Zielona kolej

Postępujące zmiany klimatu skłaniają firmy do poszukiwania bardziej ekologicznych form transportu towarów. Emisyjność jest kryterium, które biznes coraz częściej bierze pod uwagę planując łańcuchy logistyczne. Z raportu przygotowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) dla Fundacji ProKolej wynika, że to właśnie w transporcie kolejowym przedsiębiorcy z różnych branż upatrują największych szans na ograniczenie śladu węglowego.

Kolej to najbardziej ekologiczny środek transportu – tego zdania jest co drugi ankietowany przez IBRIS przedsiębiorca. Co więcej, transport kolejowy szybciej od drogowego ma szansę na osiągnięcie neutralności klimatycznej – z tym stwierdzeniem zgadza się aż 78% respondentów.

– Jeden pociąg towarowy może zastąpić 80 do 100 ciężarówek. W rezultacie kolej emituje 3 razy mniej dwutlenku węgla, niż transport drogowy i ponad 8 razy mniej niż lotnictwo – potwierdza dr Jakub Majewski, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim i prezes Fundacji ProKolej.
Badanie IBRIS wskazuje, że 29% firm już dziś kieruje się kryterium śladu węglowego przy wyborze środka transportu towarów, i że równolegle ze wzrostem świadomości ekologicznej rola tego parametru rośnie. Zdaniem aż 65% pytanych za pięć lat kryteria ekologiczne będą w przewozach zdecydowanie ważniejsze niż dziś.

– Nowa strategia rozwoju Unii Europejskiej wskazuje jak zmieniać gospodarkę w odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Potrzebujemy kompleksowych rozwiązań. Dlatego bardzo ważna jest świadomość indywidualnych konsumentów, a w kontekście biznesowym rola menedżerów, których decyzje mają kolosalny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Wyniki badania potwierdzają, że przedsiębiorcy rozumieją rosnące znaczenie transportu neutralnego klimatycznie i można liczyć, że oczekiwania te przyspieszą rozwój potrzebnej infrastruktury, zwłaszcza odnawialnych źródeł energii. To dobra wiadomość dla nas wszystkich – komentuje wyniki badań Marzena Strzelczak, prezes, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Wśród przedsiębiorców objętych badaniem IBRIS dominuje przekonanie, że transport kolejowy należy rozwijać w pierwszej kolejności (66%). Jednocześnie 42% z nich deklaruje zainteresowanie zwiększeniem skali przewozów kolejowych, jeśli branża osiągnie zerowy ślad węglowy i przestawi się na odnawialne źródła energii. Odpowiedzią kolejarzy na oczekiwania biznesu jest Program Zielona Kolej, realizowany przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), skupiające kilkadziesiąt podmiotów odpowiedzialnych za 95% krajowej konsumpcji energii elektrycznej na kolei. Zgodnie z jego założeniami, pozwoli on do 2030 roku przestawić polską kolej w 85% na zasilanie z OZE. Docelowo zwiększy tę wartość do 100%, sprawiając, że transport kolejowy będzie głównym elementem neutralnych klimatycznie łańcuchów dostaw.

– Wyniki naszego badania potwierdziły, że większość firm ma realne plany redukcji emisji, w których Zielona Kolej będzie odgrywała dużą rolę. Są też zgodne z wcześniejszymi analizami rynkowymi, z których wynika, że przejście kolei na OZE może wygenerować dodatkowy ruch kolejowy rzędu do 12%. Tym bardziej cieszy nas, że Zielona Kolej to już nie tylko plan, ale realnie wdrażany program. Do inicjatywy przystępują kolejni przewoźnicy reprezentujący sektor publiczny i prywatny. Dzięki temu kolej odpowiada na potrzeby swoich klientów w dążeniu do zaproponowania konkurencyjnych, neutralnych klimatycznie usług transportowych – podkreśla dr Jakub Majewski.
Zainteresowanie przewozami opartymi o odnawialne źródła energii rośnie zarówno w sektorze przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Osiem na dziesięć ankietowanych przez IBRIS firm potwierdza, że osiągnięcie neutralności klimatycznej znacznie podniesie atrakcyjność oraz konkurencyjność kolei.
W sektorze towarowym największe zainteresowanie przeniesieniem ładunków na tory deklarują w badaniu firmy z sektora budowlanego i maszynowego (61% wskazań) oraz branża górniczo-energetyczna (50% wskazań). W ich ocenie kluczem do sukcesu jest w tym przypadku rozwój sieci połączeń i zwiększenie dostępności bocznic oraz terminali oraz obniżenie opłat za dostęp do infrastruktury.

Raport „Zielona Kolej – potencjał ekologicznego transportu” przygotowany przez IBRIS podsumowuje ogólnopolskie badanie przeprowadzone wiosną 2021 r. na grupie ponad 100 przedsiębiorstw, z których każde zatrudnia ponad 250 pracowników, a jego roczny obrót przekracza 200 mln zł.

Źródło: PAP MediaRoom

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy