzyliśmy nasza cywilizację. Nie widzę więc powodów, dla których technologie miałyby ograniczyć swój dotychczasowy wpływ na dalszą transformację człowieka i jego otoczenia. Ten wpływ nadal będzie znaczący i bardzo szybki. Choć technologie wydają nam się często opowieścią o przyszłości, to jeszcze bardziej są opowieścią o pieniądzach i czasie. Tych brakuje człowiekowi niemal zawsze.

Kiedy COVID zaczął rujnować nasze życie, technologia przyszła człowiekowi z pomocą i znacząco przyspieszyła umacnianie swojej pozycji w wielu obszarach produkcji i sieci dostaw. Choć nowe mutacje tego wirusa nadal dezorganizują globalne łańcuchy dostaw, świat musi się zacząć mierzyć z nowymi kryzysami. Dzisiaj nie znamy jeszcze rozmiaru globalnych skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nie wiemy również w jak wielką spiralę inflacji wpadniemy. Będziemy zmuszeni robić wszystko, aby łagodzić efekty tych kryzysów. Bez istniejących oraz nowych technologii nie będzie to możliwe.

Wojna w Ukrainie przyniesie wielkie zawirowania w dostępności i cenach zasobów energetycznych, a logistyka zawsze jest przecież uzależniona od kosztów paliwa. Wojna zmusza również do przebudowy łańcuchów dostaw, co niekoniecznie od razu pozwoli na tak efektywne kosztowo powiązania między uczestnikami, jak miało to miejsce do tej pory. Jeśli zatem technologie są o pieniądzach, to w najbliższych latach upatruję ich silnego wpływu na racjonalizację przebudowy sieci dostaw, redukcję kosztów transportu czy na zwiększenie alternatywnych jednostek napędowych w pojazdach użytkowych. Pogoń za coraz większą efektywnością kosztową nadal będzie wspomagać wszelkie przejawy automatyzacji i robotyzacji prac w przedsiębiorstwach oraz jeszcze większy poziom wykorzystania technologii cyfrowych. Niedobory części surowców czy komponentów do produkcji, mogą także zmusić część firm do poszukiwania rozwiązań alternatywnych, które z kolei mogą kreować nowe technologie produkcji.

Kryzysy mają to do siebie, że często niosą nowe szanse również dla technologii. Jestem zdania, że po aktualnych kryzysach, technologia znów wyjdzie wzmocniona i jeszcze bardziej będziemy od niej uzależnieni. Transformacja łańcuchów dostaw będzie coraz bardziej tożsama z transformacją technologii cyfrowych, ponieważ to tam jest jeszcze wielki potencjał redukcji kosztów i czasu. Przy okazji chciałbym wierzyć, że doświadczenia wyniesione z obecnych kryzysów, zmuszą technologie do większej troski o odporność i dywersyfikację globalnych sieci dostaw.


Adam Majchrzak, dyrektor, Dział powierzchni magazynowych i przemysłowych

Digital Economy and Society Index (DESI) to coroczny raport Komisji Europejskiej, który monitoruje postępy rozwoju cyfryzacji w poszczególnych państwach członkowskich. W rankingu tym od wielu lat zajmujemy 4 miejsce…od końca. W raporcie tym oceniane są m.in. umiejętności użytkowników Internetu i zaawansowane umiejętności cyfrowe.

W mojej ocenie poza oczywistymi inwestycjami i wykorzystaniem w łańcuchach dostaw:

–  rozwiązań chmurowych i API (umożliwienie wymiany informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy scentralizowanymi platformami),

– robotyzacji i automatyzacji (coraz krótsza stopa zwrotu, rozwiązania stacjonarne i mobilne),

– Internetu Rzeczy (już teraz można połączyć cokolwiek z czymkolwiek i  otrzymywać, wysyłać, procesować i przechowywać dane z tych urządzeń),

– inżynierii i analizy danych (zwiększenie wydajności operacyjnej, zmniejszenie ryzyka, poprawa obsługi klienta),

musimy też inwestować w szkolenia pracowników (zwłaszcza biurowych) aby mogli w 100% wykorzystywać nowe technologie. Ilu pracowników zna i wykorzystuje wszystkie funkcjonalności np. Teams?

