Ukraińcy o pracy w Polsce

Ukraińcy o pracy w Polsce

Działalność zakładów produkcyjnych czy centrów logistycznych w Polsce w coraz większym stopniu jest zależna od pracowników z Ukrainy. Z biegiem czasu przestali być oni tylko tanią siłą roboczą – pracownicy ze Wschodu w pewnych rejonach Polski stają się po prostu jedyną szansą na...

Gwałtownie spadające bezrobocie w silnie uprzemysłowionych rejonach Polski sprawia, że pracodawcy z szeroko otwartymi ramionami witają osoby z Ukrainy. A co myślą o pracy w Polsce sami Ukraińcy? Na pytanie to odpowiada raport OTTO Work Force, przygotowany na podstawie badań opinii pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce. Najnowsze wyniki oraz ich konfrontacja z badaniami przeprowadzonymi w 2015 r., wskazują na ogólnie rosnące zadowolenie ukraińskich pracowników z zarobków i pracy w Polsce, a także na chęć pozostania w naszym kraju na stałe. Rośnie także liczba Ukraińców, którzy podejmują w Polsce pracę w zawodach zgodnych z własnym wykształceniem.

 

Trudne szacunki

Ukraińcy są obecnie najliczniejszą grupą imigrantów zarobkowych w Polsce. Różne szacunki mówią o ponad milionie Ukraińców w naszym kraju. Dokładne dane nie są niestety znane ze względu na brak prowadzonych w tym zakresie badań statystycznych, jednak śmiało możemy powiedzieć, że jest ich znacznie więcej. Skalę liczby Ukraińców przebywających w Polsce pozwalają zobrazować dane przygotowywane corocznie przez MRPIS na temat liczby wydawanych pracodawcom oświadczeń o zamiarze zatrudnienia pracownika z Ukrainy. W 2016 r. urzędy pracy wydały rekordową liczbę 1 262 845 oświadczeń, tj. o ponad pół miliona więcej niż w 2015 roku.

 

Pracownicy z Ukrainy z roku na rok, stają się coraz istotniejszym ogniwem w budowaniu rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Nie tylko wypełniają wolne wakaty, ale także wnoszą niezbędne przedsiębiorstwom kompetencje i doświadczenie. OTTO Work Force Polska od czterech lat zajmuje się pośrednictwem w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy i postanowiło badać ich opinie na temat obecności w Polsce. – Zadowolenie z pracy wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników. Monitorowanie opinii pracowników pozwala z wyprzedzeniem wyeliminować lub ograniczyć ewentualne problemy oraz wzmocnić w nich zaangażowane i motywację do pracy – wyjaśnia motywy prowadzenia badania Tomasz Dudek, dyrektor operacyjny OTTO Work Force na Europę Środkowo-Wschodnią.

Zarobki głównym motywatorem

Według raportu 94 proc. pracowników z Ukrainy jest zadowolonych z pracy w Polsce (wzrost o 10 proc.), w szczególności z wynagrodzenia. Poziom satysfakcji z pracy w Polsce jest taki sam zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, nie koreluje ani z wiekiem, ani z płcią badanych. Wzrost nastąpił w pozytywnej ocenie warunków pracy – z 62 proc. w 2015 r. do 68 proc. w 2017 r. Spadek zadowolenia wystąpił w przypadku i tak nisko do tej pory ocenianych możliwości rozwoju – z 27 proc. w 2015 r. do 23 proc. w 2016/2017 r.

 

Zadowolenie z zarobków wzrosło od grudnia 2015 r. do stycznia 2017 r. o 40 proc. – z poziomu 50 proc. do 90 proc. Kilka razy wyższe w Polsce niż na Ukrainie pensje są także głównym powodem, dla którego Ukraińcy decydują się na emigrację do Polski. Analiza statystyczna korelacji w odniesieniu do płci oraz wieku wykazała, że zarobki są istotnie ważniejszym powodem wyjazdu do pracy do Polski dla mężczyzn oraz osób starszych.

 

– Od 2015 r. zarobki pracowników z Ukrainy zatrudnionych za pośrednictwem OTTO Work Force wzrosły średnio o 300 zł. Minimalne wynagrodzenie na Ukrainie od 2016 to 1 450 UAH (ok. 220 PLN) – wskazuje Tomasz Dudek.

Polacy cenią Ukraińców

Ukraińcy cenią sobie również pozytywny stosunek Polaków do ich obecności w naszym kraju – ten czynnik zanotował wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem o 37 proc. Aż 97 proc. pracowników uważa, że Polska jest krajem otwartym na pracowników z Ukrainy (wzrost z 75 proc. do 97 proc.). 89 proc. pracowników jest zadowolonych z relacji ze współpracownikami, a 87 proc. również z relacji z przełożonym.

 

– Początkowo pracowników z Ukrainy zatrudniali przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy – głównie do prac sezonowych, na polach, w sadach, w przetwórstwie. Obecnie bardzo duże zainteresowanie pracownikami z Ukrainy notujemy wśród międzynarodowych korporacji, które dbają o atmosferę i stawiają na pozytywne relacje z pracownikami. Mają także większe doświadczenie w zarządzaniu wielokulturowym środowiskiem pracy, stąd prawdopodobne rosnące zadowolenie z relacji w miejscu pracy – komentuje Tomasz Dudek.

Wykształceni chcą zostać na dłużej

48 proc. pracowników planuje pozostać w Polsce na stałe, to o 38 proc. więcej niż pod koniec 2015 roku. Najistotniejszym argumentem, który zachęciłby 95 proc. badanych pracowników z Ukrainy do pozostania w Polsce są większe zarobki. Dla 82 proc. Ukraińców zachętą do pozostania w Polsce na stałe byłaby gwarancja długotrwałego zatrudnienia (wzrost o 32 proc. w porównaniu z 2015 r.) oraz dla 42 proc. możliwości rozwoju ( wzrost o 15 proc.).

 

Znaczenie wzrosła liczba pracowników, którzy pracują zgodnie z własnym wykształceniem, z poziomu 8 proc. do 29 proc. Zaobserwowano także istotną, dodatnią korelację pomiędzy wykształceniem a planowaną długością pobytu, mianowicie – im wyższe wykształcenie mają pracownicy z Ukrainy, tym dłużej chcą pozostać w Polsce.

 

– Przebywający w Polsce Ukraińcy są często dobrze lub bardzo dobrze wykształceni. W badaniu przeprowadzonym w 2017 r. 44 proc. pracowników z Ukrainy miało wykształcenie wyższe, 20 proc. – średnie, 33 proc. – zawodowe, 4 proc.- podstawowe. Wzrost liczby osób zatrudnionych zgodnie z wykształceniem wskazuje na to, że pracodawcy coraz efektywniej wykorzystują potencjał imigrantów z Ukrainy. Zatrudnienie wykwalifikowanych imigrantów wpływa na wzrost innowacyjności, ogólny rozwój oraz dyfuzję wiedzy w przedsiębiorstwach – podsumowuje Tomasz Dudek.

Poleć ten artykuł:

Polecamy