Top 10 w Europie dla Comp-Win

Top 10 w Europie dla Comp-Win

Kompleksowe rozwiązania logistyczne dostarczane przez polską firmę Comp-Win zostały wyróżnione przez amerykańskie czasopismo Logistics Tech Outlook. Comp-Win znalazł się na liście 10 najlepszych europejskich firm 2019 roku, które oferują rozwiązania logistyczne.

W gospodarce globalnej, na którą wpływ ma szybka cyfryzacja i rosnący popyt konsumentów, złożoność łańcucha dostaw wciąż rośnie. Przekazywanie towarów za pośrednictwem multimodalnych środków transportu w różnych regionach geograficznych przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów i kontroli zmian popytu nie jest łatwym zadaniem. Zadanie utrudniają m.in. problemy związane z zarządzaniem i utrzymywaniem relacji z dostawcami, dostawcami 3PL, czy klientami.

– Zajmujemy się digitalizacją i automatyzacją procesów logistycznych poprzez wdrożenie koncepcji OneClickLogistics, która obejmuje pełną integrację wielosystemową w zakresie zamówień, transportu i planowania produkcji, automatyzacji komunikacji i obliczeń – mówi Wiktor Wysocki, CEO Comp-Win.

Jak uzasadniają twórcy zestawienia Top 10 Logistics Tech Companies in Europe – 2019, Comp-Win realizuje swoje zwycięskie pojęcie biznesowe dzięki flagowemu produktowi Optilo. Poprzez bezproblemowe integrowanie różnych obszarów funkcjonalnych w łańcuchu dostaw logistycznych, oferta wprowadza przejrzystość, redukcję kosztów i lepszą obsługę klienta.

Optilo to logistyczna platforma, składająca się z różnych modułów odpowiedzialnych za upraszczanie poszczególnych procesów w łańcuchu logistycznym, począwszy od przetargu na zakup usług transportowych, aż po rozliczenie kosztów i rozpatrywanie reklamacji. System może podejmować decyzje dotyczące wyboru najlepszego rodzaju transportu, sposobu pakowania, rozmieszczenia towarów, czasu realizacji, przewoźników i ceny. Umożliwia efektywną komunikację ze wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw poprzez połączenie z systemami ERP, WMS i TMS.

Zdaniem przedstawicieli Logistics Tech Outlook Optilo najlepiej dopasowuje się do specyficznych wymagań klientów – niezależnie od tego, jak proste i złożone mogą być ich operacje logistyczne – Comp-Win tworzy i osadza to, co Wiktor Wysocki nazywa algorytmami „drzewa decyzji” w systemie.

Historię sukcesu Optilo najlepiej ilustruje flagowy projekt Comp-Win-u realizowany dla Royal Philips, światowego gracza w dziedzinie specjalistycznych technologii medycznych. Implementacja Optilo pozwoliła Royal Philips na wdrożenie własnego wewnętrznego procesu 4PL i w ciągu zaledwie roku usprawniła operacje logistyczne w ponad 100 krajach. W dziewięć miesięcy Comp-Win zintegrował Optilo z globalnymi procesami logistycznymi Royal Philips, w tym dokonał pełnej integracji z przewoźnikami za pośrednictwem TMS i SAP. W innym projekcie Comp-Win w pełni zintegrował Optilo z SAP dla klienta z branży chemicznej, który miał wiele fabryk w całej Europie. Działanie to poprawiło planowanie transportu poprzez w pełni zautomatyzowany wybór operatora, przyspieszone ładowanie i rozładowywanie oraz ogólne oszczędności w pracach administracyjnych.

Firma Comp-Win buduje obecnie swoją pozycję w Stanach Zjednoczonych.

 

Dowiedz się więcej o Opitlo: optilo.eu

Poleć ten artykuł:

Polecamy