Zarządzanie pracą doku – awizacja dostaw i okna czasowe

Zarządzanie pracą doku – awizacja dostaw i okna czasowe

Planowanie pracy w dokach przeładunkowych obejmuje szereg aspektów organizacyjnych i technicznych. Dok przeładunkowy to specyficzne miejsce, wymagające ścisłej współpracy personelu magazynu i pracowników transportu. Sytuację komplikuje fakt, że kierowcy przyjeżdżają z różnych firm i korzystają z różnorodnej floty pojazdów. Połączenie sprawnego przyjęcia ciężarówek z efektywnym gospodarowaniem zasobami magazynu napotyka szereg problemów. Należą do nich przede wszystkim: budowa kalendarza przyjęć z uwzględnieniem okien czasowych, ograniczenia operacyjne, takie jak akceptowane typy przyczep, długość ekspozycji towaru na otoczenie (artykuły chłodnicze). Efektywne planowanie powinno też uwzględniać aktualne zasoby siły roboczej i wyposażenia magazynu.  

Cały proces zarządzania pracą doku można jednak łatwo zautomatyzować. Pomóc w tym może odpowiednie narzędzie informatyczne – system Qguar Dock Scheduling. Pozwala on kompleksowo zorganizować i kontrolować pracę doków przeładunkowych, z uwzględnieniem szerokiego grona wytycznych i ograniczeń. Bardzo istotną cechą systemu Dock Scheduling jest możliwość szybkiej korekty istniejących planów w odpowiedzi na zaistniałe, nieprzewidziane zdarzenia.

Jakie funkcje i korzyści może zapewnić system Dock Scheduling?

Unikanie spiętrzeń ruchu i kar za opóźnienia – dzięki systemowi DS kierowcy z wyprzedzeniem otrzymują dokładną informację (sms, e-mail) o czasie i miejscu dokowania. Pozwala to uniknąć spiętrzeń ruchu i kar za bezproduktywny postój kierowców.

Zwiększenie transparentności procesów logistycznych – aktualizowane na bieżąco informacje z systemu DS mogą trafiać do wszystkich zainteresowanych osób. Do grupy odbiorców korzystających z informacji dostarczanych przez system Dock Scheduling, należą przede wszystkim:

  • kontrahenci awizujący dostawy,
  • obsługa magazynu,
  • firmy spedycyjne i transportowe,
  • kierowcy,
  • pracownicy portierni.

Systemy zarządzania oknami czasowymi stwarzają szerokie możliwości integracji, w tym z systemami ERP, zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System), transportem (TMS – Transport Management System) czy otoczeniem zakładu (YMS – Yard Management System).

Optymalna ilość pracowników – oprogramowanie DS pozwala delegować  do obsługi doków optymalną liczbę pracowników magazynu. Synchronizacja grafików z realnym zapotrzebowaniem na pracę pomaga uniknąć zarówno opóźnień, jak i nadmiaru personelu na danej zmianie.

Szybkość planowania – system DS daje szybki dostęp do informacji o planowanych operacjach przeładunku. Dzięki graficznej wizualizacji (wykres Gantta) i wbudowanym szablonom, system znacznie przyspiesza tworzenie i korygowania harmonogramu wizyt w porównaniu z dokumentacją papierową.

Centralnie zarządzanie wieloma lokalizacjami – w razie potrzebyprogram Dock Scheduling może ująć wiele lokalizacji i magazynów w jednym systemie. Dzięki niemu można zarządzać pracą doków przeładunkowych nawet w rozległych i rozproszonych organizacjach. Wszelkie informacje są gromadzone w jednym miejscu i dostępne dla wszystkich uprawnionych osób.

Współpraca w ramach jednej platformy – systemDS pozwala zastąpić inne kanały komunikacji z kontrahentami: klientami, firmami spedycyjnymi i innymi uczestnikami, których dotyczy praca doków. Wszelkie potrzebne informacje i dokumenty mogą być wymieniane za jego udziałem.

System Dock Scheduling w modelu SaaS

Oprogramowanie Qguar DS jest dostępne w formie usługi w chmurze. Dzięki temu można z niego korzystać poprzez łącze internetowe, bez potrzeby angażowania własnej infrastruktury serwerowej. Wysokość abonamentu uzależniona jest od realizowanej dziennie liczby awizacji. Dostępne paczki zawierają odpowiednio: 25, 50 lub 100 awizacji na dobę.

Wersja demo systemu Qguar DS dostępna jest na stronie dockscheduling.pl

Poleć ten artykuł:

Polecamy