AI zmienia łańcuchy dostaw

AI zmienia łańcuchy dostaw

Zabezpieczanie i skracanie łańcuchów dostaw jest jednym z kluczowych trendów w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych, który szczególnie w ostatnim czasie zyskał na znaczeniu. Dłuższe i coraz bardziej skomplikowane łańcuchy dostaw przez lata odzwierciedlały rosnącą złożoność portfeli produktów. Tymczasem zmienność rynku, która została zaostrzona przez pandemię COVID-19, zwiększyła potrzebę zwinności i elastyczności. Ponadto, rosnące wyzwania środowiskowe skłaniają do regionalizacji i optymalizacji przepływów. W rezultacie zarówno firmy, jak i ich interesariusze koncentrują się na budowaniu odporności łańcuchów dostaw. Potężnym narzędziem, które pomaga sprostać tym wyzwaniom, stają się rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI).

Nowe oblicze łańcuchów dostaw

Łańcuch dostaw można zobrazować jako sieć łączącą wiele funkcji, w tym logistykę, produkcję, zaopatrzenie oraz marketing i sprzedaż. Zintegrowane, kompleksowe planowanie pozwala uwzględnić zależności między nimi, a także możliwości i ograniczenia wszystkich jego elementów. Zdolność sztucznej inteligencji do analizowania ogromnych ilości danych, rozumienia relacji, zapewniania wglądu w operacje i badania procesów decyzyjnych sprawia, że AI może zmienić zasady gry. Jednak maksymalne wykorzystanie jej możliwości to kwestia technologii, ale i odpowiedniego przygotowania organizacyjnego i strategicznego.

– Po licznych zakłóceniach w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat, firmy doskonale rozumieją, że nowe technologie, w tym AI mogą być ich sprzymierzeńcem w zbudowaniu odpornych łańcuchów dostaw. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Capgemini, przedsiębiorcy planują inwestować w technologie, które sprawiają, że łańcuchy dostaw stają się bardziej autonomiczne i inteligentne. Pozwala to na szybszą identyfikację zmian lub zakłóceń i dostosowywanie się do nich. Prawie połowa (47%) organizacji chce przyspieszyć inwestycje w automatyzację, a 39% w robotykę – wśród obszarów zainteresowań znajdują się tu też Internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI) – mówi Marcin Prusak, dyrektor zarządzający funduszem ekspansji zagranicznej w PFR TFI.  

Technologia i biznes międzynarodowy – obopólne korzyści

Technologie AI umożliwiają biznesowi skuteczniejsze zarządzanie rozproszonymi jednostkami produkcyjnymi. Wśród przykładów zastosowania AI w obszarze zarządzania łańcuchami dostaw możemy wymienić chociażby: usprawnienie zarządzania magazynem, przewidywanie popytu oraz poprawę dokładności produkcji i dostaw just-in-time. Wreszcie robotyka może zwiększyć produktywność i wydajność w pakowaniu i kontroli zapasów. Pozwala to dostosować się do dynamicznych warunków rynkowych, poprawić wydajność i uzyskać przewagę konkurencyjną w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

Sztuczna inteligencja ma duży wpływ na transformację łańcuchów dostaw, co z pewnością wpłynie na proces podejmowania decyzji przez zagranicznych inwestorów. – Przede wszystkim, lepsza przewidywalność i zarządzanie ryzykiem za pomocą algorytmów i danych opartych na AI stają się atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych, ponieważ redukują niepewność i zwiększają stabilność ich inwestycji. Dodatkowo, inwestorzy będą coraz bardziej zwracać uwagę na to, w jaki sposób kraje i regiony promują współpracę między podmiotami branżowymi, środowiskiem akademickim i firmami technologicznymi w obszarze rozwoju sztucznej inteligencji. Przedsiębiorcy, którzy pragną uczestniczyć w ekosystemach innowacji opartych na współpracy, z pewnością będą wybierać kierunki, które tworzą sprzyjające otoczenie dla rozwoju tej technologii – wyjaśnia Marcin Prusak.

