Weryfikacja umiejętności

Weryfikacja umiejętności

Zakres powinności opiekuna floty wobec nowego kierowcy w firmie wyznacza jej profil, przyjęte procedury oraz struktura organizacyjna. W spółkach Grupy SIG, część tych obowiązków przełożona jest na lokalnego dyrektora oddziału. To on często dokonuje osobiście rekrutacji

W skład grupy SIG (Sheffield Insulation Group plc) w Polsce wchodzi siedem spółek branży budowlanej, co oznacza ponad 70 lokalizacji w skali całego kraju. Z przyczyn logistycznych i częstotliwości zdarzeń, jako fleet manager nie jestem w stanie dotrzeć do każdego zatrudnianego kierowcy. Jeśli chodzi o handlowców użytkujących samochody osobowe, podczas rekrutacji uzyskujemy informacje związane z jego dotychczasowym doświadczeniem za kierownicą, sprawdzamy także prawo jazdy. Mimo że samochód jest narzędziem pracy dla tych ludzi, ich umiejętności w tym zakresie nie są priorytetem. Istotną rolę odgrywa wykształcenie techniczne, znajomość branży budowlanej, doświadczenie handlowe, itp.    

 

Odpowiedzialność

Inne wymagania pojawiają się w przypadku rekrutowania kierowców samochodów ciężarowych. Tu doświadczenie „za kółkiem”, a szczególnie posiadanie uprawnień wymaganych ustawą o transporcie drogowym jest warunkiem zatrudnienia. Większość Spółek Grupy SIG posiada licencję na transport drogowy, więc konieczność stanowi również niekaralność potwierdzona zaświadczeniem z sądu. Gdy kierowca spełnia wszelkie wymagania w tym zakresie oraz posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie, może zostać przyjęty do SIG-a.

W chwili zatrudnienia nie mamy jednak możliwości bezpośredniej weryfikacji praktycznych umiejętności za kółkiem. Powodem tego jest przede wszystkim „rozrzucenie” oddziałów spółek Grupy po całej Polsce. Ponadto początkowo zawierane są umowy o pracę na okres próbny, co nie daje gwarancji, że dany kierowca będzie dalej zatrudniony. Organizowanie szkoleń w tym czasie niosłoby ryzyko poniesienia niepotrzebnych kosztów. Kolejne utrudnienie to niewielka ilość szkół organizujących doskonalenie jazdy dla prowadzących pojazdy ciężarowe w Polsce. Poza tym, mimo sporego zakresu wiedzy w zakresie samochodów ciężarowych, osobiście nie jestem w stanie również ostatecznie zweryfikować umiejętności pracownika z powodu … braku prawa jazdy kategorii C.

W chwili przyjęcia do pracy każdy użytkownik samochodu zostaje zapoznany z polityką flotową obowiązującą w Grupie oraz dokumentacją związaną z użytkowaniem floty, szkodami komunikacyjnymi, umowami serwisowymi etc. Car policy określa obowiązki, prawa kierowcy jak również zakres jego odpowiedzialności materialnej.

 

Zacieśnić relacje

Jak zaznaczyłam na wstępie nie jesteśmy w stanie, między innymi z przyczyn logistycznych, weryfikować umiejętności jazdy przed zatrudnieniem. Nie chcemy też tego robić, gdyż nie stanowi to przy naszych potrzebach priorytetu. Podejmujemy natomiast działania zmierzające do poprawy umiejętności jazdy naszych pracowników poprzez okresowe, organizowanie w kolejnych latach ich zatrudnienia, szkoleń z technik bezpiecznej jazdy.

Dotychczas uczestniczyli w takich szkoleniach tylko dla kierowcy samochodów osobowych.

Od tego roku wprowadzany również zajęcia dla osób prowadzących większej pojazdy. Udoskonalamy ich umiejętności poprzez finansowanie szkoleń obsługi HDS-ów, wózków widłowych oraz fachowych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Działania te przynoszą wymierne korzyści w postaci zmniejszenia ilości szkód komunikacyjnych, ograniczenia postojów samochodów w warsztatach naprawczych jak również zacieśnienia relacji pracownik–firma, co nie pozostaje bez wpływu na wyniki pracy.

Moim zdaniem długość posiadania prawa jazdy przez danego kierowcę nie ma bezpośredniego przełożenia na szkodowość. Często „młodzi” jeżdżą lepiej niż „weterani” i powodują o wiele mniej szkód komunikacyjnych. To w sposób znaczący wpływa na poprawę mobilności floty, tak istotnej przy prawidłowym funkcjonowaniu firmy.

 

Czas na ekojazdę

Nasi kierowcy samochodów ciężarowych zgłaszają również potrzebę dodatkowych wewnętrznych szkoleń w zakresie czasu pracy kierowcy i wymagań ustawy o transporcie drogowym. Nie nadążają za częstymi zmianami przepisów. „Zabezpieczam” ich w tę wiedzę poprzez zajęcia indywidualne jak również opracowywanie informatorów tematycznych udostępnianych na naszej platformie internetowej dostępnej dla każdego pracownika w Grupie. Niebawem nastąpi ustawowe rozwiązanie tego problemu w związku ze zmianami w systemie szkolenia kierowców samochodów ciężarowych.

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy