Transport napojów alkoholowych na Wschód

Transport napojów alkoholowych na Wschód

Wyroby alkoholowe to szczególny rodzaj ładunku, w transporcie którego stosowane są surowe wytyczne. Biorąc pod uwagę specyfikę samego towaru oraz ilość przepisów czy ograniczeń prawnych, jest to niezwykle wymagające zadanie.W transporcie napojów alkoholowych na...

W transporcie napojów alkoholowych na Wschód dochodzą do tego jeszcze kwestie uzyskania odpowiednich pozwoleń i żmudny proces banderolowania towaru. Tego rodzaju przewóz wymaga od firmy logistycznej specjalistycznej wiedzy, dużego doświadczenia oraz odpowiednio wyposażonego taboru samochodów.

 

Atrakcyjny rynek

Choć wydawałoby się, że Rosja ma dość własnych trunków, to alkohol stanowi znaczną część importu. Jak wynika z dostępnych statystyk celnych, w 2013 roku do Rosji importowano 13,41 mln litrów mocnego alkoholu. Największy udział w imporcie poza wódką i whisky miał absynt, koniak, brandy, rum oraz tequila.

 

Ze względu na specyfikę towaru, w czasie przewozu wyrobów alkoholowych konieczne jest m.in.: przestrzeganie właściwej temperatury, w związku z tym wyroby alkoholowe należy przewozić specjalnym taborem. Wyroby alkoholowe należą do towarów akcyzowych, dlatego też w czasie transportu należy przestrzegać odpowiednich procedur. Ponadto przewóz powinien być wykonywany w taki sposób, aby zapobiec kradzieży i uszkodzeniom towaru.

 

Najwięcej klientów wybiera firmy, które potrafią zapewnić kompleksową obsługę logistyczną zarówno dostawców, jak i odbiorców, dysponują odpowiednim zapleczem, posiadają systemy odpowiedzialne za wsparcie działów transportu i dystrybucji oraz zapewniają optymalne zarządzanie wszelkimi procesami. Niezmiernie ważne jest np. monitorowanie całej floty, które daje klientowi pewność i poczucie bezpieczeństwa, że wie gdzie jest jego towar.

 

Jakie wymagania?

Procedury celne związane z przemieszczeniem przez granicę celną Federacji Rosyjskiej towarów i środków transportu określane są w Kodeksie Celnym Federacji Rosyjskiej i innych aktach prawnych.

 

Przepisy te generalnie stanowią, że odprawa celna jest dokonywana przez organ celny, na którego terenie działania znajduje się dostawca towaru, w godzinach urzędowania organu celnego. W odniesieniu do napojów alkoholowych odprawa celna może być jednak dokonywana przez wyznaczone organy celne, upoważnione do tranzytu towarów akcyzowych.

 

Według rosyjskich ustaw, produkty alkoholowe przeznaczone na sprzedaż i/lub stosowane w kraju (Rosja) wymagają obowiązkowej Certyfikacji Gost-R – licencjonowania, tzn. powinny one być zatwierdzone przez odpowiednie rosyjskie instytucje certyfikujące pod względem zgodności z normami krajowymi. W imporcie towarów akcyzowych, jakim m.in. jest alkohol wprowadzono również “deklaracje wyprzedzające”. Oznacza to konieczność opłacenia cła przed przywozem towaru na obszar celny (m.in. Ukrainy), a także wcześniejsze opłacenie VAT i akcyzy. Co ważne, opłata skarbowa liczona jest od wartości celnej przywożonych towarów i środków transportu, na podstawie towarowej deklaracji celnej przywozowej lub tranzytowej.

 

Zgodnie z normami prawnymi w krajach WNP, towary wysokoprocentowe już przy wjeździe do kraju muszą mieć znak akcyzy. Proces oklejania butelek powinien odbyć się jeszcze przed dotarciem na granicę z m.in. Rosją, Białorusią czy Ukrainą. Ponieważ jest to bardzo czasochłonne, a większość zakładów produkujących napoje alkoholowe nie realizuje tej usługi, warto skorzystać z firmy logistycznej, która w ramach przewozu zajmie się również przyklejeniem odpowiednich etykiet i banderol do towaru.

 

Pieczęć akcyzowa na Białorusi i Ukrainie (przyklejana specjalnym klejem) różni się od rosyjskiej, która przytwierdzana jest za pomocą dodatkowych etykiet. W związku z tym koszty usługi banderolowania są wyższe w przypadku towarów przywożonych do Rosji, w porównaniu z tymi wwożonymi na Białoruś i na Ukrainę (w przypadku wywozu towaru akcyzowego z krajów WNP możliwe jest naklejenie banderoli po przekroczeniu granicy lub w ogóle rezygnacja z umieszczania znaków akcyzowych).

 

Należy pamiętać również, że po odpowiednim oznaczeniu wymagane jest uzyskanie deklaracji eksportowej EX1 lub dokumentu tranzytowego T1.

 

A co z karnetem TIR?

Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę podczas importu do Federacji Rosyjskiej, są wymogi dotyczące karnetu TIR. Zgodnie z decyzją Federalnej Służby Celnej karnety TIR nie są traktowane jako zabezpieczenie zapłaty należności celnych. Dlatego też klient musi dostarczyć z banku certyfikat gwarancyjny odprawy lub uzyskać ubezpieczenie na granicy.

 

Profesjonalne firmy transportowe oferują swoim klientom możliwość zdalnego rejestrowania takich ubezpieczeń, co daje pewność, że ładunek bez zbędnych przestojów pojedzie do Rosji. Z kolei na Ukrainie i Białorusi obowiązuje system wcześniejszej deklaracji, więc produkty alkoholowe mogą być przewożone przez przejścia graniczne tylko za okazaniem oryginału opłat celnych. Należy również pamiętać o obowiązku konwojowania artykułów alkoholowych na terenie Białorusi oraz dokumentach tranzytowych T1.

 

W przypadku transportu drogą morską przewóz napojów alkoholowych odbywa się w kontenerach chłodniczych lub pojemnikach z tzw. suchą izolacją, gdzie używane są specjalne koce termiczne, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniej temperatury przewożonego towaru.

Poleć ten artykuł:

Polecamy