Branża metalowa na Podlasiu jednoczy siły

Branża metalowa na Podlasiu jednoczy siły

Korzyści wynikające z konsolidacji działań producentów należących do jednej branży zaowocowały powstaniem nowej organizacji. Na Podlasiu działa już grupa kooperacyjna, łącząca firmy związane z branżą metalową.Grupa kooperacyjna powstała z inicjatywy samych biznesmenów...

Grupa kooperacyjna powstała z inicjatywy samych biznesmenów –prezesów spółek, które weszły w jej skład. To dziewięć firm związanych z branżą metalową głównie z Białegostoku i Suwałk: AC, Automatyka Pomiary Sterowanie, ChM, Jazon, Kart, Malow, Promotech, Salag i Samasz.

 

– Są to wiodące podlaskie przedsiębiorstwa, które tworzą w sumie ponad 2 tys. miejsc pracy – mówi koordynatorka grupy Izabela Klim z Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. – Grupa jest inicjatywą wykreowaną przez naturalny mechanizm rynkowy, a prezesi firm, którzy zdecydowali się na jej założenie znają zalety takiej współpracy. Sieci kooperacyjne bowiem funkcjonują niemal na całym świecie, poczynając od Stanów Zjednoczonych, poprzez Europę, a kończąc na Australii.

 

Uczestnictwo w grupie pozwala przedsiębiorstwom na obniżenie kosztów, np. poprzez dokonywanie wspólnych zakupów mediów czy prowadzenie kampanii promocyjnych. Ważnym celem przedsięwzięcia jest też wymiana doświadczeń, co w efekcie pozwoli na wdrożenie bardziej wydajnych metod produkcji.

 

– Zależy nam na współpracy na bazie wymiany informacji, dzieleniu się własnym doświadczeniem na różnych etapach rozwoju, przez które każda z tych firm przechodziła – mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu. – Po co wyważać otwarte drzwi, skoro można wymienić się praktyczną wiedzą z zakresu organizacji produkcji z określonej sfery działalności czy zarządzania firmą tak, by uzyskać maksymalną efektywność? Taki jest cel powstania tej grupy, a rolą IPH, jako jej głównego partnera jest poznanie potrzeb przedsiębiorców i koordynacja działań w tym zakresie.

 

Wiele firm, które weszły w skład grupy już wcześniej ze sobą kooperowały. – Znamy nawzajem nasz potencjał, spotykaliśmy się podczas szkoleń i wizyt w firmach – mówi Jerzy Busłowski, wiceprezes APS SA. – Poprzez udział w grupie liczymy na uzyskanie wspólnych korzyści. IPH jako koordynator negocjuje m.in. ceny zakupu materiałów biurowych, energii, paliw, oprogramowania i usług dotyczących wszystkich firm, ale też wspólnego udziału w targach. Jednak najważniejsza jest możliwość dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami.

 

W praktyce poszczególne firmy mogą też współpracować w ramach bieżącej działalności i nawzajem uzupełniać swoją ofertę.

 

Co do zasady GWBM jest grupą zamkniętą, a nowy członek może być przyjęty do jej grona tylko za zgodą wszystkich jej stron. Jak podkreślają założyciele grupy, nie jest ona alternatywą dla działającego na Podlasiu klastra obróbki metali.

 

– Grupa powstała przy IPH to struktura zawiązana oddolnie, wynikająca z potrzeby kooperacji pomiędzy poszczególnymi, niekonkurencyjnymi przedsiębiorstwami, a koordynator działa w ich imieniu i na ich korzyść – wyjaśnia Izabela Klim. – Z kolei klaster ma otwarta formułę – mogą w nim uczestniczyć konkurujące ze sobą podmioty, jak też firmy około branżowe, co rozprasza efekt współpracy w wąsko wyspecjalizowanych obszarach.

Poleć ten artykuł:

Polecamy