TruETA: Trimble wprowadza szacowany czas przybycia na wyższy poziom w Europie

TruETA: Trimble wprowadza szacowany czas przybycia na wyższy poziom w Europie

Szacowany czas przybycia (ETA) jest istotną pomocą dla dyspozytorów w transporcie i logistyce. Obecnie organizacje obsługujące rynek europejski mogą korzystać z rozwiązania Trimble TruETA™, aby obliczać ETA z jeszcze większą precyzją.

Jak działa TruETA

System oblicza długość trasy, bierze pod uwagę aktualny i historyczny ruch drogowy, a także wiele innych parametrów, takich jak średnie historyczne czasy załadunku i rozładunku dla każdej czynności lub pozostały czas jazdy – niezależnie od tego, czy kierowca korzysta z systemu nawigacyjnego, czy nie. Jeśli jedna operacja jest opóźniona to pozostałe, już zaplanowane czynności zostaną automatycznie przeliczone.

„Dane bazowe są czynnikiem decydującym o dokładności obliczeń ETA. TruETA uwzględnia więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej” — powiedział Peter Huysmans, dyrektor generalny Trimble Transport & Logistics Europe. Aby zapewnić te innowacje, Trimble Transport & Logistics bezproblemowo integruje się z pełnym pakietem usług Trip Management poprzez Trimble MAPS. TruETA oblicza trasę na podstawie położenia geograficznego zarówno aktualnej lokalizacji pojazdu, jak i miejsca docelowego, uwzględniając przy tym wszystkie istotne informacje o pojeździe, takie jak wysokość i masa zestawu, a także ewentualne ograniczenia drogowe i środowiskowe dla pojazdów ciężarowych.

Integracja z czasem pracy kierowcy

System TruETA uwzględnia czas pracy kierowcy i przerwy na odpoczynek. W całej Europie należy przestrzegać wymagań dotyczących maksymalnego czasu jazdy, obowiązkowych przerw oraz dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku, aby spełnić wymagania przepisów państwowych i klientów. „Czas jazdy i okresy odpoczynku mogą również wpływać na harmonogram. Nawet jeśli kierowca jest oddalony o zaledwie 50 kilometrów od miejsca docelowego, może być zmuszony najpierw wykonać odpoczynek, na przykład z powodu wcześniejszego zatoru drogowego, co może opóźnić jego przyjazd” — wyjaśnia Huysmans.

Podczas całej podróży dane w czasie rzeczywistym są pobierane i synchronizowane z pojazdem, który dostosowuje trasę i aktualizuje przewidywany czas przybycia (ETA), gdy mogą wystąpić nieoczekiwane przystanki.

Konfigurowalny interfejs użytkownika

Podczas opracowywania TruETA firma Trimble położyła szczególny nacisk na to, aby system był jak najbardziej przyjazny dla użytkownika. Dyspozytorzy mogą znaleźć wszystkie potrzebne informacje w przyjaznym i łatwym interfejsie biurowym FleetCockpit, który wyświetla na mapie pozycję każdego samochodu ciężarowego. Kolory zielony, żółty i czerwony oznaczają odpowiednio drogi, na których ruch odbywa się płynnie, obszary opóźnień oraz odcinki, na których występują zatory. Ponadto za pomocą jednego kliknięcia myszką można sprawdzić aktualne warunki pogodowe. System może również poinformować dyspozytora o nieprzewidzianych zdarzeniach, np. o zmianie trasy przez kierowcę, za pomocą opcjonalnego alertu i powiadomienia.

Zwiększenie przewagi konkurencyjnej

Podczas opracowywania TruETA firma Trimble położyła szczególny nacisk na to, aby system był jak najbardziej przyjazny dla użytkownika. Dyspozytorzy mogą znaleźć wszystkie potrzebne informacje w przyjaznym i łatwym interfejsie biurowym FleetCockpit, który wyświetla na mapie pozycję każdego samochodu ciężarowego. Kolory zielony, żółty i czerwony oznaczają odpowiednio drogi, na których ruch odbywa się płynnie, obszary opóźnień oraz odcinki, na których występują zatory. Ponadto za pomocą jednego kliknięcia myszką można sprawdzić aktualne warunki pogodowe. System może również poinformować dyspozytora o nieprzewidzianych zdarzeniach, np. o zmianie trasy przez kierowcę, za pomocą opcjonalnego alertu i powiadomienia.

Firmy transportowe i logistyczne od dawna zmagają się z silną presją konkurencyjną, która w wielu przypadkach uległa zaostrzeniu w związku z dyrektywą COVID-19. W tej sytuacji Peter Huysmans uważa, że cyfryzacja będzie miała coraz większe znaczenie dla przyszłej rentowności firm logistycznych: „Zamiast wielu czasochłonnych i podatnych na błędy rozmów telefonicznych z kierowcami, TruETA umożliwia dyspozytorom stały dostęp do aktualnych danych za pomocą jednego kliknięcia myszką. Pozyskane informacje mogą zostać przekazane bezpośrednio klientom. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą optymalizować swoje procesy, a jednocześnie zyskują przewagę nad konkurencją.”

Trimble Transport & Logistics to wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania transportem dla firm każdej wielkości w sektorze transportu i logistyki. Innowacyjne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania obejmują stacjonarne i mobilne komputery pokładowe, usługi komunikacji bezprzewodowej oraz internetowe aplikacje back-office, które są zintegrowane w celu stworzenia płynnego przepływu informacji w celu optymalizacji operacji. Dzięki modułowej, skalowalnej architekturze rozwiązania Trimble Transport & Logistics mogą rosnąć wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą stronę: www.trimbletl.com/pl/

Poleć ten artykuł:

Polecamy