zenon Analyzer – COPA-DATA

zenon Analyzer – COPA-DATA

Międzynarodowa firma COPA-DATA, działająca w branży automatyki, na targach SPS/IPC/DRIVERS 2011 po raz pierwszy zaprezentuje swój nowy produkt do dynamicznego raportowania – zenon Analyzer.

Oprogramowanie zostało zaprojektowane do wyświetlania w postaci przejrzystego zestawienia lub w formie graficznej wszystkich ważnych informacji o procesie produkcyjnym lub zarządzaniu energią, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie wszechstronnych ocen efektywności eksploatacyjnej. Oprogramowanie integruje się z istniejącymi rozwiązaniami automatyzacji i infrastrukturą IT – bez adaptacji lub zmian koniecznych do wykonania w odniesieniu do istniejących maszyn lub osprzętu.

 

Dynamiczne raportowanie produkcji analizuje wszystkie istotne dane pobierane w czasie trwania procesu produkcyjnego. Generowane raporty zapewniają osobom odpowiedzialnym za produkcję i zarządzanie przegląd wcześniejszej aktywności, jak również bieżącej sytuacji produkcyjnej. Raporty te stosują do analizy zarówno dane czasu rzeczywistego, jak i dane historyczne. Użytkownicy mogą korzystać ze standaryzowanych, fabrycznie zdefiniowanych szablonów. Istnieje także możliwość zaadaptowania wcześniej zdefiniowanych raportów lub zdefiniowania indywidualnych protokołów, aby precyzyjnie odwzorować wymagania specyficzne dla danej firmy. Raporty mogą być także używane jako podstawa dla kontroli jakości oraz kontroli przestrzegania wymagań zgodności z normami.

Poleć ten artykuł:

Polecamy