Używka z gwarancją odkupu

Używka z gwarancją odkupu

Podczas zakupu nowego pojazdu do floty, zazwyczaj nie zastanawiamy się co się z nim stanie po zakończonym okresie jego użytkowania. Zgodnie z zasadą „jakoś to będzie” szczegółowo analizujemy tylko cenę, wyposażenie oraz sposób finansowania zakupu ciągnika, który będzie wizytówką...

Należąca do koncernu Daimler AG międzynarodowa sieć używanych pojazdów użytkowych TruckStore, swoim klientom oferuje rozwiązanie, które pozwoli uniknąć tego typu sytuacji. W portfolio jej usług znajduje się oferta Buy Back. Jest to odnosząca się do umowy leasingowej, trójstronna umowa pomiędzy instytucją finansową, TruckStore oraz użytkownikiem, która gwarantuje odkup samochodu przez TruckStore od instytucji finansowej, po zdefiniowanym okresie użytkowania za wartość określoną kwotowo w euro przed zawarciem umowy leasingowej. Oferta upraszcza procedurę wymiany floty, ponieważ po zakończonym czasie użytkowania, właściciel nie musi rozliczać umowy finansowania – wychodzi bez dopłaty z leasingu. Rozwiązanie to zapewnia możliwość precyzyjnego skalkulowania kosztów finansowania już w momencie zawierania umowy leasingu. Usługa ta ma jeszcze jeden atut. Klient, który podpisze umowę z TruckStore na odkup gwarantowany, nie ponosi ryzyka uzyskania mniejszej sumy za pojazd niż jego rzeczywista wartość rynkowa.

Lepsze warunki finansowania

Gwarancja odkupu pojazdu po określonym okresie użytkowania po ustalonej cenie, daje nabywcy możliwość uzyskania lepszych warunków finansowania zakupu. Z kolei firma leasingowa, która zdecyduje się na podpisanie umowy Buy Back zapewnia sobie nabywcę, za z góry ustaloną kwotę, na pojazdy po zakończonym okresie leasingu już w dniu podpisania umowy.

– Podstawowym założeniem umowy leasingu guaranteed buy back zawierających wysokie wartości końcowe, są niskie raty leasingu w okresie trwania umowy i zwrot pojazdu na końcu umowy w oparciu o gwarantowaną wartość końcową. To rozwiązanie daje klientom możliwość obniżenia miesięcznego kosztu obsługi umowy leasingowej, co bezpośrednio korzystnie przekłada się na cashflow jego firmy. Niższe raty to przy wymagającym i konkurencyjnym rynku szansa na wygenerowanie dodatkowych przychodów z działalności operacyjnej – wyjaśnia Paweł Pałuba, Mercedes-Benz Leasing Polska.

Rzeczywista cena pojazdu

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na finansowanie samochodu z gwarancją odkupu mają pewność, że wartość odkupu oferowana przez TruckStore jest rzeczywistą wartością rynkową. Cena oferowana przez TruckStore to zestawienie wartości podstawowej, skorygowanej o wyposażenie oraz planowany przebieg. Może ona ulec zmianie, jeżeli przebieg i zużycie pojazdu będzie znacznie odbiegało od wartości normatywnej określonej w umowie, o czym klient informowany jest zanim jeszcze dojdzie do finalizacji umowy. Po zakończonym okresie użytkowania pojazdu, przedstawiciel TruckStore ocenia pojazd według szczegółowo opisanego w umowie Buy-Back schematu. Cena odkupu nie jest uzależniona od sytuacji gospodarczej. Jeżeli wystąpi dekoniunktura na rynku transportowym, skutkująca spadkiem wartości rynkowej pojazdów, klient i tak otrzyma kwotę deklarowaną w umowie.

Zakończenie współpracy

Po upływie okresu finansowania, klient ma do wyboru trzy opcje zakończenia umowy leasingowej. Przede wszystkim może skorzystać z oferty Buy Back. W sytuacji gdy samochód spełnia jego oczekiwania i nie widzi potrzeby wymiany go na inny, może przedłużyć umowę finansowania na kolejny okres, przedłużając również umowę Buy Back. Ostatnia opcja to zakończenie finansowania i wykupienie pojazdu na własny rachunek, co wobec aktualnej sytuacji rynkowej staje się mniej popularne.

Gwarancja odkupu szansą dla firm

Paweł Pałuba

Mercedes-Benz Leasing Polska

– Umowa leasingu zawierająca wysokie wartości końcowe, oferowana od ostatniego kwartału zeszłego roku przez Mercedes-Benz Leasing Polska, została bardzo dobrze przyjęta przez dużą część naszych klientów, dla których ten rodzaj współpracy stworzył zupełnie nowe możliwości w prowadzeniu własnych biznesów. Dała szansę regularnego odświeżania swojej floty pojazdów, co ma szczególne znaczenie dla firm stawiających na innowacyjność, ekonomię i ekologię prowadzonego biznesu. To także bardzo często wymóg zleceniodawców, adresowany do dostawców usług transportowych. Gwarancja odkupu oferowana przez Truck Store Polska likwiduje stres klienta, związany ze zwrotem pojazdu.

Poleć ten artykuł:

Polecamy