Telematyka a ekologia

Telematyka a ekologia

Rozwiązania telematyczne zyskują coraz większą popularność w firmach transportowych. Przewoźnicy chętnie z nich korzystają, mając na uwadze korzyści ekonomiczne, jakie niesie za sobą ich stosowanie. Jednak telematyka daje także możliwość poprawy ekologicznego wizerunku firmy...

Przepisy unijne wymagają stałego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, zaś transport drogowy jest regularnie wskazywany w mediach jako jeden z głównych odpowiedzialnych za zanieczyszczanie środowiska. Rządy znalazły sposób na skłonienie przewoźników do korzystania z bardziej ekologicznych ciężarówek poprzez uzależnienie kwot opłat za drogi od normy emisji spalin, jaką spełnia pojazd. Z drugiej strony wymagania dotyczące ekologii znajdują się w znaczącej ilości przetargów, ogłaszanych przez największych nadawców. Pozyskanie atrakcyjnych kontraktów wymaga zatem prowadzenia polityki zrównoważonego transportu.

Telematyka tańszą drogą

Aktualnie główną drogą prowadzącą do stworzenia przez firmę transportową wizerunku świadomego ekologicznie przedsiębiorstwa jest wymiana taboru na nowy. Tymczasem nie można zapominać, że zaawansowane planowanie tras i optymalizowanie procesów także daje w tym względzie duże pole do popisu. Rozwiązania telematyczne ułatwiają także eco-driving, co dodatkowo poprawia bilans ekonomiczny i ekologiczny.

 

Co oczywiste, wdrożenie telematyki stanowi znacznie mniej kosztowny sposób na ograniczenie emisji CO2 niż wymiana taboru. – Największą barierą w używaniu bardziej ekologicznych pojazdów ciężarowych przez firmy transportowe i logistyczne jest koszt – zauważa Harry Butcher, Senior Product Manager Astrata Europe BV. – Konieczne jest, aby oferenci systemów telematycznych dostarczali rozwiązania, które pozwolą redukować emisję CO2 oraz monitorować koszty przedsiębiorstwa w trzech głównych obszarach. Dążenie do zrównoważonej, ekologicznej działalności może wywodzić się z ogólnej polityki firmy i dbałości o jej wizerunek, szczególnie w środowisku jej działania. Perspektywa ta może jednak okazać się niewystarczająca, gdyż zwykle pomija inne istotne elementy, tj. redukcja pustych i zbędnych kilometrów czy też wsparcie wszystkich elementów łańcucha dostaw.

 

– Wdrożenie systemu telematycznego w firmie transportowej realizuje program w zakresie pozytywnego oddziaływania na poprawę warunków procesu logistycznego, a co za tym idzie, na poprawę jakości środowiska – dodaje Paweł Wojtysiak, Account Manager Trimble Transport&Logistics. – Działania takie dają znakomite rezultaty, jeżeli chodzi o spadek szkodliwości oddziaływania transportu na ekosystem, szczególnie poprzez ukształtowanie tendencji spadku poziomu emisji szkodliwych substancji oraz skrócenie i optymalizację tras, nawet w warunkach stałego wzrostu liczby przewozów.

Opracować jasne normy

Harry Butcher zwraca jednak przy okazji uwagę na fakt, iż warto doprowadzić do sytuacji, w której wszelkie korzyści ekologiczne będą jasno mierzalne. – Na chwilę obecną nie istnieje jednoznaczna metoda pomiaru emisji CO2 – podkreśla. – Funkcjonująca norma Heriots Watt jest jedynie zaleceniem i ogólnie przyjmowaną wytyczną. Obserwujemy jednakże potrzebę zaadresowania tej kwestii z prawnego punktu widzenia w pro-aktywny sposób, w przeciwnym razie niedbałe konstruowanie tymczasowych i pochopnych rozwiązań może pociągnąć za sobą znaczne negatywne skutki dla całej branży. Producenci użytkowych pojazdów ciężarowych pracują nad stworzeniem standardowego rozwiązania, które obejmowałoby interfejs użytkownika, instalacje oraz protokoły umożliwiające uzyskanie istotnych informacji bez względu na wykorzystywaną technologię.

Komentarze

Paweł Wojtysiak, Account Manager Trimble Transport&Logistics:

 

Platforma CarCube, stworzona przez firmę Trimble Transport&Logistics, umożliwia podejmowanie wewnątrz firmy działań, zmierzających do ochrony środowiska, oferując narzędzie, które pomaga kierowcom opanować i stosować ekologicznie odpowiedzialny styl jazdy – Asystenta Stylu Jazdy. Aplikacja ta wskazuje kierowcy w czasie rzeczywistym optymalne parametry prowadzenia pojazdu oraz zapewnia raporty FMS, służące do szybkiej i skutecznej analizy danych technicznych w siedzibie firmy. Ekologiczny i sprawny transport jest również podstawą systemu nawigacji dla samochodów ciężarowych oferowanego przez Trimble Transport & Logistics. System ten uwzględnia ograniczenia dotyczące pojazdów ciężarowych i wskazuje kierowcom najbardziej efektywną trasę do celu. Zapobiega to niepotrzebnemu nadkładaniu drogi oraz ogranicza zużycie paliwa i emisję CO2.

 

Harry Butcher, Senior Product Manager Astrata Europe BV:

 

Wykorzystanie telematyki może wspierać działalność operacyjną przedsiębiorstwa transportowo-logistycznego w osiąganiu celów związanych z produktywnością i dbałością o środowisko. Systemy te pomagają realizować tę samą bądź zwiększoną liczbę operacji przy mniejszym nakładzie zasobów. Kluczowe są tutaj elementy związane ze stylem jazdy kierowców, wynikami floty dotyczącymi zużycia paliwa, eliminacja zbędnych i pustych kilometrów. Warto w tym zakresie zintegrować system telematyczny z rozwiązaniem TMS.

Poleć ten artykuł:

Polecamy