Trendy na rynku pracy w przemyśle

Trendy na rynku pracy w przemyśle

Coroczny raport płacowy Hays, dogłębnie analizujący sytuację na rynku pracy specjalistów, przynosi szereg cennych informacji dla menedżerów produkcji. Nieustannie dobra kondycja sektora przemysłowego w połączeniu z rosnącym niedoborem specjalistów sprawia, że pozycja kadry...

Hays zaznacza, że sytuacja z punktu widzenia pracodawców i tak wygląda nieco lepiej, niż w roku 2016. Menedżerowie mogą spać jednak spokojnie. – Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury i zwiększyć zatrudnienie – zauważa Charles Carnall Dyrektor Zarządzający Hays Poland. W związku z niewystarczającą dostępnością wykwalifikowanych kandydatów, pracodawcy coraz silniej rywalizują o pracowników.

 

– Na rynku pracy pojawia się coraz więcej atrakcyjnych ofert, które mają za zadanie przyciągnięcie najlepszych kandydatów – dodaje. – Zarządzający i działy HR muszą jednak sprostać oczekiwaniom pracowników i zmierzyć się z wyzwaniem zatrzymania ich w organizacji. Oznacza to konieczność oferowania nie tylko atrakcyjnego wynagrodzenia, ale również ścieżki kariery oraz świadczeń pozapłacowych.

Pora na negocjacje

Z punktu widzenia pracowników, w roku 2017 warto zaplanować spotkanie, podczas którego poruszona zostanie kwestia podwyżki. – Gdybym był dziś na miejscu tych wszystkich osób, których opinie stały się punktem wyjścia do analizy rynku wynagrodzeń 2017, to z pewnością pierwszą rzeczą jaką bym zaplanował, byłby profesjonalny kurs negocjacji – stwierdza dr hab. Witold T. Bielecki, prof. ALK, rektor Akademii Leona Koźmińskiego. – Wynagrodzenie jest elementem umowy pomiędzy dwoma stronami i jego wysokość w znacznym stopniu zależy od siły argumentów prezentowanych przez pracownika i pracodawcę. Tymczasem połowa pracowników w ogólne nie porusza tematu wynagrodzeń ze swoim pracodawcą. Z tych, którzy odważyli się wychylić i upomnieli się o podwyżkę, niemal 70% ją dostało.

 

– Gdybym natomiast miał doradzać pracodawcom, a to będzie znacznie łatwiejsze, bo sam jestem pracodawcą dla kilkuset osób, zaproponowałbym im wyposażenie posiadanej palety argumentów mających przywiązać pracownika do firmy i uczynić go lepiej zmotywowanym o takie propozycje jak elastyczny czas pracy, dofinansowanie studiów podyplomowych, pakiet socjalny. Nie martwiłbym się twierdzeniem, że połowa zatrudnionych nie jest zadowolona z wysokości otrzymywanego wynagrodzenia – to naturalne, że każdy chce zarabiać więcej – ale martwiłbym się tym, że jedna trzecia nie dostrzega w pracy żadnych możliwości rozwoju i jedna czwarta właśnie z tego powodu poszukuje innych możliwości zatrudnienia.

 

– Chciałbym zwrócić uwagę pracodawców, by nie budowali swojej przewagi konkurencyjnej wyłącznie na kompetencjach „twardych” swoich zespołów. Niedocenienie tego, co niemierzalne, bardzo często oznacza upadek kultury organizacyjnej. Bez wrażliwości w HR, dobrej komunikacji, znajomości psychologii i złożonych zachowań konsumentów firma może rosnąć, ale w dłuższej perspektywie nie może się rozwijać – podsumowuje prof. Bielecki.

Prognozy rynku pracy menedżerów w sektorze produkcji

Ekonomiści oraz liderzy biznesu zapowiadają, że pozytywne zmiany – rozwój gospodarczy i rekordowo niski poziom bezrobocia – utrzymają się w kolejnych miesiącach. Dla specjalistów związanych z branżą przemysłu i produkcji może to oznaczać nie tylko szansę na wyższe wynagrodzenia, ale także więcej ofert pracy. Pracodawcy muszą natomiast zmierzyć się z niedoborem niewykwalifikowanych pracowników oraz presją płacową na specjalistycznych stanowiskach inżynierskich.

 

Polski przemysł nabierze dynamiki głównie dzięki inwestycjom zagranicznym. Pracodawcy deklarują chęć zwiększenia zatrudnienia, dzięki czemu na pewno nie zabraknie propozycji pracy dla specjalistów o wysokich kwalifikacjach i z doświadczeniem zawodowym.

 

Z drugiej strony branża produkcyjna szczególnie boleśnie odczuwa brak niewykwalifikowanych pracowników. Niedobory tego rodzaju sprawiają, że coraz więcej firm produkcyjnych otwiera się na zatrudnienie cudzoziemców. Polska jest nie tylko atrakcyjnym krajem, do którego przenoszone są kolejne linie produkcyjne, ale również miejscem, w którym lokowane są stanowiska globalne.

Żądania płacowe nawet o 25 proc. wyższe

Ostatnie miesiące pokazują również zainteresowanie inwestorów lokowaniem międzynarodowych Centrów Technicznych w ramach rozwoju poszczególnych produktów. Przede wszystkim potwierdzają to zakłady produkcyjne automotive, dla których Polska jest doskonałym zapleczem specjalistów i menedżerów.

 

Rok 2017 będzie dobrym czasem dla Inżynierów R&D, Procesu, Jakości oraz specjalistów i menedżerów pracujących w interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Najlepsi kandydaci pracujący w tych obszarach formułują swoje oczekiwania płacowe na poziomie nawet 25 proc. wyższym od obecnego poziomu wynagrodzenia i są w stanie wynegocjować oczekiwane wynagrodzenie.

Zwiększa się również liczba stanowisk specjalistów i menedżerów ds. zakupów w centrach usług wspólnych, gdzie lokowane są poszczególne kategorie zakupowe. Rynek oczekuje nie tylko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, ale również specjalistów i managerów, którzy mogą pochwalić się znajomością języków obcych. Traktując język angielski jako standard, języki takie jak niemiecki, francuski i hiszpański są nie tylko miłe widziane, ale pożądane – ze względu na międzynarodowe kapitały firm.

Poleć ten artykuł:

Polecamy