Zaktualizowany Performance Portal firmy Trimble

Zaktualizowany Performance Portal firmy Trimble

Firma Trimble ogłosiła dziś, że rozszerzyła swój Performance Portal, dodając kolejne innowacyjne narzędzia, które będą miały bezpośredni wpływ na zachowanie kierowcy. Dzięki nowemu modułowi Coach Assistant każdy instruktor może udzielać kierowcom właściwych informacji zwrotnych w celu poprawy osiągów na drodze. Z kolei moduł Onboard Driver Scorecard pomaga zmotywować kierowców do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze i oszczędności paliwa.

Inteligentny instruktaż

Performance Portal firmy Trimble zapewnia całościowy przegląd efektywności kierowcy i jego pojazdu. Korzystając z danych telematyki, firmy mogą ściśle monitorować zachowanie kierowcy i zużycie paliwa z poziomu poręcznego pulpitu nawigacyjnego, który pokazuje wyniki kluczowych wskaźników efektywności (KPI), takich jak tempomat, praca na biegu jałowym, sposób przyspieszania i hamowania.

Ten wgląd nie zawsze wpływa na zachowanie kierowcy, ale nowy moduł Coach Assistant firmy Trimble oferuje rozwiązanie tego problemu. Umożliwia on menedżerom floty analizowanie zachowań za pomocą wskaźników KPI w celu rozpoznania powtarzających się wzorców i trendów. Jeśli konieczna jest interwencja kierowcy, moduł sugeruje odpowiedni czas. Na przykład Coach Assistant może być wykorzystany do oceny, czy kierowca powinien częściej korzystać z tempomatu, czy też powinien wcześniej zwolnić pedał gazu i w związku z tym pojazd będzie dłużej poruszać się na biegu jałowym. Coach Assistant rejestruje interwencje kierowcy, dzięki czemu informacje są dostępne dla kierownictwa i na ich podstawie można ustalić, czy interwencja miała wpływ na zachowanie kierowcy.

– Dzięki modułowi Coach Assist firmy Trimble każdy „instruktor” może mieć informacje potrzebne do rzeczywistej zmiany efektywności kierowcy – powiedział Giovanni Cacciola, kierownik ds. zarządzania produktem i marketingu strategicznego w firmie Trimble Transport & Logistics. – Coach Assistant oblicza maksymalny wynik dla każdego dnia, biorąc pod uwagę średnią prędkość, liczbę przystanków i obciążenie. Moduł następnie udziela wskazówek, w jaki sposób kierowca może osiągnąć lub zbliżyć się do osiągnięcia maksymalnego wyniku. Instruktor może skorzystać z tej porady, aby zmotywować, poinformować lub poprawić kierowców. Dzięki modułowi Coach Assistant kierowcy zużywają mniej paliwa i jadą bezpieczniej, co zmniejsza zużycie samochodów ciężarowych.

Motywacja przez konkurencję

Zaktualizowany Performance Portal firmy Trimble oferuje dodatkowe możliwości motywacji kierowcy. Korzystając z modułu Onboard Driver Scorecard, kierowcy mogą porównywać między sobą wyniki. Mogą sprawdzać, czy w poprzednich dniach ich wynik był powyżej średniej i jak radzą sobie ich koledzy. – Dzięki włączeniu elementu rywalizacji wraz z modułem Onboard Driver Scorecard, kierowcy są zmotywowani do poprawy własnego zachowania podczas jazdy – wyjaśnił Tom Debeule, kierownik sprzedaży w Trimble Transport & Logistics. Moduł Onboard Driver Scorecard jest dostępny tylko na tablecie FleetXPS firmy Trimble.

Podstawowe dane są fundamentalne

Porównanie zachowania podczas jazdy z innymi kierowcami jest przydatne tylko wtedy, gdy jest uczciwe. Rozszerzony Performance Portal oferuje więcej opcji zarządzania ludźmi i zasobami oraz przypisywania właściwości. Na przykład wie, czy firma korzysta z określonych rodzajów ciężarówek oraz czy pracują w niej kierowcy o specjalnych kwalifikacjach. Instruktorzy i menedżerowie flot mogą teraz łatwo dostosowywać profile kierowców i ciężarówek. Performance Portal automatycznie uwzględnia to podczas pomiaru zachowania podczas jazdy.

Skalowalne rozwiązanie poprawiające efektywność

Ponadto zaktualizowany Performance Portal ma modułową strukturę, dzięki czemu firmy mogą wybierać elementy, których chcą używać. – Mogą zacząć od pulpitów wskaźników KPI i później dodać moduły Coach Assistant lub Onboard Driver Scorecard – powiedział Debeule. – Dzięki nowemu modułowi Coach Assistant nawet profesjonaliści bez wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych mogą zapewnić doskonały instruktaż – dodał Cacciola. Wraz z modułem Onboard Driver Scorecard firmy mogą łatwo zwiększyć swoją efektywność, dodając te przyjazne dla użytkownika narzędzia.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy