Zmiany w opłatach drogowych w Niemczech

Zmiany w opłatach drogowych w Niemczech

Od 1 lipca jadące przez Niemcy pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony zostaną objęte opłatami drogowymi. Dotychczas myto obowiązywało pojazdy ciężarowe o masie powyżej 7,5 tony. Teraz zaś stawka za kilometr wyniesie około 25 eurocentów i będzie zależeć od od klasy emisji CO2 i klasyfikacji Euro. Zmiany szczególnie mocno odbiją się na polskich i litewskich przewoźnikach, ponieważ to ich udział w niemieckim mycie jest największy spośród wszystkich przewoźników z zagranicy.

Nowe opłaty będą pobierane na wszystkich drogach federalnych i autostradach. Trzeba będzie je uiszczać za sam wjazd na taką drogę. Są one wynikiem ogólnoeuropejskiej dyrektywy o eurowinietach, która weszła w życie w marcu 2022 r. a którą wdrażają kolejni członkowie Wspólnoty na gruntach krajowych. Lista państw, które wdrożyły lub są w trakcie wdrażania reform związanych z europejską dyrektywą o eurowinietach obejmuje Niemcy, Austrię, Belgię, Czechy, Estonię, Węgry, Danię i Niderlandy. Za niewywiązanie się z obowiązku, przewoźnikowi grozi kara w wysokości 480 euro.

Co ważne – do 31 grudnia 2025 roku z opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych pozostają zwolnione pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi, takimi jak energia elektryczna czy wodór. Od 1 stycznia 2026 r. ulegnie to zmianie – 25% stawki opłaty drogowej za koszty infrastruktury oraz częściowe stawki opłaty drogowej za hałas i zanieczyszczenie powietrza będą płatne za pojazdy bezemisyjne powyżej 4,25 tony masy całkowitej. System opłat opartych na emisji CO2 ma być, według jego autorów i zwolenników, prowadzić do zwrotu w kierunku rozbudowania zeroemisyjnej floty w miejsce tradycyjnej, dieslowej.

– Zmiany opłat są rezultatem rosnących kosztów utrzymania dróg, podatków ekologicznych, a także ujednolicania przepisów unijnych dla wszystkich rynków. Jest to kolejne, obok inflacji i spowolnienia koniunktury gospodarczej, wyzwanie dla polskich przewoźników. DKV Mobility bacznie obserwuje rynek i słucha swoich partnerów z sektora TSL, starając się tworzyć rozwiązania wspierające efektywne zarządzanie flotą. Oferujemy m.in. usługę DKV Box Europe, która umożliwia optymalizację kosztów i ułatwia zarządzanie rozliczeniami na trasach transportowych i tranzytowych – komentuje Anna Biekionis, Country Manager, DKV Mobility Poland

Polska transportem stoi Według raportu Eurostatu w 2022 roku polscy przewoźnicy odpowiadali aż za 21,2% transportu drogowego (wyrażonego w tonokilometrach) na terenie Unii Europejskiej, z czego najwięcej kursów zagranicznych realizowanych jest właśnie przez Niemcy. Z zestawień wynika, że polskie firmy nastawione są bardziej na transport międzynarodowy niż krajowy. Wyróżnia nas to na tle całej UE, gdzie aż 68% udziału przypada na przewozy krajowe. Kraje z większym procentowym udziałem aktywności międzynarodowej od Polski to Litwa, Luksemburg, Słowenia, Rumunia i Bułgaria. Jednak należy wziąć pod uwagę, że są to małe kraje, co przekłada się na wysoki wskaźnik procentowy.

W dobie niepewnej sytuacji rynkowej i zmian taryfikacyjnych system optymalizujący koszty jawi się jako rozwiązanie realnie wpływające na jakość kontroli nad firmowymi kosztami i wydatkami. Urządzenia pokładowe (boksy) minimalizują ryzyko mandatów, oszczędzają czas i pieniądze, a także zapewniają bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych. Takie usługi jak DKV Box Europe to rozwiązanie zarówno dla transportu cięższego (pow. 7,5 tony), jak i dla ciężarówek lekkich (3,5-7,5 tony DMC). Urządzenie można zainstalować samodzielnie, a dzięki funkcji “plug and play” jest natychmiast gotowe do użytku.

Czy nowe opłaty doprowadzą do zwiększenia liczby niskoemisyjnych ciężarówek?Według raportu Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE) promowanie napędów niskoemisyjnych wraz z ograniczeniami ruchu pojazdów zasilanych konwencjonalnie, najskuteczniej ograniczy zużycie oleju napędowego i emisję gazów cieplarnianych. Zgodnie ze zdaniem ekspertów, zmiany w systemie opłat drogowych będą miały wpływ na koszty prowadzenia działalności transportowej oraz na całkowity koszt posiadania pojazdu i decyzje związane z zakupem floty.

Już teraz rynek zauważa o wiele większe zainteresowanie ograniczaniem śladu węglowego. Firmy coraz częściej zwracają uwagę na klasę, w jakiej znajdzie się ich pojazd w kontekście przyszłościowej inwestycji oraz wartości auta w momencie odsprzedaży. Niedawno powstała pierwsza w Polsce ogólnodostępna stacja ładowania dla ciężarówek. Znajdujący się w Starej Wsi pod Warszawą hub oferuje 4 punkty ładowania po 350 kW każdy. Dziś udział pojazdów elektrycznych w całej flocie Unii Europejskiej szacowany jest na poziomie około 1,65% (dane za cały 2023 r., ACEA). FPPE przewiduje jednak do 2025 roku wzrost do 5% w tym segmencie, co ma być skorelowane z pierwszymi celami producentów samochodów dotyczącymi redukcji emisji CO2.

– Samochody osobowe i dostawcze odpowiadają za 15% emisji CO2 w UE, dlatego Unia wyznaczyła sobie ambitny cel: do 2030 r. emisje CO2 z transportu drogowego mają zostać zmniejszone o 55% w porównaniu do 2005 roku. To bardzo wymagające zadanie, które w dużym stopniu wpłynie na warunki prowadzenia działalności w sektorze TLS. Wierzymy, że nasze zrównoważone usługi, takie jak DKV Card Climate czy +Charge pozwolą przedsiębiorstwo zoptymalizować koszty transformacji energetycznej i utrzymać dobrą kondycję biznesu – mówi Anna Biekionis, Country Manager, DKV Mobility Poland.

Poleć ten artykuł:

Polecamy