Transport drogowy coraz droższy

Transport drogowy coraz droższy

W drugim kwartale br. wskaźnik cen w transporcie drogowym w Europie wzrósł o 7,2 proc. (do 99,4 pkt.), w porównaniu do wskaźnika cen w pierwszym kwartale 2012 r. (wskaźnik 92,7).

Jednak w porównaniu do poziomu wskaźnika drugiego kwartału  2011 r. (103,9 pkt.), był on niższy o 4,3 proc. – informują autorzy dwunastej analizy kwartalnej „Transport Market Monitor” z firmy Capgemini Consulting oraz Transporeon.

Wzrost cen transportu drogowego w drugim kwartale odpowiada schematowi z ubiegłych lat. W poprzednich analizowanych okresach ceny między pierwszym a drugim kwartałem rosły przeciętnie o 8,5 proc., a podczas ożywienia gospodarczego w 2010 r. – nawet o 13,5 proc. Na poziom cen transportu wpływ miały dwa czynniki: wskaźnik cen oleju napędowego, który w drugim kwartale zmalał do 107,5 pkt. (-1,5 proc.) oraz wskaźnik możliwości przewozowych, który spadł o 34,9 proc. (wskaźnik 78,2), w porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 r. (wskaźnik 120,1).

Autorzy analizy podkreślają, że wielkość wskaźnika cen i możliwości przewozowych w kolejnych dwóch kwartałach będzie zależał od rozwoju sytuacji ekonomicznej zarówno w Europie i w USA. Obecna niepewna sytuacja powoduje niezdecydowane i nerwowe zachowania w całym przemyśle.

Dane do opracowania uzyskano na podstawie informacji o transporcie przewozie ładunków drobnicowych (LTL) i całopojazdowych (FTL) o wartości 2 mld euro w krajach UE. Jako bazę do odniesień (wskaźnik 100) przyjmuje się dane z pierwszego półrocza 2008 r.

Poleć ten artykuł:

Polecamy