 Tu i teraz mamy do czynienia z „przeciąganiem liny” pomiędzy pracownikami a pracodawcami w kwestiach pracy zdalnej (100% a może 50/50?). Czy pracodawcy chętniej będą zgadzać się na „home office” jeśli pracownicy zgodzą się na nadzorowanie ich pracy przez „nowe technologie”? Brzmi jak jazda samochodem na odcinkowym pomiarze prędkości…A może jednak ważniejsze będzie wykonanie powierzonego zadania przez pracownika a u pracodawcy umiejętność stawiania celów (ambitnych ale wykonalnych) a nie rozliczanie za godziny spędzone „w pracy”.

Mam też nadzieję, że najwięksi konkurenci połączą siły w wykorzystaniu istniejących zasobów wykorzystywanych w łańcuchach dostaw, żeby obniżyć koszty logistyki i jej wpływ na środowisko. Brak kierowców, środków transportu i wysokie ceny oleju napędowego wraz z wykorzystaniem technologii blockchain mogę zbliżyć nas do wspólnych prac nad zwiększeniem wypełnienia już istniejącego taboru. A my wszyscy przestaniemy oczekiwać dostawy „same day” na rzecz „environmental friendly”.


Marcin Zasuń, Dyrektor Sprzedaży Polska, Tive Inc.

Logistyka, a przede wszystkim zintegrowane łańcuchy dostaw, to jedna z najszybciej rozwijających się i digitalizujących się branż gospodarki. Paradoksalnie, pomimo niepewności rynkowej spowodowanej pandemią i wojną w Ukrainie, proces digitalizacji nie tylko nie zwolnił, ale wręcz przyspieszył. Przyszłość logistyki jest nierozerwalnie związana z rozwojem technologii, dalszą integracją systemów, a przede wszystkim rozwojem monitoringu i pełnej widoczności przesyłek w czasie rzeczywistym. Już teraz Tive oferuje jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w branży – oparte na chmurze i wykorzystujące IoT rozwiązania, które pozwalają naszym partnerom na pełną widoczność przesyłek w transporcie intermodalnym. Dzięki wykorzystaniu wieloczujnikowych Trackerów, można na bieżąco monitorować przesyłki na specjalnie zaprojektowanej platformie, np. sprawdzać ich stan, temperaturę i wilgotność przewożonych towarów, czy też zweryfikować położenie, z możliwością triangulacji bardzo dokładnej lokalizacji za pomocą Wi-Fi, sieci komórkowej i GPS. Możliwości personalizacji pozyskiwanych danych oraz ustawienia alertów są za każdym razem indywidualnie dopasowane do potrzeb naszych klientów, którzy oczekują intuicyjnych i kompleksowych rozwiązań bazujących na doświadczeniach zebranych w świecie rzeczywistym. Raporty dotyczące lokalizacji i stanu przesyłki dostarczane na bieżąco dają możliwość monitorowania wszelkich niespodziewanych odchyleń, takich jak alerty dotyczące zmiany natężenia światła przy otwarciu przesyłki, czy też odchylenia od wilgotności i temperatury — i umożliwiają podjęcie działań, które zapewnią, że produkty nie zostaną uszkodzone podczas transportu. Dzięki funkcji geofencing Tive osoby zarządzające transportem są również powiadamiane, gdy przesyłka dotrze do miejsca przeznaczenia – lub jeśli szacowany czas przybycia (ETA) ulegnie zmianie. Moim zdaniem, w najbliższych miesiącach nastąpi dalsza digitalizacja i popularyzacja rozwiązań, które pozwolą na pełny monitoring przesyłek i ich widoczności w czasie rzeczywistym, i które będą w pełni zintegrowane z rozwiązaniami biznesowymi i systemami klientów.


Piotr Roczniak, Head of Business Consulting w Trans.EU Group S.A.

Od wielu lat obserwujemy rozwój technologii, które prowadzą do budowy coraz bardziej efektywnych łańcuchów dostaw. Najważniejszym trendem, który towarzyszy nam od lat, jest transformacja cyfrowa (digital transformation), która w wielu obszarach stała się rdzeniem biznesu.

Aby skutecznie przejść przez ten proces niezbędne są strategia i odpowiednio dobrane narzędzia. Wpływ na realizację strategii mają nowe wyzwania – zmienność i niepewność. Obserwujemy jak z dnia na dzień zmiania się otoczenie biznesowe. Zmiany te są dynamiczne i potrafią zaskoczyć. Ekonomiści zaczynają mówić o hiper niepewności. Technologie cyfrowe będą więc pogłębiały swój udział w tym, aby móc skutecznie odpowiedzieć na wyzwania i wykorzystać szansę rozwój.

