Trendy w technologiach logistyki wewnętrznej a dokładność kompletacji

Trendy w technologiach logistyki wewnętrznej a dokładność kompletacji

Zwiększenie operacji magazynowych

Operacje magazynowe muszą radzić sobie z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi efektywności i produktywności w trudnych i zmiennych warunkach. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na obecne trendy w logistyce wewnętrznej, które znacznie poprawiają dokładność kompletacji i kontroli stanów magazynowych.

Komplementacja zamówień, zwykle wykonywana przez ludzi, polega na wyborze i pobieraniu zamówionych towarów. Proces ten opiera się na historycznym wzorcu zamówień dla wszystkich dostępnych towarów. Jednak nawet najlepsi operatorzy magazynowi mogą popełniać błędy, zwłaszcza gdy zmienia się liczba pracowników w sezonach lub podczas szkoleń. Do 55% czasu operatorzy magazynowi spędzają na poruszaniu się po magazynie, co generuje duże koszty administracyjne. Nieprawidłowa lub niedokładna kompletacja, wraz z innymi wyzwaniami, takimi jak wzrost kosztów energii, problemy w łańcuchach dostaw czy rosnące oczekiwania klientów, może mieć drogie skutki.

Dzięki nowym technologiom, obecne trendy w produktywności magazynowej usprawniają tę pracochłonną działalność na dwa ważne sposoby: roboty przejmują część zadań magazynowych, a technologie wspierają operatorów. Dzięki współpracy człowiek – maszyna, wysiłek ludzki może być zredukowany lub nawet przekroczony. Kompletacja staje się bardziej płynna, ponieważ technologia pomaga operatorowi, co skraca czas szkoleń, podnosi wydajność ludzką i optymalizuje kontrolę stanów magazynowych.

Trendy w technologiach logistyki wewnętrznej

Przyszłość płynnej kompletacji zamówień w zarządzaniu magazynowym będzie zależeć od rozwoju automatyki i robotyki, analizy danych, inteligentnych danych oraz sztucznej inteligencji (AI) i modelowania predykcyjnego. Rozwój ten będzie miał bezpośredni wpływ na cztery trendy:

1. Zautomatyzowana kompletacja

Zautomatyzowana kompletacja, technologie takie jak ASRS, systemy przenośników i układnice magazynowe, współpracujące z pracownikami (tzw. prosta automatyzacja) mogą ograniczyć błędy i poprawić dokładność kompletacji zamówień. ASRS ma dodatkową zaletę, że zapewnia bardzo zwarte magazynowanie i optymalizację przestrzeni, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zapotrzebowania na ludzi.

Roboty magazynowe, takie jak roboty „pick & place” mogą w pełni zautomatyzować kompletację zamówień – paletyzację, rozmieszczenie i uzupełnianie poprzez pobieranie, transport i umieszczanie produktów, kartonów i pojemników. Na przykład roboty zbierające będą przenosić nośnik ładunku lub pojedynczy przedmiot do miejsca, gdzie pracownik magazynu przejmie go do dalszej obsługi.

Korzystając z automatycznie zapisywanych danych, technologii smart data i nauki magazynowej, robot ciągle doskonali proces kompletacji, optymalizuje realizację zamówień i podnosi wydajność. W handlu on-line, robot może wykonywać zadania kompletacji bez udziału człowieka, dając duże korzyści w zakresie niedoboru kadry i szkoleń. Technologia smart data umożliwia także śledzenie i wizualizację tras nośników ładunków.

Ogólnie, zautomatyzowane systemy kompletacji zwiększają efektywność magazynów, poprawiają dokładność kompletacji i zapewniają pełną kontrolę nad stanem zapasów, co czyni je wartościowym nabytkiem w erze nowoczesnej logistyki i operacji realizacji zamówień

2. Technologia “ubieralna”

Technologia „ubieralna”, tak jak inteligentne okulary, słuchawki czy bransoletki, otwiera nowe możliwości dla operacji magazynowych. Umożliwia ona użytkownikowi interakcje z wirtualnymi obiektami za pomocą kliknięcia, komendy głosowej lub gestu. Na przykład, okulary umożliwiają płynne łączenie informacji cyfrowych lub wirtualnych obiektów z polem widzenia użytkownika.

Przenośne skanery w kształcie pierścionków lub bransoletek dają informację zwrotną na bieżąco, ograniczając ryzyko błędu związanego z ręcznym wprowadzaniem danych. Dzięki temu, że nie trzeba wprowadzać danych ręcznie, akcesoria sterowane głosem pozwalają operatorowi skupić się na kompletacji, mając wolne ręce.

3. Rzeczywistość rozszerzona i mieszana

Według prognoz, przemysł ma rozwijać się dynamicznie, a co za tym idzie technologie rzeczywistości rozszerzonej (AR) i mieszanej (MR) mają potencjał zrewolucjonizowania operacji magazynowych. Technologie te łączą elementy cyfrowe, takie jak dźwięk, obraz i grafikę, tworząc widok rzeczywisty.

Aplikacje AR i MR zapewniają operatorowi wzrokowe instrukcje oraz informację zwrotną w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie korzystne, gdy operator jest niezaznajomiony z określonymi produktami lub procesami, ponieważ pozwala na wyeliminowanie ludzkiego błędu poprzez zapewnienie intuicyjnych wskazówek i informacji kontekstowych. Rozwiązanie to pozwala sprzedawcom detalicznym na szybszą realizację zamówień on-line oraz spełnienie oczekiwań klientów w zakresie szybkiej i bezproblemowej realizacji zamówień.

