Zakup wózków coraz mniej popularny

Zakup wózków coraz mniej popularny

Przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności wózki widłowe i urządzenia transportu wewnętrznego coraz rzadziej posiadają je na własność. Z rynku płyną sygnały świadczące o tym, że o dostępie do floty myśli się dziś raczej w kategoriach usług, nie zaś inwestycji i aktywów.

Jak wynika z opublikowanych w Raporcie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) danych na temat rynku samochodów osobowych, ich leasingu i wynajmu długoterminowego, liczba pojazdów tego typu pozyskanych w oparciu o elastyczne formy finansowania przekraczała w 2017 r. 50 proc. aut ogółem. Firmy z branży leasingowej i zarządzania flotą kupiły w minionym roku 233,4 tys. egzemplarzy, a przedsiębiorstwa wynajmu – 66,3 tys. sztuk. W ujęciu ilościowym to łącznie to ponad 60 procent rynku. Dynamika wzrostów dla obu sposobów finansowania przekroczyła rok do roku 20 procent i wynosiła – odpowiednio – 20,4 oraz 22,8 proc. Dane płynące z rynku flot transportu wewnętrznego sugerują, że również w ich przypadku leasing i wynajem długoterminowy – rozwiązania w których wózki użytkuje się opłacając swego rodzaju abonament zyskują na popularności.

 

Polska liderem intralogistycznego leasingu

Europejski rynek leasingu ma się dobrze, a polski – znakomicie. Jego wartość na całym kontynencie osiągnęła wartość 384,1 mld euro i w porównaniu z 2016 r. wykazała dynamikę wzrostu na poziomie 9,4 proc. Zwyżki w naszym kraju były przeszło 1,5 krotnie większe. W komunikacie Związku Polskiego Leasingu wiceprzewodniczący jego Komitetu Wykonawczego komentuje sytuację następująco: – Wyniki polskiego rynku leasingu osiągnięte w 2017r. (15,7 proc. dynamika, 67,8 mld zł tj. 15,9 mld euro wartości nowych umów), plasują polską branżę leasingową wśród siedmiu najważniejszych rynków leasingu w Europie (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Rosja, Szwecja, Polska). Natomiast z punktu widzenia znaczenia leasingu w finansowaniu inwestycji Polska z udziałem 25,1% plasuje się na bardzo wysokim szóstym miejscu w Europie. W 2017 roku średni udział leasingu w finansowaniu europejskich inwestycji wyniósł 18,6%. Wysoka pozycja polskiej branży leasingowej w europejskich rankingach wskazuje na dużą popularność leasingu wśród polskich firm, głównie z sektora MŚP, oraz wysoki poziom zaufania przedsiębiorców dla tej formy finansowania – powiedział Mieczysław Woźniak. Co znamienne z punktu widzenia flot intralogistycznych, choć i w Europie, i w Polsce drugą pozycję w rankingu leasingowanych produktów zajmują za środkami transportu drogowego maszyny i urządzenia, w naszym kraju ta forma ich finansowania cieszy się dużo większą popularnością. Ich średni udział w rynku europejskim wyniósł 15,4%, zaś w rodzimym – 26,3%. – Choć nie dysponujemy wyodrębnionymi, całościowymi danymi na temat leasingu wózków widłowych w Polsce, w rozmowach z klientami coraz częściej spotykamy się z pytaniami o wsparcie inwestycji – albo przez leasing, albo wynajem długoterminowy. Związane z finansowaniem inwestycji usługi stają się coraz ważniejszą częścią naszej działalności – komentuje Wojciech Szmulczyński, dyrektor handlowy STILL Polska.

 

Przyspiesza wynajem z full serwisem

Jak wynika z raportu PZPM, rynek wynajmu długoterminowego z obsługą serwisową w pakiecie rośnie w tempie jeszcze szybszym niż leasing (22,8 : 20,4 proc. r/r). W ciągu ostatnich pięciu lat liczba objętych nim aut zwiększyła się niemal 1,5-krotnie – z 106 tys. sztuk w 2013 r. do prawie 152 tys. w 2017 r. Aż 85 proc. z pojazdów wynajętych przedsiębiorcom przez firmy CFM użyczono w komplecie z pełną obsługą serwisową. Zainteresowanie tą usługą rośnie także w przypadku wózków widłowych. – Abonamentowy wynajem długoterminowy z pakietem full service, w ramach którego STILL Polska przejmuje obowiązki związane z utrzymaniem pojazdów transportu wewnętrznego wyrasta na naszą najpopularniejszą usługę – mówi dyrektor handlowy STILL Polska. – Klienci decydują się na nią przede wszystkim ze względu na jej elastyczność, korzystne warunki finansowe oraz wygodę. W jej ramach przejmujemy całościowo obowiązki związane z utrzymaniem pojazdów transportu wewnętrznego, dając kontrahentom pewność, że utrzymaniem floty intralogistycznej nie muszą się już przejmować – dodaje Szmulczyński. Choć więc rynek pojazdów transportu wewnętrznego ma się dobrze, ze względu na wygodę oferowaną przez ich dostawców coraz mniej przedsiębiorstw posiada wózki na własność.

(Still)

Poleć ten artykuł:

Polecamy