Waga znaczy zysk

Ważenie towarów na wózkach magazynowych podczas ich przewożenia to proces, który otwiera wiele nowych możliwości w zarządzaniu logistyką wewnętrzną. Magdalena Futyma, Sales Executive Poland w RAVAS Europe BV, w rozmowie z Witoldem Zygmuntem przybliża tajniki systemów ważenia mobilnego i mówi o tym, jak przekuć dane o masie przewożonych towarów w zysk dla firmy.

Pani Magdaleno, proszę przybliżyć naszym Czytelnikom historię firmy RAVAS. Skąd się wywodzi i kiedy zaczęła działać?

Firmę RAVAS założył w Utrechcie w Holandii Raphael van Seumeren – miało to miejsce w 1965 roku. Firma zajmowała się wówczas dystrybucją samochodów ciężarowych DAF i wszystkich akcesoriów do nich: specjalistycznych siedzeń, wbudowanych żurawi załadunkowych itp. W latach 70. do asortymentu dodano nowe akcesorium do samochodów ciężarowych: wbudowany system ważenia. Wagi pokładowe okazały się wydajną alternatywą dla wag pomostowych. Dzięki nim wyeliminowano zbędne przejazdy tam i z powrotem między silosami a wagami samochodowymi.

Jak na przestrzeni lat rozwijał się RAVAS i jego gama produktowa?

Niewątpliwie okresem, który najmocniej zaważył na dalszym rozwoju firmy RAVAS były lata 80. minionego wieku. W 1986 roku RAVAS rozpoczął produkcję ręcznych wózków paletowych z wbudowaną wagą i tym samym staliśmy się pionierem w tej dziedzinie. Od tej pory RAVAS opracowuje nowe techniki, które pomagają nam utrzymać pozycję lidera na rynku europejskim i tworzyć produkty, które są wartościowe dla naszych klientów. Rozumiemy wysoki poziom zaufania, jakim użytkownicy końcowi obdarzają nas kupując nasze produkty. Dlatego pozostajemy oddani utrzymywaniu naszych wyjątkowo wysokich standardów.

Kiedy firma RAVAS pojawiła się w Polsce? Jak ocenia Pani potencjał rozwoju naszego rynku?

RAVAS działa w Polsce już od wielu lat, najpierw byliśmy obecni ze pośrednictwem importera, a od września 2013 roku istnieje polski oddział. Widzimy ogromny potencjał w Polsce – rynek wózków widłowych na tle rynku światowego czy też europejskiego prezentuje się znakomicie. Poza tym w ostatnim czasie zauważalny jest również dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych w naszym kraju. A sytuacja na świecie skłania firmy do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, opartych na zaawansowanych technologiach i automatyzacji procesów.

Jaka idea przyświecała stworzeniu rozwiązań, których podstawą są wagi zintegrowane z urządzeniami transportu wewnętrznego ? W czym można upatrywać ich przewagi nad wykorzystaniem tradycyjnych wag?

Przewaga wag mobilnych nad tradycyjnymi to przede wszystkim większa efektywność i optymalizacja procesów wewnętrznych czy to na magazynie czy też na produkcji. Waga mobilna daje możliwość ważenia ładunkow w czasie ich transportu. Czyli zamiast jednej operacji możemy wykonać dwie. To także oszczędność miejsca w magazynie, oraz czasu traconego wcześniej na dojazd do wagi stacjonarnej.

Z czego składa się typowe rozwiązanie ważenia mobilnego?

Typowe mobilne rozwiązanie ważenia zawsze zaczyna się od określonej aplikacji, takiej jak kompletacja zamówień lub przeładunek. W zależności od potrzeb RAVAS oferuje odpowiedni, mobilny system ważenia. Oznacza to, że waga jest zintegrowana lub zamontowana na wózku. Ostatnim elementem przy opracowywaniu rozwiązania jest odpowiedź na pytanie, co klient chce zrobić z danymi ważenia generowanymi przez wagę mobilną. Dane te mogą być drukowane, jak też przekazywane w czasie rzeczywistym do systemu ERP, WMS lub TMS.

Jakie korzyści podkreślają klienci, którzy już korzystają z rozwiązań RAVAS? Czy często zdarza się, że klienci po zakupie pilotażowym zamawiają większe ilości wag?

Zysk. Czasem w charakterze oszczędności wynikających z minimalizacji kosztów, a innym razem jest to zysk w czystej postaci. Ważna jest również oszczędność czasu, a w dzisiejszych czasach czas to pieniądz. Kolejna kwestia zauważana przez naszych klientów to pełna kontrola nad procesami i optymalizacja wykonywanych zadań. Dużo łatwiej jest sprzedać kolejne wagi do tego samego klienta. Często klienci juz po kilku tygodniach użytkowania wag RAVAS widzą korzyści z ich użytkowania co owocuje decyzją o zakupie kolejnych urządzeń.

W jakiego typu wózkach można stosować wagi RAVAS? Czy jest możliwe zamontowanie wag mobilnych w już posiadanym, używanym sprzęcie?

