1 mld zł warte są nieruchomości MLP Group

1 mld zł warte są nieruchomości MLP Group

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki za 2014 r. Aktywa netto w minionym roku wzrosły w ujęciu r/r. o blisko 10% do 557,9 mln zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się o blisko 10% i wyniosła 1,04 mld zł. Z kolei przychody poprawiły się r./r. o 12% do poziomu 102,8 mln zł.

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w minionym roku osiągnął znaczący wzrost wartości aktywów netto. Na koniec 2014 r. wynosiły 557,9 mln zł, czyli blisko 10% więcej niż rok wcześniej. Z kolei łączna wartość portfela nieruchomości należących do Grupy (aktywa inwestycyjne), według wycen sporządzonych na koniec 2014 r., wzrosła o blisko 10% i wyniosła ponad 1,04 mld zł (244,2 mln EUR).

 

W 2014 r. skonsolidowane przychody MLP Group S.A. wzrosły o 12% do 102,8 mln zł. Ich głównym źródłem są przychody osiągane z czynszów z najmu. W minionym roku Grupa wypracowała 106,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 54,8 mln zł zysku netto, co oznacza porównywalne wielkości do wyników osiągniętych w 2013 r.

 

Miniony rok pod względem wielkości wynajętej powierzchni magazynowej był rekordowy w historii MLP Group. Grupa zawarła umowy najmu (w tym warunkowe oraz przedłużenia) na łącznie 256 tys. m2 powierzchni. Z tego blisko 195 tys. m2 dotyczyło umów podpisanych z nowymi klientami. Szczególnie udany był ostatni kwartał 2014 r., w którym Grupa podpisała warunkowe umowy najmu na łączną powierzchnię 158,4 tys. m2. Na koniec minionego roku łączna, wynajmowana i wybudowana przez MLP Group powierzchnia magazynowa wyniosła ponad 357,1 tys. m2, dla porównania na koniec 2013 roku powierzchnia ta wyniosła 303,7 tys. m².

 

Spośród realizowanych projektów inwestycyjnych w 2014 roku o łącznej powierzchni 71,9 tys. m², Grupa zakończyła budowę projektów o powierzchni 54 tys. m². W ramach bieżących projektów MLP Group ma do wybudowania łącznie ponad 174 tys. m2 powierzchni w parkach logistycznych: MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Poznań Zachód i MLP Teresin.

 

Grupa prowadzi obecnie sześć operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP Poznań, MLP Bieruń i MLP Lublin oraz zakupiła grunt pod realizację nowego parku logistycznego MLP Teresin. Łączna wielkość posiadanego banku ziemi w Polsce wynosi 85,7 hektarów. Docelowa powierzchnia w tych inwestycjach sięga 773,6 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej. Oznacza to możliwość podwojenia obecnej skali działania. Uwzględniając także projekty będące w przygotowaniu, w regionie Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska oraz Polski Centralnej, w tym m.in. MLP Poznań Zachód i MLP Teresin, docelowa powierzchnia magazynowa MLP Group przekroczy 1 mln m2.

Poleć ten artykuł:

Polecamy