WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

WSL w ramach akcji „WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH” monitoruje prawidłowy przebieg kształcenia w zawodzie logistyka.

Uczelnia wspiera edukację w szkołach m.in. poprzez  Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną, program wycieczek, udział w konferencjach. Wśród placówek wytypowanych do udziału w tym projekcie znalazł się Powiatowy Zespół Szkół Zawodowych nr 6. w Brzeszczach. Szkoła ta została również objęta patronatem merytorycznym nauczania przez spółkę Schenker. Dzięki temu uczniowie tej placówki mają dostęp do najnowszych technologii oraz możliwość odbywania praktyk w najbliższym oddziale firmy.

Poleć ten artykuł:

Polecamy