Trendy na rynku ERP

Trendy na rynku ERP

Transformacja cyfrowa jest faktem i wpłynęła już niemalże na wszystkie branże, ale nadal to właśnie ona jest głównym trendem wpływającym na biznesową rzeczywistość firm i organizacji. Wiele zostało już powiedziane o rosnącej ilości danych, które każda firma musi zbierać, przechowywać, przetwarzać. Rola i skuteczność tego procesu będą miały jednak coraz większy wpływ na sukces biznesowy i możliwość pozostania konkurencyjnym na zmieniającym się rynku. Postępująca cyfryzacja wpływa również na oprogramowanie dla biznesu.

Systemy ERP przeszły już długą drogę ewolucji z prostych programów z dostępem dla wybranych użytkowników, do platform, które nie tylko przetwarzają ogromne ilości danych, ale także ułatwiają pracę wszystkich pracowników firmy – ich zresztą stawiając na pierwszym miejscu. Choć w najbliższych latach nikt nie spodziewa się rewolucji, postępować będą dalsze zmiany. Jakie wśród nich można wskazać trendy na nadchodzący rok?

ERP w chmurze

Koszty utrzymania własnej infrastruktury rosną i będą rosły wraz z m.in. podwyżkami cen prądu. Jednocześnie, firmy borykają się z brakiem odpowiednio wykwalifikowanej kadry do zarządzania taką infrastrukturą wewnętrznie. Alternatywą, po którą sięga coraz więcej organizacji, jest chmura. Systemy ERP wdrożone w tym modelu pozwalają na korzystanie z elastycznych opcji subskrypcji oraz zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę. Istotne jest to, że dostęp do platformy jest wówczas zapewniony użytkownikom w dowolnym miejscu i czasie – co może mieć kluczowe znaczenie w przypadku pracy zdalnej, częstych podróży służbowych czy elastycznych godzin pracy. Odpowiada więc trendom w zakresie organizacji pracy, pozwala na jeszcze lepsze funkcjonowanie w dużych firmach, a także umożliwia lepszą kontrolę. Wybierając system wdrażany w chmurze producenta warto wziąć pod uwagę dojrzałość jego rozwiązań chmurowych. – Przy wdrożeniach systemu w naszej chmurze zapewniamy kompleksowy serwis, dbamy o konfigurację sprzętu czy konserwację oprogramowania. Dane są zapisywane i zabezpieczone dzięki kopiom zapasowym. To dobre rozwiązanie dla firm każdej wielkości, zwłaszcza, że nie wiąże się z dużym początkowym kosztem zakupu serwerów, a następnie – z ich obsługą, do której potrzeba zatrudnić specjalistów – mówi Filip Fludra, Sales Manager Exact Software Poland.

“Efektywność sztucznej inteligencji widać przede wszystkim w sytuacjach nieplanowanych i nieoczekiwanych.”

Łatwo dostępne rozwiązania mobilne

Dawniej systemy dawały dostęp wyłącznie wybranej grupie pracowników. Dzisiaj nie tylko są platformą, które obejmuje już całą firmę, ale także są dostępne mobilnie. Specjalne moduły, które umożliwiają logowanie się poprzez przeglądarkę czy aplikację, sprawiają, że procesy mogą być jeszcze bardziej zautomatyzowane i zoptymalizowane. Systemy ERP już teraz stawiają doświadczenie użytkownika na pierwszym miejscu, a ten trend w najbliższych latach będzie tylko rósł. Oprogramowanie ma być łatwe w obsłudze, niewymagające posiadania skomplikowanych kompetencji cyfrowych czy szkoleń. Nowoczesne systemy ERP pokazują dane w przejrzystej formie, mają przede wszystkim realnie ułatwiać codzienną pracę. Systemy są wciąż udoskonalane o nowe funkcjonalności czy cechy, które pozwalają na dostosowanie do bieżących potrzeb ich użytkowników i automatyzację kolejnych procesów.

Sztuczna inteligencja

Algorytmy sztucznej inteligencji już teraz wykorzystywane są w systemach ERP. Ich znaczenie będzie coraz większe, wraz z przyrostem danych i koniecznością ich efektywnego przetwarzania i wykorzystywania. Analiza danych za pomocą SI odbywa się na dwóch poziomach. Jest stosowana przez producentów, którzy dzięki niej są w stanie dostarczać coraz lepsze rozwiązania, dopasowane do realnych potrzeb swoich klientów. Algorytmy wykorzystuje się również bezpośrednio w systemach, co umożliwia przedsiębiorstwom jeszcze lepsze przetwarzanie informacji i wyciąganie wniosków na podstawie zebranych danych. Proces ten obejmuje coraz bardziej skomplikowane procesy, jest dokładniejszy, szybszy i pozwala na efektywną automatyzację jeszcze większej liczby zadań. Skrócenie czasu wykonywania pewnych czynności oznacza znaczne oszczędności kosztowe. Dane zgromadzone w systemach ERP pozwalają na działania prewencyjne, m.in. związane z dokładną kontrolą kosztów czy elastycznością i efektywnością. – Różnice w automatyzacji, która wykorzystuje sztuczną inteligencję widać przede wszystkim w sytuacjach nieplanowanych i nieoczekiwanych. O ile wcześniej systemy pozwalały na automatyzację rutynowych i powtarzalnych czynności, coraz częściej będą także radziły sobie z sytuacjami mniej oczywistymi. W niektórych przypadkach system będzie jedynie informował pracownika o nietypowych wynikach – ale to właśnie takie informacje, pozwalają niemal natychmiastowo reagować na potencjalne problemy, nadmierne koszty czy awarie – mówi Filip Fludra.

Nowoczesne systemy ERP pokazują dane w przejrzystej formie.
Klient na pierwszym planie

Stawianie potrzeb klientów na pierwszym planie jest raczej obecną rzeczywistością niż trendem. Obecnie ta idea jest jednak realizowana za pomocą innych narzędzi i w dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości oznacza coś innego niż jeszcze kilka lat temu. Oczekiwania klientów rosną i firmy muszą im sprostać, aby pozostać konkurencyjnymi. Cykl życia produktu znacząco się skrócił, klienci oczekują większej różnorodności, łatwej i szybkiej możliwości skorzystania z oferty. Jednocześnie przedsiębiorstwa posiadają ogromne zasoby danych i informacji, które wspierają ich w tym procesie, a tym samym umożliwiają spełnienie potrzeb. W kolejnych latach integracja między systemami ERP i CRM dodatkowo się pogłębi, w obsłudze klienta jeszcze większą rolę będzie pełniła wspomniana wyżej sztuczna inteligencja, a także możliwość zautomatyzowanej personalizacji. Dostęp do danych poszczególnych klientów, w tym także informacji nieformalnych, umożliwia niemalże natychmiastowe reagowanie na konkretne sytuacje, w których pracownicy mogą dopasować ofertę i rabaty każdorazowo na potrzeby danej transakcji.

Poleć ten artykuł:

Polecamy