TLP skierowało formalną skargę przeciwko Francji do Komisji Europejskiej

TLP skierowało formalną skargę przeciwko Francji do Komisji Europejskiej

Związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” skierował formalną skargę przeciwko naruszeniu przez Francję prawa unijnego. TLP uważa, że ustawa Loi Macron, nakładająca na zagraniczne firmy transportowe obowiązek wypłacania kierowcom francuskiej płacy minimalnej, godzi w przepisy wspólnotowe.

TLP zaskarżyło wydane odpowiednio przez Parlament i Premiera Republiki przepisy:

  • ustawy nr 2015-990 o rozwoju, działalności i równych szansach gospodarczych (Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) z dnia 6 sierpnia 2015 tj. art. 281, I, głównie w tej części, która jest podstawą prawną wydania przepisów wykonawczych mających zastosowanie do międzynarodowego transportu drogowego towarów
  • dekretu nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 roku adaptujący tytuł VI księgi II pierwszej części kodeksu pracy na potrzeby przedsiębiorstw transportowych oddelegowujących pracowników w transporcie drogowym i wodnym na terytorium kraju, i zmieniający treść kodeksu transportu (Décret n° 2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le code des transports) – w całości.

 

TLP kieruje także apel do innych polskich i zagranicznych organizacji pracodawców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, aby także skierowały podobne wystąpienia do Komisji Europejskiej.

Zobacz pełną treść skargi

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy