ArcelorMittal Poland zainwestuje ponad 500 mln zł w Krakowie

ArcelorMittal Poland zainwestuje ponad 500 mln zł w Krakowie

ArcelorMittal Poland z przyjemnością informuje o decyzji dotyczącej wznowienia przygotowań do remontu wielkiego pieca nr 5 w krakowskiej hucie, który w obecnym kształcie pracować może jeszcze tylko do połowy 2016 roku.

Wartość inwestycji w części surowcowej w krakowskim oddziale szacowana jest na prawie 200 mln zł. Kwota ta obejmuje remont wielkiego pieca i modernizację konwertora tlenowego nr 3 w stalowni. Dodatkowe projekty zostaną zrealizowane w części przetwórczej zakładu. Zdolności produkcyjne walcowni gorącej zwiększą się o 0,9 mln ton rocznie, a zdolności w zakresie ocynkowania – prawie o 0,4 mln ton w ciągu roku. Wartość tych dwóch projektów znacząco przewyższa 300 mln zł. Kwota inwestycji w części surowcowej i przetwórczej krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland przekroczy zatem 500 mln zł.

 

– Poprzez te inwestycje ArcelorMittal Europe potwierdza, że rynki Europy Środkowo-Wschodniej mają dla koncernu strategiczne znaczenie oraz że krakowski oddział stanowi ważny ośrodek produkcji wyrobów płaskich w Polsce – powiedział Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland. – Z zadowoleniem przyjęliśmy także ostatnie deklaracje rządu, które uznają znaczenie przemysłu stalowego dla polskiej gospodarki i jego kluczowy wpływ na inne gałęzie przemysłu, takie jak górnictwo, energetyka, transport czy budownictwo.

 

– Oczekujemy równych szans dla energochłonnych gałęzi przemysłu w Polsce, bo dzięki temu będziemy mogli zachować konkurencyjność na arenie międzynarodowej, oferując wysokiej jakości produkty. Naszym celem jest zaspokojenie rosnących potrzeb naszych klientów w tym regionie, stąd decyzja o zwiększeniu zdolności produkcyjnych części przetwórczej krakowskiego oddziału.

 

ArcelorMittal Europe przeprowadził kompleksową ocenę warunków produkcji stali w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególną uwagę poświęcono konkurencyjności kosztowej w odniesieniu do cen energii, przepisów środowiskowych oraz prognoz dotyczących rozwoju popytu i podaży stali. Wnioski z tej analizy, uzupełnione o rozmowy przeprowadzone ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, umożliwiły opracowanie strategii inwestycyjnej dla krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland, który jest ważnym ośrodkiem produkcji wyrobów płaskich. Proces decyzyjny objął również rozmowy i wzajemne uzgodnienia ze stroną społeczną – związkami zawodowymi – w zakresie wdrożenia celów zwiększania wydajności, których osiągnięcie jest konieczne dla prowadzenia działalności produkcyjnej w Krakowie w dłuższej perspektywie.

Poleć ten artykuł:

Polecamy