Ursus sprzedał fabrykę w Opalenicy

Ursus sprzedał fabrykę w Opalenicy

Uciekający przed bankructwem Ursus zdołał zrealizować jeden z punktów planu ratunkowego. Firma sprzedała jedną ze swoich fabryk, znajdujących się w Opalenicy.

Rozmowy na temat sprzedaży fabryk w Nowym Mieście i Opalenicy w celu poprawy sytuacji finansowej rozpoczęły się już w minionym roku. Pod koniec lutego udało się uzgodnić warunki nabycia opalenickiej fabryki przez Trioliet Polska Sp. z o.o., spółkę należącą do holenderskiego producenta maszyn rolniczych.

Umowa obejmuje sprzedaż zakładu za cenę 6.000.000,00 zł oraz kwotę ustalona w przyrzeczonej umowie sprzedaży, stanowiąca cenę za „produkcję w toku” i „inwentarz”. Płatność zostanie dokonana w następujący sposób: 90% ceny zostanie zapłacone do dnia 3 marca 2020 roku, 5% zostanie zapłacone po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, kolejne 5% zostanie zapłacone po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli chodzi i zakład w Nowym Mieście, zarząd Ursusa planuje jego wydzierżawienie. Kolejnym krokiem mającym na celu uratowanie firmy było połączenie spółek Ursus i Ursus Bus. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa pozostaje jednak fatalna, a środki pozyskane ze sprzedaży zakładu w Opalenicy trafią częściowo prosto na konta wierzycieli firmy.

Poleć ten artykuł:

Polecamy