TLP w Brukseli

TLP w Brukseli

8 grudnia 2015 roku przedstawiciele Transport i Logistyka Polska uczestniczyli w serii spotkań bilateralnych z wysokimi urzędnikami Komisji Europejskiej (DG Employment, DG Move, DG Grow) oraz polskimi europarlamentarzystami zaangażowanymi w prace Parlamentu Europejskiego w dziedzinie transportu.

Celem spotkań było nawiązanie roboczych relacji ze wszystkimi odpowiedzialnymi za sprawy transportu drogowego kluczowymi osobami oraz przedłożenie oficjalnego stanowiska TLP w takich zakresach tematycznych, jak m.in.:

  • wdrażanie przez państwa członkowskie krajowych przepisów o płacy minimalnej (MiLoG, Loi Macron etc.),
  • zaburzenie stabilności funkcjonowania podmiotów z branży transportu wobec niejasnych przepisów prawa,
  • planowana rewizja zakresu stosowania przepisów o delegowaniu do pracowników mobilnych w transporcie,
  • planowana rewizja przepisów pakietu drogowego (rozporządzenia WE/1071/2009, WE/1072/2009 i WE/1073/2009),
  • bariery w uzyskiwaniu kwalifikacji kierowcy w przepisach dyrektywy 2003/59/WE (kwalifikacja wstępna i szkolenie okresowe) oraz dyrektywy 2006/126/WE (prawa jazdy),
  • opłaty za przejazd lub dostęp do infrastruktury drogowej w kontekście dyskusji o internalizacji kosztów zewnętrznych transportu oraz sposób poboru tych opłat,
  • bariery w zakresie dostępu do infrastruktury drogowej w Polsce (ograniczenia w nacisku osi obowiązujące na 98% polskiej sieci drogowej),
  • brak bezpiecznej infrastruktury parkingowej wyposażonej w miejsca noclegowe, w kontekście krajowych sankcji za naruszenia przepisów o odpoczynku,
  • rewizja zasad wykonywania kabotażu.

W trakcie spotkań przedstawiciele TLP przekazali rozmówcom szereg raportów i ekspertyz (m.in. raport Deloitte dotyczący niemieckiej płacy minimalnej oraz dotycząca tego samego tematu ekspertyza prof. Jana Barcza) oraz kopie wystąpień TLP do władz europejskich i krajowych w tematach będących przedmiotem rozmów.

 

Wynikiem spotkań jest nawiązanie merytorycznej współpracy z jednostkami bezpośrednio odpowiedzialnymi za rewizję przepisów mających kluczowe znaczenie dla transportu międzynarodowego, możliwość uzyskania pisemnych wyjaśnień ze strony Komisji Europejskiej w przedmiocie m.in. kwalifikacji zawodowych kierowców czy też wsparcie w organizacji wyjazdu przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego do Polski. Celem wizyty będzie przedstawienie realiów funkcjonowania firm transportowych w Polsce, w tym oferowanych warunków pracy.

 

Spotkania były zwieńczone seminarium zorganizowanym przez TLP wraz Konfederacją Lewiatan oraz Stałym Przedstawicielstwem RP w Brukseli w ambasadzie Polski w dniu 9 grudnia br. Seminarium było skoncentrowane na tematyce niemieckiej płacy minimalnej oraz jej wpływu na polski sektor transportu międzynarodowego. Prezentowany był raport Deloitte oraz prowadzona dyskusja m.in. z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W seminarium uczestniczyli liczni przedstawiciele organizacji gospodarczych, Komisji oraz Parlamentu Europejskiego oraz rządów państw członkowskich.

Poleć ten artykuł:

Polecamy