Wagi RAVAS można zamontować na każdym modelu i marce wózka. Model wagi dobieramy w zależności od typu wózka i od potrzeb klienta. Oczywiście, także wózek będący w posiadaniu klienta możemy doposażyć w wagę RAVAS. Aby cieszyć się z możliwości systemów ważenia mobilnego, nie trzeba więc inwestować w nowe wózki.

Czy RAVAS tylko doposaża wózki innych producen­tów, czy też ma w ofercie własne, kompletne urzą­dzenia?

RAVAS nie jest producentem wózków, działa we współpracy z producentami tych urządzeń, w tym na poziomie OEM z ośmioma największymi dostaw­cami wózków widłowych na świecie. Doposażamy w wagi wózki widłowe, wysokiego składowania, unoszące i podnoszące wszystkich producentów. Natomiast posiadamy w ofercie kilka modeli wag zintegrowanych w ręcznych wózkach paletowych marki RAVAS, również w wersji EX.

Sama waga to nie wszystko – RAVAS podkreśla, że przede wszystkim chce oferować kompletne systemy ważenia. Proszę opisać jeden z nich, np. rozwiązanie dla cross-dockingu.

Rozwiązanie RAVAS Cross Docking umożliwia rejestrację oraz kontrolę masy i objętości przy­chodzących towarów paletyzowanych i integrację tych danych z systemem WMS lub ERP. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane do fakturowa­nia nadwyżek i optymalizacji współczynników obciążenia.

Uwagę w Państwa w ofercie zwraca też system Pick by Weight. Znamy już dobrze inne rozwiąza­nia wspierające kompletację, jak Pick by Light, czy Pick by Voice. Czym na ich tle wyróżnia się Pick by Weight?

Wszystkie te trzy systemy mają za zadanie wspomagać proces kompletacji, jednak tylko RAVAS Pick by Weight daje możliwość kontroli poprawności kompletacji i poprawy błędów kompletacyjnych już w miejscu popełnienia błędu i w czasie rzeczywistym. To w ogromny sposób wpływa na obniżenie kosztów poprzez wyeliminowanie konieczności prowadzenia końcowych kontroli. Pamiętajmy, że brak błędów w kompletacji wpływa nie tylko na ra­chunek finansowy, ale też na wizerunek firmy w oczach klientów.

Jak wygląda komunikacja wag zamontowanych na wózkach z systemami ERP czy WMS?

Wagi RAVAS można doposażyć w RS232, moduł bluetooth czy też moduł WIFI, aby umożliwić komunikację w wybrany sposób z systemami ERP czy WMS.

A czy RAVAS dostarcza także własne systemy IT i apli­kacje, służące do zarządzania procesami ważenia?

Tak – i myślę, że to jest właśnie czynnik, dający nam przewagę nad innymi producentami wag. W zależ­ności od potrzeb, ale też możliwości technicznych klienta, posiadamy w ofercie zaanwansowane narzędzia między innymi RAVAS Data Manager (RDM), używany we wcześniej omawianym już rozwiązaniu Pick by Weight. Kolejne rozwiązanie to RAVAS Integration Software (RIS), używane często np. w operacji Cross Docking i pozwalające na łatwą integrację wag mobilnych RAVAS za pomocą Wi-Fi z dowolnym systemem ERP lub WMS. Mamy też oczywiście aplikację na smartfon lub tablet RAVAS Weights App, która posiada funkcję sumowania, po­zwala dodawać wszystkie masy brutto i kontrolować masy całkowite. Wszystkie dane są przechowywane w formacie CSV i mogą być wysyłane pocztą e-mail do dowolnej skrzynki odbiorczej jako załącznik za pomocą 3G, 4G lub WLAN.

Ważenie to proces, który musi gwarantować wysoką dokładność. Jak często należy dokonywać kalibracji waszych wag i jak wygląda to w praktyce?

Wagi RAVAS zachowują dokładność ważenia przez długi okres użytkowania. Jest on zależny od tego czy prawidłowo korzystamy z urządzeń. RAVAS zaleca przegląd wag raz do roku. Nato­miast jeśli klient jest w posiadaniu wagi z legali­zacją, to nie RAVAS jako producent decyduje kiedy klient musi wykonać legalizację wagi, ale wskazują to regulacje prawne. Obowiązujące prawo mówi, ze pierwotna legalizacja produ­centa jest ważna przez 2 następne lata kalenda­rzowe bez ostatniego miesiąca. Kolejne, ponow­ne legalizacje są ważne 25 miesięcy licząc od daty dokonania legalizacji. Posiadamy lokalny serwis, przeprowadzamy dla naszych klientów przegląd wag, kalibrację, wtórną legalizację czy też naprawy.

Na koniec proszę o spojrzenie w przyszłość: jakie za­danie będzie najważniejsze dla RAVAS w nadchodzą­cych latach?

Tworzenie Inteligencji – ponieważ dane wyda­ją się mieć coraz większe znaczenie zarówno w logistyce, jak i przemyśle. Widzimy w tych obszarach duże wzrosty i dynamiczny rozwój, na co odpowiadamy naszymi produktami, rozwiązaniami programowymi i wsparciem serwisowym.

Dziękuję za rozmowę

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Eurologistics nr 4/2021

Poleć ten artykuł:

Polecamy