Integracja technologii sztucznej inteligencji w zarządzaniu łańcuchem dostaw nie tylko pozwala zoptymalizować operacje, ale także napędza innowacje. Na takie rozwiązania stawia m.in. Laude Smart Intermodal, która już kilka lat temu zapoczątkowała rozwój unikalnego systemu intermodalnego, organizując dla swoich klientów kompletny łańcuch logistyczny. Dziś swój opatentowany system rozwija również w Europie Zachodniej, co jest możliwe m.in. dzięki spółce zależnej w niemieckim Essen, w którym wspólnie z Laude zainwestował Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Wyróżnione nagrodą Operator Logistyczny Roku 2022 Laude Intermodal Solutionto kompletna usługa przewozu intermodalnego door-to-door dostępna dla firm produkcyjnych, handlowych i dystrybucyjnych z różnych branż: rolno-spożywczej, metalowej, chemicznej, AGD, e-commerce i wielu innych.

– Branża transportu intermodalnego kształtowane jest przez kilka megatrendów, których wspólnym mianownikiem są innowacje – mówi Marcin Witczak, prezes zarządu Laude Smart Intermodal i dodaje: dotyczą one cyfryzacji i automatyzacji, rozwoju inteligentnej infrastruktury, zwiększania efektywności i stałego monitorowania przewozów, a także kwestii środowiskowych. We wszystkich powyższych obszarach mamy do czynienia z rozwiązaniami innowacyjnymi. Uwzględnienie tych trendów pozwala nam zachować konkurencyjność, dostosować się do zmieniających się oczekiwań oraz budować dla naszych klientów bardziej odporne i zrównoważone łańcuchy dostaw. Dlatego oparliśmy nasz model biznesowy o innowacje. Nie korzystamy wyłącznie z gotowych systemów, ale projektujemy własne, które lepiej odpowiadają wymaganiom rynku. 

Roboty w świecie e-commerce

Potrzeba zbudowania odpornych łańcuchów dostaw to nie jedyny powód zwiększonego zapotrzebowania na inwestycje w sektorze transportu i logistyki. Ostatnie dwa lata charakteryzowały się ogromnym wzrostem znaczenia sprzedaży internetowej. Jak wynika z raportu Polskie inwestycje zagraniczne – nowe trendy i kierunkiopracowanego przez PFR TFI i PwC Polska, chociaż trendy związane z cyfryzacją gospodarki można było zauważyć już wcześniej, to izolacja w czasie pandemii spowodowała prawdziwą rewolucję e-commerce. 

Właśnie w tym obszarze sztuczna inteligencja wykazuje ogromny potencjał. W ciągu ostatnich kilku lat AI stała się potężnym narzędziem do zwiększania sprzedaży i optymalizacji operacji w handlu elektronicznym. W oparciu o technologię sztucznej inteligencji działają takie rozwiązania jak tworzenie spersonalizowanych rekomendacji zakupowych bazujących na historii wyszukiwania, dynamiczna optymalizacja cen, segmentacja klientów, inteligentna logistyka. AI pozwala również prognozować wielkość przyszłego popytu i sprzedaży.

Można powiedzieć, że e-commerce jest idealnym środowiskiem dla rozwoju sztucznej inteligencji. Na tej technologii bazują m.in. cyfrowe platformy zakupowe, które nierzadko są wykorzystywane do wejścia na rynek globalny. Na przykład w Stanach Zjednoczonych aż 97 proc. małych firm obecnych na popularnej platformie zakupowej eBay eksportuje, w porównaniu do zaledwie 4 proc. podobnych firm działających wyłącznie w trybie offline. Skąd aż taka różnica? Przewaga firm obecnych na tych platformach wynika stąd, iż wbudowane w nie  chatboty i wirtualni asystenci zdecydowanie zwiększają możliwości w zakresie obsługi klienta, zapewniając natychmiastowe odpowiedzi na zapytania, śledzenie statusów zamówień i oferując spersonalizowane rekomendacje. Dzięki tym systemom sztucznej inteligencji możliwe jest zbudowanie zaangażowania klienta i poprawienie jego doświadczeń związanych z marką – niezależnie od miejsca, w którym się znajduje czy różnic w strefie czasowej pomiędzy sprzedającym i klientem.

Poleć ten artykuł:

Polecamy