Zarobki kierowców zawodowych w Polsce

Zarobki kierowców zawodowych w Polsce

Polski Instytut Transportu Drogowego opublikował raport analizujący zarobki kierowców zawodowych w Polsce. Z opracowania wynika, że dynamika wzrostu średniego wynagrodzenia była zdecydowanie niższa od tego w poprzednich latach. Zaobserwowano również spadek mediany wynagrodzenia. W badaniu udział wzięło 1200 kierowców, z których 68% pracuje w ruchu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej.

W raporcie analizowano obecną sytuację, porównując wyniki do badań zrealizowanych w poprzednich latach. Uwzględniając całą populację osób wykonujących zawód kierowcy, średnia pensja wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. Mediana z kolei spadła o 300 zł. Największy wzrost był w 2019 roku. W 2020 roku kierowcy samochodów ciężarowych zarabiali średnio 6211 zł. Czy to dużo?
Dane GUS-u za 2019 rok pokazują, że średnia pensja w przedsiębiorstwach transportowych wzrosła rok do roku o 7,8%. Zatem w przypadku omawianej grupy zawodowej mamy do czynienia z wyższą dynamiką od przeciętnej. Jeśli jednak przyjrzymy się głębiej, to okaże się, że w zależności od charakteru pracy kierowcy sytuacja wygląda różnie. Na całkowite wynagrodzenie kierowców składają się również dieta, premie i ryczałt.
Z raportu wynika, że jedynie ¼ kierowców zarabia poniżej 5000 zł netto. Największą grupę stanowią truckerzy, którzy zarabiają pomiędzy 6000 a 7000 zł netto (26,3%). Kierowcy busa zarabiają średnio 4612,5 zł netto. Powyżej 7000 zł zarabia prawie ¼ kierowców.

Zarobki kierowców zawodowych w Polsce (netto)
Źródło: “Zarobki kierowców zawodowych w Polsce”, Polski Instytut Transportu Drogowego, 2021
Z perspektywy pracodawcy

6 na 10 pracodawców twierdzi, że nie ma problemu z rotacją kierowców. Jeszcze w 2018 roku twierdził tak co czwarty pracodawca. 15% pracodawców uważa,  że rotacja kierowców negatywnie wpływa na realizowanie zleceń w ich firmie. Pracodawcy najczęściej szukają kierowców, korzystając z serwisów internetowych. To spadek o 12% w porównaniu z rokiem 2018. Za to w ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie wzrosła popularność ogłoszeń w prasie. Prawie co 4 pracodawca na 10 stwierdził, że przy szukaniu pracowników korzysta z rekomendacji innych kierowców. Jednak tylko co 3 pracodawca podkreśla, że nie ma problemu w znalezieniu kierowcy. Brak kierowców nie jest więc mitem.

Wnioski

Raport PITD odnosi się w większości do roku 2020. Obecnie, w drugim półroczu 2021 roku widać, że w branży nie ma spokoju. Zleceń coraz więcej, przestrzeni ładunkowej coraz mniej, stawki szaleją, a w dodatku ciągła niepewność co będzie z gospodarką za kilka miesięcy. Jakie długofalowe wpływy będą miały wszelkie programy pomocowe rządów na całym świecie i czy czeka nas kolejna fala lockdown’ów w Europie i na świecie? Jak to odbije się na stabilności zatrudnienia i wysokości zarobków, nie tylko kierowców, ale wszystkich pracowników branży TSL?

Raport „Zarobki kierowców zawodowych w Polsce” można pobrać ze strony: https://app.evenea.pl/event/raport/index/index


Poleć ten artykuł:

Polecamy