Dla kierowców samochodów dostawczych najważniejsze jest bezpieczeństwo

Dla kierowców samochodów dostawczych najważniejsze jest bezpieczeństwo

Webfleet, cieszące się globalnym zaufaniem rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą, opublikował wyniki nowego badania przeprowadzonego wśród prawie 1000 europejskich kierowców samochodów dostawczych.[1]  „Europejski raport 2023 o kierowcach samochodów dostawczych”, którego partnerem branżowym jest Polski Instytut Transportu Drogowego, pokazuje, że zawodowi kierowcy postrzegają bezpieczeństwo na drogach, korki i infrastrukturę drogową jako poważne wyzwania. Choć większość twierdzi, że chce korzystać z większej liczby rozwiązań cyfrowych, które mogą pomóc im zachować bezpieczeństwo, uniknąć korków i poprawić wydajność, każde z rozwiązań omówionych w ankiecie jest używane przeciętnie tylko przez jedną trzecią respondentów.

Bezpieczeństwo na drodze ma kluczowe znaczenie dla kierowców samochodów dostawczych

Kierowcy europejskich samochodów dostawczych zapytani o to, co zwiększyłoby ich satysfakcję z wykonywanej pracy, najczęściej odpowiadali: „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach”. Ponadto „Bezpieczny powrót do domu” został uznany za drugą najważniejszą rzecz dla kierowców w odniesieniu do ich pracy. Badanie wykazało, że kwestia ta jest szczególnie powszechna we Włoszech, gdzie ponad połowa (51%) ankietowanych kierowców twierdzi, że najbardziej zależy im na bezpieczniejszych drogach. Drugie miejsce pod tym względem zajęły Niemcy, gdzie takiej odpowiedzi udzieliło 48% kierowców. Z kolei w Polsce taka deklaracja została udzielona przez 43% kierowców.

Całkowita liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie spadła od 2019 r. [2], jednak wskaźnik ten nie jest jednakowy dla każdego regionu, a liczby w niektórych krajach utrzymują się na tym samym poziomie lub rosną. Polska ze statystyką na poziomie 77 wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców znajduje się niestety w niechlubnej czołówce w EU[3]. 42% przedstawicieli flot komercyjnych twierdzi, że uczestniczy w 1-5 kolizjach drogowych rocznie[4], a raport Webfleet pokazuje, że zarówno menedżerowie flot, jak i kierowcy samochodów dostawczych są bardzo zaniepokojeni kwestią bezpieczeństwa.

Ponadto, na prośbę o ocenę potencjalnych problemów na drogach, 68% kierowców uznało zatory drogowe za niezwykle trudne lub wymagające, co czyni je drugim najbardziej wymagającym czynnikiem wymienionym w raporcie. Włochy również zajęły pierwsze miejsce pod tym względem, gdzie 80% kierowców oceniło korki jako bardzo trudne lub trudne. Zaraz za nimi uplasowała się Francja z wynikiem 77%. W Polsce podobnie odpowiedziało 71% respondentów.

Kierowcy są zadowoleni, jednak większość z nich chciałoby większej digitalizacji procesów pracy

Kierowcy samochodów dostawczych zgłosili również, że mają ograniczony dostęp do rozwiązań cyfrowych przeznaczonych do wspierania ich w codziennej pracy. Zapytani o wybór z listy dziesięciu potencjalnych rozwiązań, we wszystkich przypadkach z wyjątkiem jednego, większość stwierdziła, że nie ma do niego dostępu. Przeciętnie wskazane narzędzia były używane tylko przez jedną trzecią badanych. Mimo to, większość kierowców zapytanych o chęć korzystania z poszczególnych rozwiązań stwierdziła, że chcieliby korzystać z każdego z nich.

Pomimo wyzwań stojących przed kierowcami, zadowolenie z pracy pozostaje wysokie, a zdecydowana większość z nich deklaruje, że są bardzo zadowoleni lub zadowoleni ze swojej pracy. Dla polskich kierowców wskaźniki satysfakcji są również na wysokim poziomie: 60% jest bardzo zadowolonych, a 34% zadowolonych. 48% europejskich kierowców samochodów dostawczych twierdzi, że „dobrze wykonywana praca” jest dla nich najważniejszym aspektem ich pracy, co czyni ją najwyższym priorytetem. Polscy kierowcy vanów mają nieco inne zdanie w tej kwestii – najważniejszy jest dla nich bezpieczny powrót do domu (39% wskazań), dobrze wykonana praca znalazła się na drugiej pozycji (38%), a jako trzeci główny priorytet były wymieniane dobre relacje z klientami (37%).

Pełny „Europejski raport 2023 o kierowcach samochodów dostawczych” jest dostępny tutaj.

 – Wyniki naszych badań dają jasny obraz specyfiki pracy, jaką wykonują kierowcy samochodów dostawczych, ich problemów i wsparcia, jakiego potrzebują – powiedział Dariusz Terlecki, Regional Director Poland & EE z firmy Webfleet. – Istnieją różnice między poszczególnymi krajami, ale wyraźnie widać, że natężenie ruchu drogowego, bezpieczeństwo i stan infrastruktury stanowią wyzwania w całej Europie.

– Większość kierowców samochodów dostawczych nadal pracuje bez wsparcia wiodących technologii, które mogłyby im pomóc w rozwiązywaniu problemów, takich jak profesjonalne nawigacje, coaching kierowców czy kamery z wbudowaną sztuczną inteligencją. Dobrą wiadomością jest to, że większość kierowców chce wsparcia ze strony tego rodzaju rozwiązań cyfrowych. Jest to sprzeczne z błędnym, pokutującym w branży przekonaniem, że kierowcy są niechętni wobec nowych technologii. Usprawnienie pracy kierowców jest korzystne dla obu stron. Rozwiązując wyzwania stojące przed kierowcami, rozwiązujemy również wyzwania stojące przed naszym biznesem.


[1] Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badań rynku OnePoll na próbie 960 kierowców samochodów dostawczych w okresie od 25 lipca do 2 sierpnia 2023 roku. Respondenci pochodzili z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii i Polski.

[2] Bezpieczeństwo ruchu drogowego w UE (2023) – Komisja Europejska.

[3] „Europejski raport bezpieczeństwa drogowego” – Webfleet.

[4] Raport o bezpieczeństwie ruchu drogowego (2021) – Webfleet.

Poleć ten artykuł:

Polecamy