Wspólna droga Grupy Raben

Wspólna droga Grupy Raben

Nowe wyzwania, przed jakimi staje dziś biznes, związane są z dialogiem, którego oczekuje społeczeństwo korzystające z przywilejów komentowania działań firm za pomocą Facebooka czy YouTube. Dwustronna komunikacja pozwala z jednej strony poznać oczekiwania interesariuszy, z...

Unijny Eurobarometr wskazuje bowiem, iż interesariusze są zainteresowani działaniami społecznie odpowiedzialnymi prowadzonymi przez biznes. W USA aż 87% społeczeństwa oczekuje takich informacji, w UE i Polsce wskaźnik ten wynosi 73%.

Od października do listopada 2015 roku Grupa Raben prowadziła projekt sesji dialogowych, przeprowadzanych w ramach standardu AA1000SES. Do rozmów zaproszeni zostali interesariusze z trzech lokalizacji: Gądek koło Poznania, Straszyna koło Gdańska oraz Grodziska Mazowieckiego. Wśród nich znaleźli się dostawcy usług Grupy Raben, pracownicy, przedstawiciele społeczności lokalnej oraz władz. Celem projektu Wspólna droga jest poznanie potrzeb i oczekiwań m.in. przedstawicieli lokalnych społeczności, dostawców usług oraz sąsiadów, a także:

• poinformowanie zainteresowanych grup interesariuszy o celach i kierunkach rozwojowych firmy, • ustanowienie systemu wymiany informacji w ramach programu konsultacji, a także poinformowanie zainteresowanych grup docelowych o możliwościach czynnego włączenia się w proces decyzyjny w określonym zakresie, • zebranie opinii zainteresowanych grup społecznych – postulatów, oczekiwań, potrzeb, pomysłów dotyczących firmy, jej obecności w społeczności lokalnej, możliwości współpracy, itp..

Świadomość zarówno pozytywnego, jak i negatywnego wpływu na otoczenie odgrywa kluczową rolę w budowie przejrzystych i etycznych zachowań w biznesie. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu dialogu z interesariuszami było ważnym krokiem na drodze odpowiedzialnego i transparentnego zarządzania relacjami sąsiedzkimi. Odwołanie się do uznanego standardu AA1000 pozwoliło zdefiniować priorytety oraz przestrzegać ważnych zasad odpowiedzialności. Ponadto zaangażowanie kluczowych osób z organizacji podkreśliło wagę procesu i odzwierciedliło się w jego doskonaleniu – Łukasz Smolarek, Dyrektor Zarządzający White Leaf, który współprowadzi projekt.

Poleć ten artykuł:

Polecamy