Postępujący wzrost istotności odgrywa transformacja podejścia, od planowania długoterminowego
na rzecz średnioterminowego, uzupełnionego o możliwość dynamicznego reagowania na zmiany.
Kluczem do sukcesu staje się zdolność do szybkiej adaptacji. Korzyści wynikające z takiego
podejścia, zaowocują długotrwały efekty.

Trendy, pozostają niezmienne od lat – obserwujemy ich znaczne przyspieszenie. Kluczem jest
budowanie sieci wymiany informacji, które ułatwiają dostęp do zasobów oraz dają możliwość
dynamicznego ich wykorzystywania.

Coraz większą rolę będzie odgrywała technologia ułatwiająca cyfrową integrację zarówno pionową
jak i poziomą (vertical / horizontal integration) z dostawcami i odbiorcami, w celu uzyskania
dostępu do ograniczonych zasobów transportowych (transportation capacity). To potężny sposób
na osiągnięcie lepszej współpracy, zwinności, wydajności i produktywności. Przyszłością jest
dostęp do danych w ramach łańcucha dostaw pomiędzy różnymi jego uczestnikami.

Kluczem do zwiększenia sprawności i wydajności łańcuchów dostaw, są nowe modele biznesowe
wsparte przez rozwiązania, umożliwiające korzystanie z uzdolnień, jakie daje backhauling /
backloading oraz planowanie transportu, uzupełnione o możliwość realizacji dystrybucji w ramach
szerszej, nie tylko własnego łańcucha transportowego. Takie podejście będzie również prowadziło
do obniżania kosztów


Paweł Wojtysiak, Account Manager Poland, Transport & Logistics

Cyfrowe rozwiązania, obsługujące procesy transportowe, są najczęściej w obrębie zainteresowania firmy, którym zależy na sprawnym zarządzaniu łańcuchem dostaw, oszczędnym gospodarowaniu czasem oraz na optymalizowaniu i usprawnianiu przepływu zadań, a także na stałym podnoszeniu doskonałości operacyjnej.

Odpowiednia, profesjonalna platforma cyfrowa zintegrowana z innymi rozwiązaniami np. telematyką Trimble potrafi rozwiązać problem dostępu do informacji o pojazdach w czasie rzeczywistym i pozwala skupić się na realizacji bieżących procesów i celów. Sukces takiego rozwiązania to stałe podnoszenie wydajności operacyjnej, która jest wypadkową wielu elementów, a poprawa ich funkcjonowania ostatecznie wpływa na pełne usprawnienie wszystkich działań i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Trimble Transport&Logistics to wiodący dostawca rozwiązań telematycznych, które stanowią jedno z podstawowych ogniw w łańcuchu cyfryzacji procesów spedycyjnych. Ewolucja od tradycyjnych metod zarządzania i organizacji transportu oraz spedycji do cyfrowego zarządzania przepływem pracy i informacji na bieżąco, zapewnia doskonałość operacyjną i pomaga firmom transportowym osiągnąć natychmiastowy sukces, jednocześnie gromadząc kluczowe wskaźniki wydajności niezbędne do odniesienia sukcesu w przyszłości. Rozwiązania telematyczne, proponowane przez Trimble to kompleksowa odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku transportowego – firma posiada w swoim portfolio bogatą ofertę hardware pod postacią terminali pokładowych oraz wysoce wyspecjalizowane zaplecze back office, w skład którego wchodzą aplikacje transportowo- logistyczne oraz serwisy.
Nasza najnowsza transformacja systemu telematycznego to „aplikacja klasy EMM (Enterprise Mobility Management) zapewniająca konfigurację i kontrolę dowolnego urządzenia mobilnego z systemem Android. Oferowane w wariancie od własnego dedykowanego urządzenia mobilnego (BYOD), aż do wariantu TAM – Full Access, gdzie dysponujemy pełną funkcjonalnością telematyki, wzbogaconą o pełnię możliwości niezależnego urządzenia mobilnego. W systemie TAM urządzenia są w pełni kontrolowane przez politykę firmową, umożliwiając dostęp do jedynie wybranych funkcjonalności, stron internetowych, czy instalowania wyłącznie dozwolonych aplikacji itp.

Dzięki rozwiązaniu Trimble TAM kierowca w pojeździe pracuje z jednym urządzeniem mobilnym, które centralizuje wszystkie funkcje: nawigacja, komunikacja, zadania, szkolenia, aplikacje firm trzecich oraz aplikacje prywatne dla kierowcy, nad których doborem rozwiązanie TAM zapewnia pełną kontrolę.”

Poleć ten artykuł:

Polecamy