Uwaga na zmęczenie

Uwaga na zmęczenie

Na IV Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego można było uzyskać wiele ciekawych informacji dotyczących wpływu stanu psychofizycznego kierowcy na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Spotkane zorganizowało Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.Według danych GUS grupą

Według danych GUS grupą zawodową, która w 2007r. odnotowała największą liczbę wypadków drogowych, byli kierowcy pojazdów używanych w drodze do pracy lub służbowych (16,7%). Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w ogólnej liczbie ujawnionych przyczyn wypadków dominuje czynnik ludzki, w tym stan psychofizyczny uczestników ruchu drogowego (85%). Zła organizacja pracy kierowców firmowych lub pojazdów służbowych to przyczyna 12% wypadków, a stan techniczny pojazdu – 3%. W grupie przyczyn organizacyjnych najczęściej pojawiają się: brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudnianie na danym stanowisku pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich, praca w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, nie zapewnienie 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Te wszystkie czynniki powodują stres, zmęczenie, senność, osłabienie i w rezultacie doprowadzają do wypadków. Zmęczenie kierowcy to według danych niemieckich i brytyjskich przyczyna 15-25% wypadków.

Potrzeba władzy

Psycholog Andrzej Markowski dokonał krótkiej analizy filmu „Malina jedziesz” amatorskiego filmu zamieszczonego na youtube, pokazującego szaleńczą jazdę samochodem kilku pracowników fizycznych na autostradzie w Belgii. Jadący pojazdem firmowym kierowca – za namową kolegi – rozpędza samochód na autostradzie do 220 km/h, co kończy się tragicznie. Psycholog przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez SPT w latach 2000-2004, które ukazują, że najczęstszymi przyczynami popełniania błędów w ruchu drogowych przez kierowców są zawyżona samoocena, wysoka agresja, obniżony poziom podzielności uwagi i koncentracji, niedostateczna internalizacja norm społecznych i niska sprawność intelektualna. Według psychologa wysoka agresja kierowcy oznacza potrzebę władzy – dominację, wyzwala instynkt rywalizacji oraz redukuje lęk i stres. Bardzo ważne tutaj są zależności między wymiarami psychologicznymi i społecznymi – poczynając od sprawności psychologicznej, osobowości i intelekcie kończąc na szeroko rozumianej kulturze.

Feralna godzina 15

Z kolei dr Krystyna Zużewicz z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oceniła wpływ zmęczenia na sprawność psychofizyczną kierowców. Według danych ukazanych w raporcie o bezpieczeństwie drogowym w Polsce z czerwca br., zmęczenie i zaśnięcie stanowią 22,2 % wszystkich wypadków. Analiza wykazuje, że ryzyko wypadku osiąga najwyższy poziom około godziny 3 nad ranem oraz ok. 15 po południu. Efektem napięcia umysłowego wynikającego z sytuacji charakteryzujących się małą zmiennością są stany przypominające zmęczenie: monotonia, obniżona czujność, przesyt umysłowy co czyni człowieka niezdolnym do wykonywania pracy z jednakową wydajnością.

Badania przeprowadzone przez Arnold (1997r.) w grupie 600 kierowców zatrudnionych, w różnych przedsiębiorstwach transportowych wykazują, że: ok. 30% kierowców odczuwa zmęczenie podczas jazdy oraz uważa je za najważniejszy problem w ocenie bezpieczeństwa pracy. Natomiast według 35% kierowców nie da się nic zrobić, aby zminimalizować problemy wynikające ze zmęczenia. Trwają badania naukowe, poszukujące sposobów na monitorowanie i ocenę stanu psychofizycznego kierowcy.

Uwaga na używki

Wpływ na sprawność psychofizyczną kierowców mają substancję psychoaktywne. Zdaniem Ilony Buttler z Instytutu Transportu Samochodowego, największe ryzyko wypadku drogowego powoduje kierowca, który jest pod wpływem: alkoholu, benzodiazepinów, konopi z alkoholem, kokainy czy amfetaminy. Niezbędne do sprawnego prowadzenia pojazdu funkcje są zaburzane już przy stężeniu 0,1-0,2 promili. W Polsce najpopularniejszymi nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi są terakanabinole (marihuana, haszysz) -1,17% i amfetamina 0,9%. Osoby prowadzące pod ich wpływem odczuwają zmniejszony krytycyzm samooceny, brak reakcji na światło, są pobudzone psychoaktywnie, mają przyspieszoną reakcję serca oraz cierpią na bezsenność, rozdrażnienie i rozstrój psychiczny. W 2009r. wśród wszystkich wypadków, 7,51% stanowili nietrzeźwi kierowcy (dane KGP).

Diagnoza psychologiczna

Większość działań prewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego jest niewystarczająca by zredukować wypadki i kolizję drogowe. Zdaniem psychologa transportu Andrzeja Markowskiego należy diagnozować sprawność psychologiczną kandydatów na kierowców. – Taka diagnoza i ćwiczenia zdecydowanie ułatwiają – zarówno przyszłemu, jak i już jeżdżącemu kierowcy poznać swoje silne i słabe strony, osiągnąć trafną samoocenę i, dzięki niej, ”dostroić” swój udział w ruchu drogowym odpowiednio do własnej kondycji psychologicznej. A jednocześnie nie tworzyć swoim zachowaniem zagrożenia dla siebie i innych – mówi psycholog.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy