TLP w Parlamencie Europejskim

TLP w Parlamencie Europejskim

W Parlamencie Europejskim toczyła się debata zorganizowana przez Transport i Logistyka Polska o delegowaniu w transporcie oraz socjalnych aspektach Pakietu Mobilności.

Debata odbyła się pod patronatem Parlamentarnej Grupy ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Intergroup of the European Parliament) i pod przewodnictwem europoseł Martiny Dlabajovej – sprawozdawcy parlamentarnej Komisji ds. Zatrudnienia do projektu dyrektywy o delegowaniu pracowników sektora transportu.

Formułą debaty był głos praktyków – przedstawicieli biznesu na co dzień zarządzających swoimi firmami – dla polityków na temat praktycznych skutków wdrożenia rozwiązań zaproponowanych w Pakiecie Mobilności. Aby zwiększyć wiarygodność strony społecznej i pokazać, że europejski biznes mówi jednym głosem, do debaty zaproszono obok polskiego menadżera także przedstawicieli firm zachodnich.

Głos w debacie zabrali:

– Ewald Raben, zarządzający Grupą Raben w kilkunastu europejskich jurysdykcjach,

– Paweł Moder – cżłonek zarządu polskiej spółki LINK z wieloletnim doświadczeniem europejskim w branży transportu

– Jan Peter Muller z holenderskiej spółki Muller Fresh Food Logistics.

Różne kraje, europejska praktyka, wspólny apel o funkcjonalne rozwiązania dla transportu. – Debata jest istotnym wkładem w obecnie toczącą się dyskusję o transporcie międzynarodowym w Unii Europejskiej. Wiedzą ekspercką, popartą latami doświadczenia w branży transportu, chcemy wzmacniać głosy rozsądku, które pojawiają się w ostatnich dyskusjach na forum Parlamentu Europejskiego. Europejskie rozwiązania legislacyjne dla transportu winny być osadzone w obecnych realiach tj. uwzględniać istniejące ograniczenia infrastrukturalne w UE (np. infrastruktura socjalna dostosowana do potrzeb kierowców), położenie geograficzne części państw członkowskich, tak by niektóre propozycje z Pakietu Mobilności nie były odbierane jako dyskryminacyjne oraz samą naturę wykonywanych usług – usług mobilnych, a nie stacjonarnych – komentuje adw. Joanna Jasiewicz z Transport i Logistyka Polska.

I zaraz dodaje: – Skokowy, a nie stopniowy rozwój aspektów socjalnych transportu przyniesie rozczarowanie, gdyż nie poprawi warunków wykonywania pracy kierowców, ale stworzy tylko bariery administracyjno-prawne uciążliwe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników„ – komentuje adw. Joanna Jasiewicz z Transport i Logistyka Polska.

Dyskusja (prezentacja z dyskusji w załączeniu) koncentrowała się na bardzo praktycznym spojrzeniu na transport i jego funkcjonowanie. W debatach politycznych nie pojawiają się tak istotne wątki, jak tendencje w usługach transportowych – konieczność sprostania coraz bardziej indywidualnym potrzebom klientów, co przekłada się na sposób wykonywania usług, czy też wiedza o stanie i ilości dostępnej infrastruktury dla transportu drogowego jest powierzchowna. W ocenie dyskutantów, prawo oparte na rzetelnej wiedzy i faktach ma szansę na skuteczną realizację szanującą i pracowników i podstawowe wolności gospodarcze UE.

Doszło także do debaty o przyszłości transportu multimodalnego zorganizowaną przez European Logistics Platform (ELP). ELP zrzesza między innymi takie firmy i organizację jak ACEA, BDL, CER, CLECAT, Deutsche Bahn, Deutsche Post DHL Group, Duisport, ECG, ECSLA, ERFA, ESC, FEPORT, FERRMED, FTA, Goodyear Dunlop Tires, Hutchison Whampoa, IRU, Michelin, Nordic Logistics Association, P&G, Port of Rotterdam, RFG, Transport en Logistiek Nederland, UIRR, Volvo Group.

Poleć ten artykuł:

Polecamy