Patrząc w przyszłość, możemy spodziewać się, że AR i MR odegrają jeszcze bardziej znaczącą rolę w automatycznej kompletacji w logistyce. Innowacje te mają ogromny potencjał transformacji branży, dzięki czemu realizacja zamówień jest szybsza, bardziej precyzyjna i coraz bardziej wydajna.

4. Naturalne panele operacyjne

Naturalne panele operacyjne (NUI) to koncept, który łączy naturalne zdolności ludzkie z technologią, pozwalając na płynną interakcję pomiędzy użytkownikami a zautomatyzowanymi systemami. Stosując elementy takie jak rozpoznawanie gestów, polecenia głosowe, interfejsy dotykowe oraz rozszerzoną rzeczywistość, NUI ulepsza dostępność, przyjazność użytkownikowi oraz skuteczność zautomatyzowane kompletacji, ostatecznie usprawniając całość operacji magazynowych.

Postępy w tej dziedzinie stały się podstawą dla najnowszej innowacji Kardex – Intuitive Picking Assistant. To technologicznie zaawansowane rozwiązanie w dziedzinie kompletacji rewolucjonizuje operacje magazynowe poprzez projektowanie stosownych informacji bezpośrednio do stacji roboczej operatora. Projektowanie kompletacji pozwala na ergonomiczny, szybki i bezbłędny jej przebieg i eliminuje konieczność stosowania dodatkowych wyświetlaczy i klawiatur.

Intuitive Picking Assistant gwarantuje, że operator zostaje bezbłędnie przeprowadzony przez proces kompletacji, otrzymując wskazówki w czasie rzeczywistym oraz potwierdzenie każdego kroku. Tak zoptymalizowane podejście redukuje konieczność nadmiernych szkoleń i pozwala operatorowi na szybkie przystosowanie się do systemu oraz wykonywanie swoich zadań ze zwiększoną skutecznością. Ponadto, Intuitive Picking Assistant ulepsza ergonomikę poprzez zminimalizowanie powtarzalności ruchów oraz optymalizacje struktury stanowiska roboczego co ostatecznie poprawia ogólną wydajność operatora.

Spojrzenie w przyszłość

Stosując te trendy i technologie magazyny mogą spodziewać się wysokich poziomów wydajności, co prowadzi do bardziej precyzyjnej realizacji zamówień, a w końcu także do większego zadowolenia klientów.

Ponadto, związane jest to ze znaczącymi oszczędnościami kosztów, dyspozycyjnością operacyjną i bezpieczeństwem. Rozpoznając te korzyści firmy z sektora logistyki i realizacji zamówień proaktywnie inwestują w automatyzację, planują przeznaczyć 30% lub więcej wydatków kapitałowych w ciągu kolejnych pięciu lat właśnie na cele automatyzacji. Ta proporcja jest najwyższa w skali wszystkich branż gospodarki, co podkreśla silne zaangażowanie tego sektora w ujarzmienie siły transformacyjnej automatyki celem uzyskania skuteczności, wydajności i konkurencyjności.

Przyszłość w praktyce

Siła robocza będzie współpracować a nie konkurować z automatyzacją i robotyzacją. Wdrażając te systemy w magazynach, można poprawić dokładność kompletacji zamówień i zarządzania magazynem, nie tracąc ludzkiego czynnika.

Warto zwrócić uwagę, że automatyzacja nie pozbawia ludzi pracy, ale wręcz tworzy nowe możliwości zawodowe i zadaniowe. Inteligentne systemy robotyczne zrewolucjonizowały proces realizacji zamówień i stworzyły 700 nowych rodzajów stanowisk w jednej firmie, która zatrudnia dziesiątki osób. Tak duży wzrost możliwości zawodowych jest bezpośrednim skutkiem wprowadzenia zautomatyzowanej technologii kompletacji. Innym przykładem zautomatyzowanego rozwiązania w kompletacji, z którego korzystają operatorzy, jest wykorzystanie robotów i operatorów do pakowania i układania palet do transportu. To rozwiązanie pozwoliło zaoszczędzić czas pracy operatorów.

Rozwijaj swoją przyszłość z Kardex

Poczuj się bezpiecznie dzięki naszemu doświadczeniu w technologii i przejrzyj nasz obszerny katalog rozwiązań ASRS, które pozwolą spełnić Twoje wyjątkowe potrzeby. W szczególności: Kardex Intuitive Picking Assistant, Kardex Power Pick System  oraz Kardex Color Pick System. Robimy wszystko by podążać za trendami oraz  oferujemy środki w celu usprawnienia dokładności kompletacji zamówień bez dokonywania ryzykownych inwestycji lub wprowadzania znaczących zmian fizycznych w infrastrukturę, tak aby magazyny mogły pracować jak najlepiej.

Kliknij i zobacz video przedstawiające zastosowanie Color Picking w polskim przedsiębiorstwie

Wprowadzając do operacji magazynowych zautomatyzowany proces kompletacji wraz z obsługującą go technologią firma Kardex ma nadzieję na stworzenie innowacyjnego rozwiązania, które zwiększy wydajność, postawi na pierwszym miejscu komfort operatora oraz zmniejszy ryzyko błędu. Ta innowacja ustanawia nowy standard w zakresie ergonomii, wydajności oraz bezproblemowej kompletacji w całym sektorze.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy