Dobre wiadomości dla ADR

Dobre wiadomości dla ADR

Mamy pozytywne informacje dla przewoźników zajmujących się przewozami towarów niebezpiecznych. Wszystkie świadectwa szkolenia kierowców ADR, których ważność dobiega końca między 1 marca a 1 listopada 2020 roku zachowują ważność do 30 listopada 2020 roku.

Umowa multilateralna M324 dotycząca certyfikatów szkolenia kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR oraz certyfikatów dla doradców zgodnie 1.8.3.7 ADR a także umowa M235, która dotyczy ważności świadectw dopuszczenia pojazdów.

Z naszych źródeł wiemy, że umowy podpiszą co najmniej trzy państwa więc na pewno staną się prawem. Wygląda to tak: niezależnie od przepisów (8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR) wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca a 1 listopada 2020 roku zachowują ważność do 30 listopada 2020 roku. Certyfikaty można odnowić, jeśli kierowca wykaże się przed 1 grudnia 2020 roku uczestnictwem w szkoleniu odświeżającym (zgodnie z 8.2.2.5 ADR) i zda egzamin (zgodnie z 8.2.2.7 ADR).

Niezależnie od przepisów (1.8.3.16.1 ADR), wszystkie świadectwa przeszkolenia dla doradców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, których ważność upływa w okresie od 1.03-1.11.2020, są ważne do 30.11.2020. Umowa wchodzi w życie od razu. W przypadku pojazdów (świadectw) zastosowano podobny mechanizm. By regulacje były wiążące dla Polaków posiadających polskie uprawnienia i dokumenty odpowiedni minister musi ją podpisać. Złożyliśmy stosowny wniosek. Tak czy inaczej osoby, które zdobyły uprawnienia za granicą i nie mogły udać się na szkolenia i egzaminy do Austrii mogą spać spokojnie. Nie rozwiązany jest jeszcze problem szkoleń RID (doradcy), ale i nad tym pracujemy. Zapraszamy na kolejne kursy dla doradców po uspokojeniu się sytuacji. Zakładamy, że szkolenie w czerwcu już się odbędzie a zatem… Trzymajmy się zdrowo do tego czasu!

Poleć ten artykuł:

Polecamy