Usługa GEOLOK wchodzi na rynek

Usługa GEOLOK wchodzi na rynek

Natychmiastowe wiadomości o zbyt dużej prędkości, przekroczeniu wyznaczonego wcześniej obszaru jak i określonych godzin pracy - to atuty GEOLOK, nowego produktu oferowanego przez spółkę AutoGuard, dostawcę systemów telemetrycznych do zarządzania flotą.

GEOLOK to odpowiedź na oczekiwania osób zarządzających flotami pojazdów, którzy oprócz bieżącego monitoringu aut potrzebują szybkiej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w procesach biznesowych. Dzięki wcześniej zdefiniowanym przez użytkownika wartościom, system automatycznie i bezzwłocznie wysyła powiadomienia SMS-em na dowolny zdefiniowany nr telefonu komórkowego o osiąganiu przez danego kierowcę zbyt dużej prędkości, przekroczeniu wcześniej zdefiniowanego obszaru jak i godzin pracy.

Za pomocą chronionego hasłem dostępu do aplikacji internetowej użytkownik na ekranie komputera może wyświetlać aktualne informacje dotyczące każdego pojazdu jak i całej floty. Monitoring nie ogranicza się jedynie do wskazania aktualnej pozycji auta. Dzięki technicznym możliwościom urządzenia jak i aplikacji istniej możliwość odtworzenia na ekranie komputera całkowitego przebiegu trasy z możliwością sprawdzenia a na każdym jej etapie prędkości chwilowej, kierunku ruchu a nawet stan włączenia stacyjki samochodu. GEOLOK umożliwia również wyznaczenie dalszej drogi. Najszybsza czy najkrótsza trasa to już standardowe ustawienia nawigacji, ale możliwość wybrania optymalnego połączenia pomiędzy wybranymi wcześniej punktami pozwalają zaplanować pracę tak aby np. zatankować paliwo w stacji wybranej sieci. Oszacowanie danych z przebiegu planowanej trasy oraz możliwość pomiaru odległości nie tylko w linii prostej, ale i drogowej, pozwala na określenie czasu pracy kierowców lub przejazdu.

Na podstawie pozyskanych danych usługa GEOLOK może przygotować specjalistyczne raporty służące nie tylko do premiowania najlepszych kierowców, ale również do sprawowania nadzoru nad całym procesem przewozowym i szybkim identyfikowaniu wszelakich nieprawidłowości.

Usługa GEOLOK wykorzystuje technologię GPS do lokalizacji obiektów i sieć telefonii komórkowej do transmisji danych. Niewielkich rozmiarów urządzenie monitorujące rejestruje pozycje geograficzną i parametry pracy pojazdu. Zarejestrowane dane trafiają do Centrum Monitoringu, które nanosi współrzędne na mapy cyfrowe i wysyła je przez internet bezpośrednio do komputera użytkownika z zainstalowanym oprogramowaniem GEOLOK. Administrator floty otrzymując informacje na temat: lokalizacji pojazdu, prędkości poruszania się może skuteczniej zarządzać eksploatowanymi pojazdami. Obsługa systemu jest intuicyjna i nie wymaga skomplikowanego szkolenia. Zasięg działania systemu obejmuje teren całej Polski.

Produkt GEOLOK dostępny jest w trzech wariantach cenowych w zależności od okresu trwania umowy (12,14,36 miesięcy)i  powstał w oparciu o znaną i cenioną na rynku aplikację  AutoControl.

Poleć ten artykuł:

Polecamy