Brak odpowiedzi na niedobór talentów

Brak odpowiedzi na niedobór talentów

40 procent pracodawców w Polsce deklaruje, że ma trudności ze znalezieniem kandydatów o niezbędnych kwalifikacjach. Niedobór talentów jest największy wśród wykwalifikowanych pracowników fizycznych, inżynierów oraz operatorów produkcji.Manpower Group, dostawca  rozwiązań dla...

Manpower Group, dostawca  rozwiązań dla rynku pracy opublikowała szóstą na świecie i czwartą w Polsce edycję badania „Niedobór talentów”. Z raportu wynika, że firmy w Polsce, podobnie jak w wielu krajach nadal mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na kluczowe dla ich działalności stanowiska.

Niedobór spada

Czterech na dziesięciu (40%) pracodawców w naszym kraju zgłasza, że nie może znaleźć pracowników posiadających kompetencje niezbędne na danym stanowisku. Odsetek ten jest niższy niż w poprzednich latach (51% w 2010 r.; 48% w 2009 r.; 49% w 2008 r.), niemniej nadal wskazuje na istotny problem na polskim rynku pracy. Natomiast na świecie trudności w obsadzaniu stanowisk z powodu braku dostępnych talentów zgłasza ponad jeden na trzech (34%) pracodawców. Jest to najwyższy poziom takich deklaracji od 2007 roku.

Podobnie jak w trzech dotychczasowych edycjach badania w Polsce, pierwsze miejsce na liście najtrudniejszych do obsadzenia zawodów zajmują wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Do tej grupy zawodowej zaliczają się m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze. Wyniki badania wskazują na rosnący niedobór talentów wśród inżynierów oraz operatorów produkcji, zawody te były odpowiednio drugim i trzecim najczęściej wymienianym przez respondentów. Nieznacznie poprawiła się dostępność na polskim rynku pracy menedżerów projektów, którzy z dotychczasowego drugiego miejsca przesunęli się na piąte. Nowe pozycje na tegorocznej liście to technicy, niewykwalifikowani pracownicy fizyczni oraz członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla.

Brak doświadczenie i wiedzy

Prawie trzy czwarte (73%) pracodawców na świecie podaje brak doświadczenia, umiejętności lub wiedzy u kandydatów jako główny powód trudności z obsadzaniem stanowisk. Z drugiej strony tylko jeden na pięciu (21%) pracodawców skupia się na szkoleniach i rozwoju pracowników, które pomogłyby wypełnić te braki. Zaledwie 6% firm podejmuje współpracę z instytucjami edukacyjnymi, aby wspólnie tworzyć programy nauczania, które odpowiadałyby na potrzeby rynku. Co więcej, globalnie 57% pracodawców stwierdza, że trudności z obsadzeniem stanowisk mają wpływ na relacje biznesowe z klientami, czy inwestorami.

Największy niedobów w Japonii

Według tegorocznych globalnych wyników niedobór talentów najbardziej odczuwają pracodawcy z Japonii (80%), Indii (67%) i Brazylii (57%). W niektórych z największych gospodarek świata odsetek firm napotykających problemy w obsadzaniu etatów wzrósł alarmująco rok do roku. W przypadku Indii o 51 punktów procentowych, w Stanach Zjednoczonych zmiana wyniosła 38 punktów procentowych.  W regionie EMEA jeden na czterech (26%) pracodawców deklaruje trudności w obsadzaniu stanowisk z powodu braku dostępnych talentów. Jest to najwyższy wynik od 2008 roku. Skala problemu jest zróżnicowana w obrębie regionu. Niedobór talentów najbardziej odczuwają pracodawcy w Rumunii (53%). Niezmiennie najmniej problemów w obrębie regionu mają przedsiębiorstwa w Norwegii (9%) i Irlandii (5%).

Za mało wykwalifikowanych pracowników fizycznych

Po raz piąty z rzędu na szczycie listy zawodów najtrudniejszych do obsadzenia w regionie EMEA znaleźli się wykwalifikowani pracownicy fizyczni. W porównaniu z wynikami z 2010 roku technicy i inżynierowie awansowali odpowiednio na drugie i trzecie miejsce, a przedstawiciele handlowi spadli na czwarte. Nową grupą zawodową, która znalazła się w tym roku na liście w regionie EMEA jest kadra najwyższego szczebla. Z kolei na czele zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem talentów na świecie znaleźli się technicy, przedstawiciele handlowi i wykwalifikowani pracownicy fizyczni.

Szósta globalna edycja badania „Niedobór talentów” została poszerzona o nowe zagadnienia. Po raz pierwszy pracodawcy zostali zapytani o przyczyny niedoboru talentów, jego wpływ na relacje biznesowe oraz strategie podejmowane w celu przeciwdziałania problemowi.

Poleć ten artykuł:

Polecamy