Wzrost przekracza oczekiwania

Wzrost przekracza oczekiwania

Hamburger Hafen und Logistik AG, czyli HHLA, opublikowała komunikat o wyniku po trzech kwartałach 2010. Ogólny obraz jest pozytywny, dużo bardziej, aniżeli można się było na początku roku spodziewać. Przeładunki kontenerów na terminalach w Hamburgu i w Odessie wzrosły łącznie o

Jak wynika z komunikatu, wzrosły zarówno obroty (791,9 milionów euro tj. +6,2%) jak i wynik operacyjny EBIT (141,5 miliona euro, +8,9%). HHLA liczy, że w całym roku przeładunki zwiekszą się o ponad 15%, obroty przekroczą miliard euro, a EBIT wyniesie około 180 milionów euro.

Klaus-Dieter Peters, prezes zarządu HHLA, oświadczył, że „silne gospodarcze ożywienie trwające od wiosny 2010 w trzecim kwartale było kontynuowane i uległo wzmocnieniu. Łącznie nasze przedsiębiorstwo osiągnęło obroty i wynik po raz pierwszy leżące znacząco powyżej wartości z poprzedniego roku. Wprawdzie w czwartym kwartale zaznacza się pewne osłabienie dynamiki światowej gospodarki i handlu, tym niemniej widzimy aktualnie, mimo utrzymujących się zagrożeń powrotu osłabienia, głównie z powodu zadłużenia państw i ryzyk walutowych, stabilizację i normalizację długofalowego trendu wzrostowego”.

Wysoka dynamika obrotów w przeładunku i transporcie

Po pierwszych trzech kwartałach roku finansowego 2010 wypada wolumen przeładunkowy terminali kontenerowych HHLA w Hamburgu i Odessie z 4,3 milionami kontenerów standardowych (TEU) na poziomie o 15,4% wyższym od poziomu ubiegłorocznego. Zaskakująco silne odbicie rozpoczęło się w marcu 2010. Nie bez znaczenia dla znaczącego przyspieszenia tempa wzrostu miało 6 nowych serwisów kontenerowych. Po ponownym uruchomieniu w marcu i kwietniu dwóch zawieszonych w okresie kryzysu linii dalekowschodnich, cztery nowe zostały otwarte w maju, sierpniu i w październiku. Przykładowo na trasie z Dalekiego Wschodu pojawiła sie linia FAL5/AE8 armatorów CMA CGM oraz Maersk, którą obsługują wielkie kontenerowce najnowszej generacji o pojemności do 14000 TEU.

Do wzrostu przyczyniły się także ponadproporcjonalnie silnie załamane w czasie kryzysu przewozy dowozowe na Morze Bałtyckie (feeder), które łącznie znacząco wzrosły. I tak przykładowo ten segment rynku wzmocniło przeniesienie pod koniec sierpnia z Rotterdamu do Hamburga serwisu feeder’owego armatora APL. Decydujące tu były wzrastające koszty systemu feederowego (stawki charterowe i koszty bunkru), które uwypukliły korzystną pozycję geograficzną Hamburga, oraz jakość hamburskiego portu w odprawie statków dowozowych.

Z 1,3 miliona transportowanych kontenerów (TEU) przewozy intermodalne HHLA koleją oraz samochodem osiągnęły poziom o 13,4% wyższy aniżeli w roku poprzednim. W przypadku przewozów intermodalnych ożywienie rozpoczęło się już latem 2009. Szczególnie dynamicznie rozwijały się przewozy w systemie wahadłowym (np. do Pragi), które już dzisiaj poprzedni rekordowy poziom z 2008 przekroczyły.

Dobre perspektywy

W obliczu dotychczasowego rozwoju sytuacji w tym roku, HHLA zakłada w całym 2010 roku, pomimo sezonowo słabszego czwartego kwartału, wzrost przeładunku o ponad 15% i przewozów o ponad 11% w porównaniu do roku ubiegłego. Na tej podstawie szacowane przychody powinny przekroczyć poziom miliarda euro a wynik operacyjny (EBIT) osiągnąć około 180 milionów euro.

Na rok 2011 oczekuje HHLA przy utrzymaniu zapowiedzianych planów pogłębienia toru wodnego Łaby i stabilizacji ożywienia gospodarczego dalszy wzrost obrotów i wyniku.

Poleć ten artykuł:

Polecamy