Zielona polityka Panattoni
Go Earthwise with Panattoni – zielona polityka lidera rynku nieruchomości przynosi imponujące wyniki. Koncepcja dotyczy głównie rozwiązań wpisanych w standard parków dewelopera, a więc zielone i ukierunkowane na zrównoważony rozwój rozwiązania. Łączna powierzchnia obiektów wybudowanych zgodnie z zielonymi certyfikatami to 2 mln mkw. – na 3,8 mln mkw. certyfikowanych w ogóle, czyli ponad połowa. Drugie tyle Panattoni ma w procesie certyfikacji.

Tylko w Polsce portfolio obiektów dewelopera powstałych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju to 38 inwestycje – 27 z nich przeszło certyfikację metodą BREEAM na poziomie „Good”, 11 pozytywnie ubiegało się o ocenę „Very Good”, dwie zdobyły LEED na poziomie „Gold” oraz „Silver”. W 2020 roku czeska inwestycja Panattoni Park Cheb South otrzymała certyfikat BREEAM na poziomie „Outstanding” z rekordowym wynikiem punktacji 90,68%. Działania na rzecz zrównoważonego budownictwa to nie tylko certyfikaty i punktacja, to również wymierne efekty.
Dzięki zielonej polityce użytkownicy obiektów dewelopera notują oszczędności na poziomie 50% w zakresie zużywanej energii i zmniejszenie poboru mocy do 60%. W skali jednego przedsiębiorstwa są w stanie zredukować emisję CO2 o 230 ton rocznie i zaoszczędzić 6000 litrów wody dziennie dla obiektu o powierzchni 20 000 mkw.

Zarządzanie

Gwarancja powstania budynku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju trwa przez cały proces realizacji i użytkowania obiektu. Już na etapie projektowym budynków Panattoni ocenia koszty cyklu ich życia na poziomie elementów i komponentów, co prowadzi do ulepszenia projektu, specyfikacji, konserwacji i eksploatacji przez cały okres korzystania z inwestycji. Kluczowe są m.in. położenie działki, aby była dobrze skomunikowana z węzłami i komunikacją miejską, ale i wybór poddostawców – tu deweloper stawia na firmy, które posiadają system ISO 14001, czyli system zarządzania środowiskowego. Dzięki temu przedsiębiorstwa te postępują zgodnie z surowymi warunkami, określającymi sposób odpowiedzialnej realizacji całego procesu budowlanego oraz to, w jaki sposób ograniczać jego wpływ na środowisko. Deweloper wykorzystuje również materiały posiadające certyfikaty łańcucha dostaw oraz certyfikaty łańcucha pochodzenia produktu takie jak np. FSC dla drewna. Dodatkowo firma minimalizuje ilość odpadów dzięki ich właściwemu grupowaniu w czasie budowy i odzyskowi, osiągając recycling w czasie procesu inwestycyjnego na poziomie nawet się 90%.

Energooszczędność i minimalizowanie śladu węglowego

Zielona polityka Panattoni prowadzi do oszczędności na poziomie 50% w zakresie zużywanej energii oraz zmniejszenia poboru mocy do 60%. Obiekty już na wczesnym etapie projektowania poddawane są modelowaniu energetycznemu zgodnemu ze standardami BRE. Na podstawie ocen energetycznych dobierane są optymalne współczynniki i najlepsze współdziałanie, co prowadzi do uzyskania najwyższych stopni efektywności energetycznej i rentowności budynków. We wszystkich parkach Panattoni stosowane są także systemy zarządzania budynkiem – od prostych rozwiązań po zaawansowaną automatykę budynkową BMS. Nie bez znaczenia są również kompleksowe systemy olicznikowania i monitorowanie energii, czy odzysk ciepła z urządzeń technologicznych i rekuperacja w centralach wentylacyjnych na poziomie na nawet 80% ciepła. Deweloper od dawna stosuje także podwyższone współczynniki przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych w niektórych przypadkach to nawet 0,17 W/(m²) K, a dla dachu U=0,11 W/(m²)K. W oświetlenie typu LED wyposażone są wszystkie inwestycje Panattoni, a część realizacji wzbogacana jest o system dynamicznego sterowania. Rozwiązanie to umożliwia dostosowanie natężenia oświetlenia w zależności od obecności światła naturalnego na przykład wpadającego do pomieszczenia przez świetliki dachowe. Na wybranych inwestycjach deweloper stosuje również kolektory słoneczne na dachach, które podgrzewają wodę użytkową w częściach biurowych i instalacje fotowoltaiczne.

