Wynagrodzenia kierowców – ankieta

Wynagrodzenia kierowców – ankieta

Polski Instytut Transportu Drogowego po raz kolejny przeprowadza badanie ankietowe, którego wyniki pozwolą na opracowanie raportu o wynagrodzeniach kierowców zawodowych w Polsce.

Kwestia wynagrodzeń w transporcie to temat nieustannych dyskusji. Wszyscy zastanawiamy się, czy zarobki kierowców zawodowych wzrosły, a jeśli tak, jaka mogła być skala tych podwyżek.
Mając na uwadze m.in. obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19, jesteśmy zobligowani do tego, aby sprawdzić, czy na przestrzeni ostatniego roku sytuacja finansowa badanej przez nas grupy zawodowej zmieniła się. Oprócz informacji uzyskanych od kierowców zawodowych, chcemy przeanalizować również informacje płynące od pracodawców.

Dlaczego Państwa głos jest tak ważny?
Pozyskane informacje pozwolą na wypracowanie przesłanek i rekomendacji pozwalających na poprawę warunków pracy w branży transportowej, również w sferze relacji kierowca-pracodawca.

Wypełnij ankietę i udostępnij dalej wśród swoich pracowników czy pracodawców. Raport opracujemy i opublikujemy na naszej stronie w pierwszym kwartale 2022 r.
Badanie ma charakter anonimowy. Wypełnienie kwestionariusza ankiety zajmie kilka minut. Autorzy badania przygotowali dwa oddzielne formularze, wybierz ankietę, która jest zgodna z twoim profilem zawodowym:

Ankieta dla kierowców:
https://survey123.arcgis.com/share/b37c36a938894aba857480282dd067b5

Ankieta dla przewoźników:
https://survey123.arcgis.com/share/d9fb7e4310854b0c84d3d7e7a4a421a0

(PITD)

Poleć ten artykuł:

Polecamy