Weź udział w projekcie Udrive

Instytut Badawczy Dróg i Mostów bierze udział w europejskim projekcie badawczym UDRIVE. W Polsce badaniami objętych zostanie przez okres 21 miesięcy 15 kierowców Renault Clio3 i 4 oraz 15 kierowców Megane3. Poszukiwani są kierowcy firmowi chętni do udziału, przewidziano gratyfikacje finansowe.

Udrive jest pierwszym na dużą skalę Europejskim Badaniem Kierowców w Warunkach Rzeczywistych. Poprzez zbieranie i analizę danych z setek pojazdów, eksperci będą w stanie określić wpływ stylu jazdy kierowcy na bezpieczeństwo ruchu drogowego i stan środowiska, co umożliwi opracowanie nowych, lepszych rozwiązań projektowych. Gromadzenie danych będzie miało miejsce w siedmiu państwach członkowskich UE: w Austrii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Badanie Kierowców w Warunkach Rzeczywistych to metoda badawcza mająca na celu zapewnić wgląd w zachowania kierowcy podczas codziennych podróży (poprzez rejestrowanie szczegółów dotyczących kierowcy, pojazdu i otoczenia) dzięki niezauważalnym urządzeniom gromadzącym dane bez udziału kierowcy. Pojazdy są wyposażone w urządzenia monitorujące różne aspekty zachowania kierowców podczas jazdy, w tym informacje o ruchu pojazdu (przyśpieszanie, zwalnianie, pozycja na drodze, prędkość jazdy), o kierowcy (ruchy oczu, głowy i kończyn), a także o bezpośrednim otoczeniu (zagęszczenia ruchu, czas, droga i warunki pogodowe). W przypadku kolizji lub innych niebezpiecznych sytuacji zarejestrowane obrazy będą poddawane szczegółowej analizie.

Udrive będzie zbierać dane o samochodach osobowych, pojazdach ciężarowych i motocyklach w warunkach rzeczywistych. Do zapisu danych będzie używany rozbudowany system gromadzenia danych, obejmujący filmy z kamer zewnętrznych i wewnętrznych oraz dane Systemu Informacji Geograficznej. Wszystkie dane będą pozyskiwane w sposób ciągły, co pozwoli na znaczne poszerzenie wiedzy we wszystkich analizowanych obszarach badawczych.

W Polsce (podobnie jak w innych krajach) badaniami objętych zostanie przez okres 21 miesięcy 15 kierowców Renault Clio3 i 4 oraz 15 kierowców Megane3. Zapewniamy pełną poufność i anonimowość gromadzonych danych oraz gratyfikację za udział w badaniach w wysokości 800 Euro brutto, płatną w trzech ratach.

Bliższe informacje:

– dr inż. Jackiem Malaskiem (kierownik projektu): (22) 39 00 202, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

– mgr inż. Leszek Kornalewski (kierownik Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1): (22) 39 00 203, 600 890 330, email: lkornalewski@ibdim.edu.pl .

Szukane są osoby zamieszkałe w aglomeracji warszawskiej

Poleć ten artykuł:

Polecamy