Oszczędność wody

Woda pitna to niezbędny surowiec do życia, a obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa powinna być jej rozsądna gospodarka. Działania dewelopera prowadzą do jej oszczędności na poziomie 6000 l dziennie dla obiektu o powierzchni 20 000 mkw. Dzieje się tak dzięki wyposażaniu inwestycji w komponenty pobierające wodę z dobrym współczynnikiem oszczędności – perlatory, a także krany z czujkami ruchu. Minimalizowanie zużycia wody odbywa się również poprzez przeciwdziałanie wyciekom wody pitnej dzięki systemom zarządzania i monitorowania wody oraz stosowanie elektrozaworów i odpowiednie zagospodarowanie deszczówki na szeroką skalę – od instalacji sanitarnych w niektórych obiektach po nawadnianie terenów zielonych. Aby jej nie marnować na zewnątrz obiektów firma stawia również na lokalną roślinność, która jest dostosowana do lokalnych warunków, a także na łąki kwietne zamiast wymagających podlewania trawników i skrzynki rozsączające ze zbiorników retencyjnych.

Wellbeing

Zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników parków logistycznych to jedna z dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu. W ten sposób Panattoni wspiera swoich klientów w prowadzeniu polityki wellbeingowej – zadowoleni pracownicy są o 43% bardziej produktywni i o 86% bardziej kreatywni. Dobrostan pracowników obniża o 36% nieobecności spowodowane zwolnieniami zdrowotnymi oraz ogranicza rotację od 26 do 61%. Wsparcie ze strony dewelopera to m.in. bliskość komunikacji miejskiej inwestycji i dedykowany transport, promowanie car sharingu, wprowadzanie ładowarek do samochodów elektrycznych i tworzenie struktury komunikacji rowerowej – od ścieżek rowerowych i wiat poprzez prysznice i szafki. Ponadto Panattoni dba o zwiększenie światła dziennego w obiektach przy jednoczesnej redukcji olśnienia światłem dla osób pracujących przy komputerach. Dodatkowo stosowane są studnie uzdatniania wody, a inteligentne badanie stanu dachu (sense monitoring) zwiększa komfort użytkowania i poprawia bezpieczeństwo osób pracujących w obiektach. Deweloper stawia również na przestrzenie zielone wokół biur i strefy relaksu z zewnętrznymi siłowniami, a także działanie na rzecz dobrze pojętych stosunków sąsiedzkich.

Ekologia

Dobre praktyki na rzecz ekologii i środowiska to przede wszystkim skuteczne ograniczanie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Zielona polityka Panattoni prowadzona jest wielopłaszczyznowo, a efekty to m.in. redukcja emisji CO2 nawet o 230 ton rocznie dla obiektu o powierzchni ok. 10 000 mkw. pływ na redukcję śladu węglowego ma zarówno projektowanie budynków ukierunkowane na minimalizację ich negatywnego wpływu na środowisko, stosowanie białej membrany dachowej ograniczającej nagrzewanie się dachu o 50%, ale i polityka energooszczędności i oszczędności wody, a także rozwiązania transportowe. Nie bez znaczenia jest również realizowana przez Panattoni etyka gruntów wykorzystująca istniejące zasoby, pozostawianie terenów ekologicznie czynnych, tworzenie proekologicznych łąk z domkami dla bezkręgowców czy realizacja nasadzeń zastępczych zwiększonych trzykrotnie w stosunku do norm, a także wybór gatunków rodzimych.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy