TruKKer rozszerza działalność o Polskę i Kazachstan

TruKKer rozszerza działalność o Polskę i Kazachstan

Największa platforma transportu lądowego regionu MENA – TruKKer – rozszerza terytorium działania o Polskę i Kazachstan w celu dalszego rozwoju przewozów z Turcji do krajów UE i CIS.

– Polska i Kazachstan znajdują się w strategicznym położeniu wzdłuż szlaków Eurazji. Dogodny transport w Polsce, niskie koszty frachtu i wysoki wskaźnik wydajności logistycznej (28. miejsce na świecie), stwarzają platformie TruKKer korzystne warunki dostępu do europejskich dostaw. Kazachstan pełni rolę układu krążenia i centrum regionalnego dla okolicznych gospodarek – zasilany przez swoje arterie handlowe rozsiane po Europie Wschodniej, Zachodniej i Azji Środkowej – mówi Gaurav Biswas, założyciel i dyrektor generalny TruKKer.

TruKKer z siedzibą w Arabii Saudyjskiej odgrywa wiodącą rolę w cyfryzacji przepływu towarów na głównych szlakach handlowych w regionie MENA i zyskał silną pozycję w Turcji, koncentrując się na regionalnych trasach długodystansowych. Sieć powstała w ramach Rady Współpracy Zatoki (ang. Gulf Cooperation Council – w skrócie GCC) i jest wspierana przez dużych inwestorów instytucjonalnych, w tym Mubadala, STV, ADQ i IFC. TruKKer pozyskał finansowanie z serii C o wartości 100 mln USD we wrześniu 2022 r. dzięki Investcorp, dużej firmie private equity z aktywami o wartości ponad 40 mld USD.

Działania sieci w Turcji zwiększają skalę w kierunku obsługi tras cargo do Kazachstanu i Polski, co wspiera realizację całościowej strategii uruchomienia sieci.

Hakan Arikan, dyrektor regionalny TruKKer na CIS i Europę Wschodnią podkreśla:- Oddziały w Polsce i Kazachstanie stworzą dodatkową infrastrukturę dla naszej silnej obecności w Turcji. Pomoże nam to obsługiwać klientów w obu lokalizacjach z wyższą niezawodnością i wydajnością”

– Już teraz obsługujemy aktywne przewozy na rynkach MENA. Możliwości na trasach UE i CIS są ekscytujące i planujemy współpracować z rynkami cyfrowymi, a także inwestować w regionie, podczas gdy UE stoi przed pewnymi wyzwaniami gospodarczymi. Planujemy zbudować silny biznes w czasie kryzysu – dodaje Pradeep Mallavarapu, współzałożyciel i dyrektor techniczny TruKKer.

Sieć koncentruje się na cyfryzacji niezwykle rozdrobnionych dostaw transportu ciężarowego zlecanych przez właścicieli ładunków za pośrednictwem brokerów, internetowych platform załadunkowych i spedytorów. Bolączkami pozostają zbyt małe wykorzystanie sieci oraz problemy z kapitałem obrotowym. TruKKer jest wszechstronnym technicznym operatorem logistycznym, który ułatwia transakcje wszystkim zainteresowanym stronom, w tym brokerom i platformom handlowym, z możliwością podpisywania długoterminowych umów z właścicielami ładunków, z natychmiastowymi płatnościami dla operatorów i spedytorów. Sieć opiera się na zgodności dokumentów cyfrowych i integracji z innymi uczestnikami cyfrowymi. Kładziemy nacisk na wykorzystanie szlaków logistycznych, aby stworzyć większe spektrum kontroli nad uczestnikami dostaw i sprawić, by transport był bardziej responsywny.

Gaurav wyjaśnia: – Dla nas wejście na nowe rynki poprzedzają dwa działania. Jednym z nich jest dostosowywanie rozwiązań do potrzeb regionu, a drugim intensywne badania rynku skoncentrowane na szlakach transportowych.

Firma TruKKer cieszy się dobrą reputacją dzięki nowemu innowacyjnemu podejściu do rynku i procesom opartym na właściwym skalowaniu w dziesięciu krajach z długodystansowymi transgranicznymi operacjami FTL.

Cyfrowa sieć towarowa osiągnęła znaczące kamienie milowe ESG. TruKKer osiągnął czterdziestoprocentowy wzrost na swoich stałych trasach w GCC. Wraz z inwestycją na nowych rynkach, Grupa inwestuje również w poprawę warunków pracy kierowców.

Poleć ten artykuł:

Polecamy