Wyniki kontroli jakości paliwa

Wyniki kontroli jakości paliwa

Wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie pokazują, że aż jedna trzecia stacji sprzedaje kierowcom paliwa złej jakości. Prowadzone od początku roku kontrole pokazują, że jedna trzecia stacji oferuje paliwa złej jakości.

Zgodnie z wynikami kontroli problemy najczęściej dotyczyły oleju napędowego, który na wielu stacjach miał zbyt niską temperaturę zapłonu, co grozi wybuchem oparów oraz zbyt wysoką zawartość siarki, która powoduje korodowanie silnika. Stacje paliw Carrefour spełniają wszystkie restrykcyjne normy. Dowodem na to jest kontrola przeprowadza przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej na stacji Carrefour w Bydgoszczy, która nie wykazała żadnych uchybień. W naszym kraju znajdują się aktualnie 43 stacje sieci Carrefour. Cysterny z transportowanym paliwem są plombowane  w bazach paliwowych, a przed rozładunkiem sprawdza się ich zgodność. Ponadto do każdej dostawy dołączane jest świadectwo jakości. Orzeczenie laboratoryjne potwierdza, że oferowane paliwo spełnia wszystkie normy wymagane polskim prawem.

Zewnętrzne kontrole prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej potwierdzają, że paliwo oferowane przez Carrefour Polska spełnia wszystkie normy jakościowe. Ostatnia kontrola odbyła się 17. stycznia 2012 roku. Dodatkowo bada sprzedawane przez siebie paliwa w niezależnych ośrodkach. Daje to pewność, że produkt jest zawsze odpowiedniej jakości. Na stacjach Carrefour paliwo przechowywane jest w zbiornikach z automatycznym pomiarem wilgoci. Jeżeli do zbiornika dostałaby się jakakolwiek ciecz, system wykryje to i powiadomi obsługę.

Poleć ten artykuł:

Polecamy